eva_durhan_skolverket2

Eva Durhán, Skolverkets talesperson i frågan om sekretessbehandlingen av skolors uppgifter.

Beslut

Skolverket om sekretessen: ”Vi hade inget alternativ”

Skolverket har inget annat val än att sluta publicera uppgifter om enskilda skolor. ​​​​Det menar Eva Durhán som är chef för verkets analysavdelning.
– Men det är inget som vi önskar att göra, säger hon till Skolvärlden.

I dagarna har Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson fattat det formella beslutet att verket från den 1 september ska sluta publicera uppgifter om enskilda skolors resultat, lärarbehörighet och liknande. Men även registret över vilka skolor som det finns i Sverige, det så kallade skolenhetsregistret.

– Det är en konsekvens av en ändrad sekretesspolicy hos SCB och inget som vi har drivit på. Vi hade inget alternativ, säger Eva Durhán som är myndighetens talesperson i frågan.

Är det något som ni önskar?

– Absolut inte.

Hur vill ni ha det?

– Som tidigare.

Det framstår som lite märkligt att ni inte längre kan publicera uppgifter om vilka skolor det finns i Sverige och deras adresser och liknande, dvs skolenhetsregistret.

– Det förstår jag. Men det har att göra med sekretesspolicyn. Från SCB:s sida bedömer man att även uppgifter som kan synas vara harmlösa ska omfattas. Vi kan inte sätta oss upp mot lagen och sekretesspolicyn.

Det finns väl ett tolkningsutrymme?

– Inte för vår del. SCB har tolkat och gjort en ny sekretesspolicy. Vi har att följa den och kan inte göra något åt den.

För att åtminstone delvis komma runt sekretesspolicyn har Skolverket hemställt till regeringen om en särskild registerförfattning för skolenhetsregistret.

– Vår bedömning är att vi behöver få en ändring till stånd väldigt fort, säger Eva Durhán.

Som argument för att inte publicera uppgifter om enbart kommunala skolor hävdar Skolverket dels att kommunala och fristående skolor ska behandlas lika, dels att en publicering i många fall skulle leda till att det ”bakvägen” skulle gå att ta reda på uppgifter om fristående skolor.

Men det sista förutsätter väl att man vet de totala resultaten i kommunen, annars går det ju inte.

– Statistikerna säger att det är möjligt att göra en baklängesidentifikation. Jag är inte matematiker, utan litar på mina statistiker. Jag kan inte ge mig in i den diskussionen.

Kommentera