academeia_pengar
Siffror

Skolverket: Friskolor lägger mindre pengar på löner

Ny statistik från Skolverket visar att friskolor har lägre genomsnittliga kostnader för löner än kommunala, både i grundskolan och på gymnasiet.
– Vill de vara med i matchen är det upp till bevis nu, säger Åsa Fahlén, ordförande LR.

Skolans kostnader 2016

Grundskola

 • Totalt: 107 miljarder
 • Undervisning: 56,6 miljarder
 • Lokaler: 18 miljoner
 • Måltider: 6,2 miljoner
 • Material: 4,7 miljoner
 • Elevhälsa: 2,9 miljoner

 

Gymnasiet

 • Totalt: 39,8 miljarder
 • Undervisning: 19,6 miljarder
 • Lokaler: 7,2 miljoner
 • Måltider: 1,8 miljoner
 • Material: 3,2 miljoner
 • Elevhälsa: 0,9 miljoner

Källa: Skolverket

Skolverkets årliga redovisning av skolans kostnader visar att den totala notan för förskola, fritidshem, grund- och gymnasieskola, vuxenutbildning samt ”annan pedagogisk verksamhet” i fjol landar på 260,4 miljarder kronor. Det är en ökning med drygt 16,3 miljarder, eller 6,7 procent, från föregående år.

Ökningen drivs framför allt av stigande lönekostnader, men den kostnaden är inte jämnt fördelad. Den genomsnittliga kostnaden för undervisning i grundskolan, det vill säga lönekostnader för lärare och rektorer, landar på 56 500 kronor per elev. Men medan en elev på en kommunal grundskola får undervisning för 57 300 kronor, får en elev på en fristående skola undervisning för 51 800. Skillnaden är ännu större på gymnasiet, där motsvarande siffor är 61 600 kronor inom kommunen respektive 51 500 i privat verksamhet.

– Det är verkligen dags för de fristående skolorna att bevisa att de inte har lägre ambitioner än de kommunala. Vill de vara med i matchen är det upp till bevis. Vi ser de här siffrorna från flera håll, år efter år. Det finns flera fristående skolor som har väldig gott om pengar, de skulle kunna vara löneledande, säger Lärarnas Riksförbunds (LR) ordförande Åsa Fahlén.

Skolvärlden har tidigare skrivit om LR:s undersökning som även den visar att lärare på de stora friskolekoncernerna tjänar mindre än sina kommunanställda kollegor. Då hänvisade Academedia och Internationella Engelska Skolan framför allt till att de har en yngre lärarkår som förklaring till löneskillnaden.

– Jag tror inte på den förklaringen. Ingångslönerna har ju gått upp rekordartat. Om de skriver ett statistikavtal med oss kan vi dela statistik med varandra så blir det lättare att prata om samma saker. Nu måste alla som ska vara med och bedriva skola ta sin del av ansvaret, säger Åsa Fahlén.

Grundskolan står för den största delen av den totala kostnaden för skolan, med en kostnad på 107 miljarder kronor. Gymnasieskolan kostade totalt 39,8 miljarder kronor. Glesbygdskommunerna toppar listan över de som betalar mest totalt sett, inklusive lokaler, material, elevhälsa och så vidare, tätt följda av storstäderna.

Kommentera