prov1
Tuffare krav

Skolverket skärper reglerna för nationella prov

Efter fusket med de nationella proven stramar Skolverket upp reglerna kring hur proven ska hanteras.
Bland annat ger man en stark rekommendation till skolorna om att påbörja delproven senast klockan 9 på provdagen.

Först uppmärksammade Uppdrag granskning med hjälp av en undersökning från Lärarnas Riksförbund att det fuskas på det nationella provet, sen kom uppgifter om att ett nationellt prov i svenska för årskurs nio läckt ut. Härom dagen var det dags igen. Den här gången gällde det ett delprov i fysik.

Engelskläraren Sara Bruun menade i ett blogginlägg att Skolverkets provinstruktioner är omöjliga att missuppfatta. Men proven spreds ändå.

”Inom några timmar spreds provet som en löpeld och viss spridning blev till att, gissningsvis, majoriteten av Sveriges elever i förväg hade sett provet. Detta på grund av att det inte gick att lita på någon eller några skolor som skulle förvarat provet korrekt”:

Reglerna kring hur proven ska hanteras är tvingande, konstaterar Skolverket, men eftersom de inte följts har myndigheten beslutat att ytterligare strama åt reglerna.

Följande gäller:

  • starkt rekommendera skolor att senast påbörja genomförandet av delprovet klockan 9.00 på provdagen. Detta gäller prov i årskurs 9 och i gymnasieskolan.
     
  • förtydliga att rektorn endast kan ta beslut om annat provdatum om det förekommer särskilda skäl såsom exempelvis olyckor, dödsfall eller sjukdom. Resor eller idrottsdagar anses inte vara särskilda skäl. Provdatumen publiceras på Skolverkets webbplats mer än 1 år innan proven ska genomföras, vilket ger skolor gott om tid att planera.
     
  • rekommendera att rektorn utser en administrativt ansvarig person som ser till så att proven hålls inlåsta och inte ligger framme åtkomliga för obehöriga.
     
  • förtydliga att om förseglingen till proven bryts dagen innan, för att göra anpassningar av genomförandet, måste proven omedelbart låsas in igen. Observera att proven endast får öppnas dagen innan om det finns en eller flera elever som är i behov av anpassningar på grund av funktionsnedsättning.

Enligt Lärarnas Riksförbunds undersökning om fusk svarade nästan en av tio lärare att det har förekommit fusk under nationella proven på deras skola. Ett exempel är lärare som öppnat proven innan provdagen och sedan gått igenom likartade uppgifter med eleverna som en förberedelse innan provet.

– Tydligare regler och sambedömning av proven är helt nödvändigt för att stoppa fusket. Att i unga år utsättas för fusk och orättvisor riskerar att underminera tilltron till vuxenvärlden och till hela samhället, sa LR-ordförande Åsa Fahlén till Skolvärlden då.

Kommentera