anders_boman

Anders Boman, enhetschef, nationella prov på Skolverket.

Replik

Skolverket: Nationella proven ska genomföras som planerat

I en replik skriver Anders Boman, enhetschef på Skolverket, att planen är att genomföra de nationella proven som planerat trots de sekretessbelagda uppgifterna om skolor.

Det finns ingen logik i att ställa in proven på grund av att skolenhetsregistret numera omfattas av sekretess, det skriver två lärare på Skolvärlden debatt. Artikelförfattarna menar att det inte är logiskt att ställa in de nationella proven på grund av att skolenhetsregistret sedan den 1 september omfattas av sekretess. Detta eftersom rektorerna själva beställer proven och att sista datum för att göra detta var den 28 augusti. Jag vill kort ge en förklaring som förhoppningsvis skingrar de oklarheter som artikelförfattarna ger uttryck för.

Jag vill först tydliggöra att Skolverket inte planerar att ställa in de nationella proven, något som en läsare av debattartikeln kan förvillas att tro. Men precis som både Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson och utbildningsminister Anna Ekström har gett uttryck för är det mycket viktigt att vi så snabbt som möjligt kan lösa situationen med det sekretessbelagda skolenhetsregistret för att beställningen av proven ska ske på ett rättssäkert och ordnat sätt framöver.

Det stämmer att det är rektor som ansvarar för att beställa de nationella proven. Rektor för en skola med aktuell årskurs som ska göra provet är den person som har denna behörighet. Men då är det naturligtvis viktigt för Skolverket att ha ett uppdaterat register som visar vilka dessa skolor och rektorer är. I annat fall kan proven riskera att hamna i orätta händer.

Mycket riktigt finns det ett sista datum för beställning av nationella prov. Men ibland uppstår ändå situationer som gör att rektor missar detta sista datum. Kanske är rektor ny på sin tjänst och överlämningen misslyckats, det kan finnas många anledningar och skälen kan vara fullt förståeliga. Prov går emellertid att beställa även efter detta datum men till andra villkor. Annars kan rektor inte leva upp till skollagen och genomföra dessa prov.

Ytterligare en aspekt som gör det viktigt att vi har ett skolenhetsregister på plats, är att det under läsåret sker förändringar. Skolor byter postadress, skolor stänger och skolor öppnar. Om Skolverket och dess leverantör är osäkra på vem som är behörig att beställa prov och osäkra på vart proven ska levereras, blir beställning och leverans osäker. För några månader sedan uppmärksammade vi därför utbildningsdepartementet om problemet genom en hemställan.

Vi hoppas nu på en så snabb lösning som möjligt, men planen är att genomföra proven som planerat.

Anders Boman, enhetschef, nationella prov på Skolverket

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera