elev

En av fyra gymnasieelever hoppar av skolan eller går ut utan fullständiga betyg.

Ny rapport

Skolverket: Fem framgångsfaktorer för att motarbeta avhopp

En av fyra gymnasieelever hoppar av skolan eller går ut utan fullständiga betyg. Skolverket summerar nu ett tvåårigt projekt där man stöttat gymnasieskolor i arbetet mot att förebygga avhopp, och resultaten är goda.
– Rapporten kan fungera som en handbok för skolorna, säger Hans-Eric Wikström, undervisningsråd på Skolverket.

47 stycken gymnasieskolor har de senaste två åren fått extra hjälp av Skolverket i sitt förebyggande arbete mot avhopp. Experter från skolverket har besökt skolorna och tillsammans med rektorer tagit fram åtgärder. Enligt den rapport som myndigheten släpper på fredagen har arbetet varit framgångsrikt. Där säger deltagande rektorer att goda relationer med eleverna – även när de inte är på plats i skolan, tydliga rutiner snabbt insatta åtgärder varit viktigaste för att förebygga avhopp.

– Det vi har använt ute på skolorna är erfarenheter som är hämtade ur den tidigare satsningen ”Plug in” (läs mer om det här). Och vi märker att det här sättet att vara ute på skolorna och jobba är ett bra sätt att bedriva skolutveckling, säger Hans-Eric Wikström.

I projektet har man utgått från fem stycken framgångsfaktorer:

 1. Individbaserat arbetssätt
  Det behövs ett helhetsperspektiv på eleven och man måste utreda vad som hindrar eleven från att komma till skolan.
 2. Bemötande
  För elever i riskzonen är starka relationer till vuxna i skolan särskilt viktigt. Det kan också handla om utökad mentorstid eller elevcoacher.
 3. Uppföljning
  Det är viktigt att kartlägga och följa upp faktorer som indikerar att en elev är i riskzonen för att hoppa av. Det kan handla om att skolan har rutiner för att uppmärksamma elevens behov, frånvaro eller rutiner för överlämning mellan grundskola och gymnasium.
 4. Samverkan
  Ökad integrering med till exempel elevhälsa eller andra funktionen som ger överblick över elevens situation är viktigt.
 5. Flexibilitet
  Många av eleverna i riskzonen har en rad skolmisslyckanden bakom sig. Det kan kräva individuella lösningar vad gäller stöd, schemaläggning och studietakt. Kanske behövs nya, mer aktiva, metoder för att ta kontakt med elever som hoppat av för att få dem tillbaka.

Med hjälp av de faktorerna minskar risken att man missar signaler på att en elev närmar sig riskzonen för att hoppa av, och man stärker möjligheten att vinna tillbaks de som lämnat. För Skolverkets del är projektet avslutas, men Hans-Eric Wikström menar att i princip vilken skola som helst kan genomföra samma sak på egen hand.

– I rapporten har vi samlat det som vi har jobbat med. Den kan fungera som en handbok för den som vill. Både den och ett annat stödmaterial finns på Skolverkets webbplats, säger han.

Kommentera