Antecknar

Foto: Markus Marcetic

| Foto: Markus Marcetic
Arbetsmiljö

Skolverket: ”Vi blir mötta med skepsis”

Skolverket möts ibland med viss skepsis från de utvalda skolorna.
– Då är det viktigt att vara tydlig med att vi ska stötta, inte dunka in insatser ovanifrån, säger Ulrika Lundqvist, enhetschef på Skolverket.

Hittills är 127 skolor igång med sitt utvecklingsarbete inom ramen för Samverkan för bästa skola, nya huvudmän tillkommer varje termin. Ulrika Lundqvist, enhetschef på Skolverket, säger att den största skillnaden jämfört med tidigare insatser är att Samverkan för bästa skola är mer riktad mot skolornas behov.

– Vi söker upp huvudmännen aktivt, utifrån underlaget från Skolinspektionen, vi jobbar tajtare tillsammans med olika lärosäten och forskare, och vi skräddarsyr insatserna i den mån det behövs.

Skolornas utmaningar skiljer sig åt, säger hon, beroende på huvudmannens storlek, var i landet de finns och i vilken typ av område skolan ligger.

– Men det vi ofta ser är att styrkedjan inte fungerar. Huvudmannen ska skapa förutsättningar utifrån lärarnas behov, men där finns ett glapp. Insatser följs inte upp, resultat följs inte upp och huvudmännen vet inte vilket stöd skolorna behöver.

Uppskattar skolorna stödet eller känner de sig utpekade?

– Både och. Men jämfört med de första omgångarna finns det en större medvetenhet nu om vad vi gör. Vi möts med viss skepsis ibland och skolorna undrar vad vi kan vi bidra med. Då måste vi vara tydliga med att vi inte kommer uppifrån för att dunka in insatser utan att vi tillsammans ska titta över vad som är orsaken till problemen. Vi ska vara ett stöd.

På Sunnerbyskolan pågår just nu ett digert utvecklingsarbete med en rad olika insatser. Hur mycket skolutveckling mäktar skolorna med? 

– Det är en jättebra fråga. Vår insats ”Handledning för lärare” för skolor i utanförskapsområden har utvärderats och visat på ett gott resultat. Vi såg att det fungerar med många insatser om man har ett tydligt och gemensamt mål. Men det är en avvägning och en utmaning att se vad som är möjligt för den enskilda skolan att genomföra, kanske kan man inte sätta igång med alla insatser samtidigt. Skolorna i Samverkan för bästa skola har mycket att jobba med och då behövs en kraftansträngning. Men så här intensivt kan man kanske inte arbeta jämt.

Kommentera