anna_westerholm_programmering_0
Replik

Skolverket svarar på kritiken: Ytterst huvudmannens ansvar att fortbilda lärare

Replik Matematikläraren Johan Wikström riktade i en debattartikel skarp kritik mot att programmering nu införs i skolans matematikkurser.
Nu svarar Anna Westerholm, chef för avdelningen för läroplaner på Skolverket, på kritiken.

I syfte att bättre spegla den tekniska utvecklingen och arbetsmarknadens behov samt för att stärka elevernas digitala kompetens har kurserna i matematik nyligen reviderats. Johan Wikström riktar i en debattartikel i Skolvärlden kritik mot Skolverkets beslut att låta programmering ingå i flera av kurserna.  

Vi på Skolverket anser, i likhet med många andra, att det är viktigt att eleverna får använda sig av programmering för matematisk problemlösning i gymnasieskolan. Programmering kan till exempel användas för att simulera situationer, för att göra uppskattningar av sannolikheter och för att beräkna olika närmevärden.

Det är på så sätt ytterligare ett verktyg som eleverna ska kunna använda sig av för att lösa matematiska problem och rör bara matematik inom naturvetenskapligt eller tekniskt program samt en kurs i ekonomiprogrammets inriktning ekonomi. Det ska också vara möjligt att läsa programmering som frivillig kurs för en del elever på exempelvis samhällsprogrammet.

Eleverna ska redan ha fått grundläggande kunskaper i programmering i grundskolan. Vi är medvetna om att det under en övergångsperiod kommer att finnas elever som inte har med sig de kunskaper som senare elever kommer att ha. Detta sker varje gång i samband med förändringar i skolsystemet.

För lärarna innebär en sådan här förändring naturligtvis också en omställning. I vår redovisning till regeringen har vi lyft fram behovet av kompetensutveckling. Det ingår också i vårt uppdrag att erbjuda information, implementering och kompetensutveckling när styrdokumenten förändras. Vi erbjuder därför en mängd utbildningar i samarbete med universitet och högskolor. Dessutom har vi webbaserad kompetensutveckling som går att nå via vår hemsida.

Ytterst är det kommunen eller den enskilda huvudmannen som ansvarar för lärarnas fortbildning. Vi vill också understryka att det naturligtvis aldrig har varit aktuellt att dra in legitimationen för några lärare.

Det är sant som artikelförfattaren skriver att det är många viktiga saker som eleverna ska lära sig i ämnet matematik i gymnasieskolan. Denna fråga behöver ständigt uppmärksammas. Vi gör alltid en konsekvensanalys vid ändringar i styrdokumenten. Innehållet i den analysen kan de som önskar ta del av i samband med remissförfarande som alltid sker samt i redovisningen till regeringen.

I stor utsträckning är förslagen i matematik ett förtydligande av centralt innehåll, men i några fall kan ändringar av det centrala innehållet upplevas som mer tidskrävande. Detta är också något vi kommer att följa upp noga. Vår bedömning är att kunskaper i programmering som problemlösning är viktiga verktyg i undervisningen och behövs för att på bästa sätt förbereda eleverna för vidare studier och arbetsliv.

Anna Westerholm, chef avdelningen för läroplaner på Skolverket

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm