Kommentar

Skolverket kritiskt mot Bergaskolan

På Bergaskolan i Malmö bedrivs hemkunskapsundervisning utan praktiska moment.

– Det finns goda grunder för att hävda att sådana måste finnas, säger Anna Österlund, Skolverket. 

Elever i klass 6 A på Bergaskolan i Malmö har i den normala undervisningen endast teoretiskt hemkunskap – trots att det är ett praktiskt ämne.

Anna Österlund, undervisningsråd på Skolverket, är det här okej?

– Vår bedömning är att det inte är okej. Enligt kunskapskraven ska eleverna kunna visa sina kunskaper i sexan och nian. Det här är ett processinriktat ämne som tar tid och handlar om att kunna tillaga måltider. Jag har svårt att se hur man ska kunna visa det om man inte har fått prova i undervisningen.  

Anna Österlund refererar till kommentarmaterialet i kursplanen.

– Det står att kunskaper i hem- och konsumentkunskap kommer till liv i verklighetsnära situationer. Och att ämnet handlar om att man lär sig i verksamheten, inte primärt om verksamheten. Så jag tycker att det finns goda grunder för att hävda att det måste finnas praktiska moment i hem- och konsumentkunskap.

Skolan förlägger den praktiska undervisningen till friluftsdagar, eftersom praktiska moment krävs för att klara kursmålen. En halvdag på hösten och en heldag på våren. Hur ser du på det?

– Spontant låter det ju som att det blir väldigt lite praktiska moment. Att arbeta med ett processinriktat ämne innebär att man jobbar med saker under lång tid för att utveckla sina kunskaper, eftersom det tar tid att lära sig. En hel plus en halv dag ger inte möjlighet till det.

Och det faktum att de använder just friluftsdagar?

– Ja det är ju ytterligare en aspekt. De bestämmelser om friluftsverksamhet som finns styr inte vad friluftsdagar ska innehålla men det är svårt att förstå hur en och en halv friluftsdag ska kunna tillgodose elevernas behov av undervisning., säger Anna Österlund och minner sig att det har förekommit fall där skolor valt att förlägga slöjdundervisning till några specifika dagar:

– Enligt Allmänna rådet om planering och genomförande av undervisningen ska undervisningstiden fördelas så att eleverna ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt i alla ämnen. Tiden bör disponeras så att den ger utrymme för eftertanke och fördjupning och på sätt kan några dagars koncentrerad undervisning i något ämne inte motsvara styrdokumentens krav.

Enligt skolans rektor Rikard Persson har de inte nog med pengar till att ha halvklasser, vilket de praktiska momenten kräver. Hur kan det bli så?

– Det är huvudmannens ansvar att se till att skolorna får medel att bedriva en verksamhet som uppfyller styrdokumentens krav. Sedan handlar det också om hur skolan väljer att organisera och genomföra undervisningen. Måste man verkligen vara halvklass eller finns det andra lösningar? Det är upp till dem att avgöra, säger Anna Österlund.

Kommentera