betyg

Skolverket får många frågor om betygssättning. Här svarar Hannes Theander, undervisningsråd med betyg- och bedömningsfrågor som specialområde på de vanligaste av dem.

| Foto: Shutterstock
Betyg och bedömning

Skolverket svarar på lärarnas fem vanligaste frågor om betygssättning

Inställda nationella prov, tillförlitliga underlag under pandemin – och simkunnighet.
Här är lärarnas vanligaste frågor under våren – och Skolverkets svar – om betygsättning.

Vanligaste frågorna om betyg våren 2021
  • Hur ska man hantera krav på simkunnighet?
  • Inställda nationella prov – hur ska bedömningsstödet användas och hur man får tillgång till det?
  • Hur bedömer man tillförlitligheten i underlaget vid distansundervisning?
  • Hur genomför man arbetsplatsförlagt lärande (APL)?
  • Har kraven ändrats på grund av pandemin?

Källa: Skolverkets upplysningstjänst

På Skolverket märks den stundande betygssättningen av genom att fler lärare hör av sig med betygsrelaterade frågor.

Med anledning av coronapandemin har frågorna en lite annan karaktär jämfört med tidigare år. Men trots detta är de flesta av betygsfrågorna inte direkt kopplade till pandemin.

Enligt Skolverkets upplysningstjänst har myndigheten under det första kvartalet i år inte sett en ökning av betygsrelaterade frågor, utan det ser ut ungefär som vanligt.

Den vanligaste frågan som Skolverket har tagit emot under våren i år handlar om betygssättning kopplat till – simkunnighet.

– Den delen av kunskapskravet är väldigt explicit formulerad, det vill säga att eleven ska kunna simma 200 meter varav 50 på rygg både i årskurs 6 och 9. Det har kommit in mängder med frågor kring hur man ska hantera det – i både undervisningssituationen och vid betygssättningen – givet att många simhallar har varit stängda eller funnits skäl till att det varit svårt att organisera i dessa tider, säger Hannes Theander, undervisningsråd med betyg- och bedömningsfrågor som specialområde på Skolverket.

Hannes Theander, Skolverket.

Vad är Skolverkets råd i detta fall? 

– Svaret är att regelverket för betygssättningen inte har ändrats, så det handlar om att försöka lösa undervisningssituationen på ett rimligt sätt så att eleverna får möjlighet att simma helt enkelt. Exakt hur man ska lösa det vet jag inte, men det finns exempel på kommuner som har haft simhallen öppen för skolklasser, även om det har varit stängd för allmänheten. Det kan vara ett alternativ.

LÄS MER – GYMNASIELÄRAREN: VET ATT DET FINNS ETT HÅRTTRYCK FRÅN LEDNINGSHÅLL

Skolverket ser även att det kommer in många frågor som handlar om nationella prov och där handlar det om hur man får tag på bedömningsstöden som ersatt vårens inställda nationella prov.

– Vi tog fram nya bedömningsstöd som skulle ersätta nationella proven och där har det varit en stor efterfrågan. Det har varit många frågor bland lärare kopplat till det administrativa: hur det ska genomföras och hur man får tillgång till stödet i bedömningsportalen?

Ett annat frågeområde som sticker ut är frågor kopplade till tillförlitligheten i betygsunderlaget vid distansundervisning.

– Många lärare funderar på hur man ska veta vem det är som har genomfört uppgifter på distans eftersom det är svårare att kontrollera om eleven har fått otillbörlig hjälp när eleverna sitter på distans och genomför uppgiften eller om de har genomfört det på sättet som det var tänkt, säger Hannes Theander.

Där försöker Skolverket både ge information om hur ändamålsenliga bedömningssituationer kan utformas och hur man kan tänka kring tillförlitligt underlag.

– Det är egentligen generell information men också kopplat specifikt till coronapandemin. Det generella svaret är att lärare alltid måste bedöma underlagens giltighet och tillförlitlighet för det syfte man ska använda underlaget till. Det blir så klart svårare för läraren att göra det i den här situationen och ibland kan det vara bra som lärare att komplettera med underlag för de elever som har varit borta extra mycket.

”Det är en extra stor utmaning i år”

Skolvärlden har tidigare under våren belyst hur lärare upplever de annorlunda förutsättningarna inför betygssättningen under pandemin.

Sara Bruun är en av lärarna grundskolelärare som ser hur årets betygssättning ställer enorma krav på lärare och att coronakrisen slår hårdare på de yngre eleverna.

– Betygssättningen kommer inte vara rättssäker i år över huvud taget. Inga nationella prov och samtidigt kan lärare bara bedöma elever utifrån det lilla de har varit i klassrummet, säger hon i en tidigare intervju med Skolvärlden.

Hannes Theander ser också risker kopplat till det begränsade bedömningsarbetet.

– Vissa elever som kan visa sina kunskaper på ett bra sätt i till exempel en klassrumssituation får eventuellt tyvärr inte riktigt samma möjlighet att visa sina kunskaper på distans. Coronapandemin har gjort det mer begränsat. Men vi har en stor tilltro till att lärarna gör det absolut bästa av situationen och litar på att de kan göra professionella bedömningar. Men vi har full förståelse för att det är en extra stor utmaning i år.

LÄS MER – BEDÖMNING UNDER PANDEMIN: SVÅRT ATT FÅ IN ORDENTLIGT MED UNDERLAG

Under våren 2019 – liksom tidigare år – var frågor gällande undantagsbestämmelsen vanligt förekommande. Hur ser det ut på den fronten i år?

– Den återkommer lite i relation till simkunnigheten, som tidigare nämnt. Men annars är den inte med i lika stor uträckning, säger han och tillägger:

– Däremot ser vi många frågor som handlar om APL (arbetsplatsförlagt lärande). Då handlar det snarare om undervisningsfrågor än betygsfrågor, eftersom många har problem att kunna genomföra APL i gymnasieskolan på grund av pandemisituationen. Men det får så klart konsekvenser för betygssättningen.

Skolverket ser även att det har kommit in en del frågor som handlar om huruvida kraven är de samma i år för betygssättningen eller om det finns något undantagsregelverk för betygssättningen under pandemin.

– Det finns inget pandemispecifikt undantagsregelverk och det är således samma krav. Det är riksdag och regering som beslutar kurs- och ämnesplaner och där har det inte skett någon förändring. Det har inte heller skett någon förändring kring själva regelverket som reglerar hur betyg ska sättas.

Upplever ni att lärarkåren är samstämmig med er kring att det inte får göras några undantag i pandemisituationen? 

– Vi är tydliga med det i vår kommunikation till lärare att det är så det ser ut, sedan förstår vi att underlaget kanske blir lite tunnare och att man inte har ett lika brett och varierat underlag som man skulle kunna ha vid normala fall i skolan. Men Skolverket har varit tydliga på den punkten.

Kommentera