nationella_digitalt
Bedömning

Skolverket tar inte bort sekretessen från fler nationella prov

Många lärare oroar sig över betygssättningen och efterfrågar tillgång till fler gamla nationella prov.
Skolverket kommer inte frisläppa fler prov, men försöker göra proven som inte längre omfattas av sekretess mer lättillgängliga.

Det har kommit många reaktioner på att vårens nationella prov i grund- och gymnasieskolan ställs in. Bland annat Skolvärldens egen bloggare, läraren Sara Bruun, reagerat och kommit med ett råd till Skolverket.

– Släpp nu fler nationella prov och lägg dem i bedömningsportalen så att vi kan komma åt dem bakom lösenord, och att vi kan använda dem som stöd för vår betygsättning, säger hon.

Anders Boman, enhetschef för nationella proven på Skolverket, säger att man just nu håller på att se över vilket material som går att göra tillgängligt.

– Vi har tillfrågat de lärosäten som vi samarbetar med vad de kan tillgängliggöra på deras hemsidor och vad vi kan tillgängliggöra i bedömningsportalen, säger han.

Så det kan bli aktuellt att äldre nationella prov släpps?

– De frisläppta nationella prov som finns, de vill vi försäkra oss om är lättillgängliga, säger Anders Boman och fortsätter:

– Det är viktigt att komma ihåg att det finns en anledning till att vi har ställt in de nationella proven. Att köra frisläppta nationella prov med elever på distans, det är ju också ganska bekymmersamt om man tänker att nationella prov inte är tillverkade för att göras på distans. Men syftet från vår sida är ju att visa och låta lärare inspireras av de frågor som vi använder i nationella prov.

Det är alltså inte tal om att frisläppa fler nationella prov?

– Nej, för de proven som är under sekretess återanvänds i olika delar och det skulle kunna innebära att de framtida proven skadas eller blir svåra att ta fram. Lärosätena har redan problem med utprövningar den här våren.

Finns det andra sätt att stödja lärarna i betygssättning?

– Vi gör vad vi kan för att hjälpa till med både riktlinjer och det material som vi ser att vi kan tillgängliggöra. Det finns andra typer av material än nationella prov.

Kommentera