Skolvärlden avslöjar

Skolverket spred uppgifter om lärare med skyddad identitet

Enhetschefen om misstaget: ”Det är mycket olyckligt”

dokument skolverket

Av misstag lämnade Skolverket ut uppgifter om lärare med skyddade personuppgifter.

Skolverket har av misstag lämnat ut detaljerade personuppgifter om lärare med skyddad identitet.
– Det är mycket olyckligt, säger Johanna Freed som är enhetschef för statsbidrag på Skolverket.

Verket har varit i kontakt med de drabbade.

– Det gäller ett 30-tal personer. Vi jobbar hårt med att göra riskbedömningar och säkerställa att vi gör allt vi kan för att det inte ska hända personerna något. Det som inträffat är mycket olyckligt. Vi ser mycket allvarligt på händelsen och tar situationen på största allvar, säger Johanna Freed.

Skolverket för ett antal register över lärare, till exempel karriärlärarregister som bland annat omfattar förstelärare. Det är register som bland annat används i samband med beräkning och utbetalning av statsbidrag till skolhuvudmännen.

Varje natt uppdateras registret gentemot Skatteverkets system, bland annat avseende folkbokföringsuppgifter. En del är så kallad sekretessflaggning gällande personer som av olika skäl har skyddade personuppgifter.

– Det har inträffat ett tekniskt fel i våra system för statsbidrag i samband med att uppgifter hämtades från Skatteverket. Felet inträffade den 24 april 2021 och åtgärdades i samband med upptäckten den 20 augusti 2021.

Hur upptäcktes felet?

– Det var en handläggare här som reagerade.

Hur många har felaktigt kunnat ta del av de skyddade uppgifterna?  

– Det vet vi inte. Uppgifterna har internt här på Skolverket varit synliga för ett begränsat antal personer som inte skulle haft tillgång till dem. Normalt är det bara några få handläggare som får arbeta med ärenden som har sekretessflagg.

Johanna Freed säger att det därutöver har gjorts några externa utlämnanden. Uppgifterna har då ingått i ett större datamaterial.

Skolverket har anmält det inträffade till Integritetsskyddsmyndigheten.

– Det tekniska felet är åtgärdat och uppgifterna har uppdaterats mot Skatteverkets uppgifter. Sekretessmarkeringen är återställd hos oss.

Enligt Skatteverket kan den som är utsatt för hot i vissa fall få skyddade personuppgifter. Det innebär till exempel att personens namn och adress skyddas i folkbokföringsregistret. I vanliga fall är uppgifterna i det svenska folkbokföringsregistret offentliga.

Skatteverket skriver på sin hemsida att det finns tre typer av skyddade personuppgifter, eller skyddad identitet som det också kallas: skyddad folkbokföring, sekretessmarkering och fingerade personuppgifter.

En sekretessmarkering är den lägre graden av skyddade personuppgifter och ska göra det svårare för utomstående att ta del av uppgifter i folkbokföringsregistret. En sekretessmarkering är en administrativ åtgärd som motsvarar hemligstämpeln på ett dokument.

Enligt Skatteverket kan den som riskerar att utsättas för brott, förföljelse eller allvarliga trakasserier få en sekretessmarkering. Man kan inte få en sekretessmarkering för att man till exempel inte vill synas på internet eller har drabbats av id-kapning.

Kommentera