jurist_dyslexi2

Anders Boman är enhetschef för nationella prov på Skolverket.

Nationella prov

Skolverket välkomnar rättslig prövning

Jurister vill pröva i domstol om Skolverket bryter mot lagen genom att inte tillåta hjälpmedel för elever med funktionsnedsättningar under nationella proven.
– Bra att det blir klarhet i frågan, säger Anders Boman, enhetschef för nationella prov på Skolverket.

Orättvist mot eleverna och stressande för lärarna. Så lyder kritiken mot Skolverkets förbud mot att högläsa texter ur nationella provet för elever med dyslexi.

– I längden straffas eleverna av att inte få en ärlig chans, säger Michaela Pechac, speciallärare i Borås.

De nationella proven ska genomföras rättvist och likvärdigt. Det innebär att det inte är tillåtet att högläsa läsförståelsedelen ur nationella provet i svenska. Även om eleven lider av dyslexi.

– Syftet med nationella prov är att pröva specifika förmågor. Läsförståelseprovet i åk 3 och 6 i svenska, är konstruerat för att pröva just läsförståelse och hur eleven avkodar text. Om ett hjälpmedel innebär att få texten uppläst så testar man inte längre läsförståelse. Då testar man något annat som just det delprovet inte är konstruerat för, säger Anders Boman på Skolverket.

Michaela Pechac, speciallärare.
Michaela Pechac, speciallärare.

Elever med andra former av funktionsnedsättning kan få stöd, till exempel genom att göra provet på dator eller få längre skrivtid.

– Vi diskuterar det här ganska mycket eftersom resultatet av nationella provet kommer att påverka betyget ännu mer. I klassrummet kan vi göra anpassningar men sedan får eleven inte använda dem vid proven. Det behövs en ny syn på stöd för elever med konstaterade läs- och skrivsvårigheter, säger Michaela Pechac.

Anders Boman menar att det inte är några problem. Rektor har möjlighet att låta elever med lässvårigheter att avstå den delen av nationella provet.

Men lärarna är oroliga eftersom provet ska ligga till grund för betygen?

– Jag tror att många lärare uppfattar de nationella proven som ett bra och stödjande redskap vid betygssättning, men det är inget examensprov, det är en viktig pusselbit. Även om det skärps i sin betydelse och särskilt ska beaktas har läraren oftast ett år att jobba med eleven och elevens kunskapsnivå, säger Anders Boman.

Som Skolvärlden rapporterat håller föreningen Med lagen som verktyg (MLSV) på att intervjua elever som drabbats av Skolverkets regler för hjälpmedel av nationella prov.

Deras tanke är att pröva frågan i domstol, om elever diskrimineras i juridisk mening när hjälpmedlen tas ifrån dem, och att det hindrar dem från att visa sina kunskaper. Nu vill man skapa ett prejudikat.

– Jag välkomnar det. Jag tycker att det är bra att det blir klarhet i den frågan, säger Anders Boman.

Kommentera