jamlikhet_full
Likvärdighet

”Vi har varit tydliga om likvärdighet”

Skolverket har inte varit otydligt om likvärdigheten. Det menar generaldirektör Anna Ekström.
– Den ökade boendesegregationen är den stora förklaringen till resultatskillnader mellan skolor, men det fria skolvalet bidrar också, säger Anna Ekström till Skolvärlden.

Hur ser du på den kritik som kommit mot Skolverket den senaste veckan vad gäller likvärdigheten?

– Jag är förvånad, eftersom Skolverket ända sedan 2014 har sagt att likvärdigheten har försämrats när det gäller resultatskillnader mellan skolor, men när det gäller sambandet mellan föräldrarnas utbildningsnivå och elevernas resultat så är det stort men oförändrat, säger Anna Ekström, generaldirektör för myndigheten.

Har ni varit nog tydliga med hur ni kommunicerat det?

– Man kan alltid kommunicera tydligare, men min uppfattning är att det är något som åtminstone jag har sagt i riksmedia och i anföranden och i svar på många, många frågor. Att resultatskillnaderna mellan skolor har ökat är inte något som bara Skolverket säger, utan som framgår av flera olika studier.

Svenskt Näringsliv menar att detta beror på boendesegregationen och inte på det fria skolvalet.

– IFAU:s slutsats är att den ökade skolsegregationen huvudsakligen beror på en ökad boendesegregation, då framförallt utifrån utländsk bakgrund. IFAU:s analyser visar också att den ökande skolsegregationen till viss del kan förklaras av det fria skolvalet.

I den här rapporten påstås att det fria skolvalet inte är en förklaring till en försämrad likvärdighet.

– Nu ska jag inte recensera Svenskt Näringslivs rapport – de får svara för den, säger Ekström och fortsätter:

– Att mäta och bedöma likvärdighet utifrån dels föräldrarnas utbildningsnivå och dels resultatskillnader mellan skolor är gängse sätt att bedöma likvärdighet och den typen av uppgifter har Skolverket publicerat sedan lång tid tillbaka.

Det finns kritiker som till och med menar att ni har mörkat.

– Det finns det inget som helst stöd för. Vi har tydligt och öppet redovisat precis vad vi har kommit fram till. Jag har fått många frågor om detta under åren och jag har mycket noggrant svarat varenda gång, ända sedan 2014 då vi la ut en klar och tydlig webbtext om den här saken.

Kan det bli missuppfattningar beroende på vad som inryms i begreppet i likvärdighet?

– Så kan det säkert vara. Om man bestämmer att ökade resultatskillnader mellan skolor inte skulle vara ett likvärdighetsproblem, då har man tekniskt sett rätt – men i så fall återstår att vi har ett reellt problem i samhället med växande skillnader mellan skolor och en ökande skolsegregation. Det har vi oavsett om vi sätter etiketten likvärdighet på det eller inte.

Du leder arbetet i Skolkommissionen. Jan Björklund menar att direktiven för ert arbete borde ändras. Hur ser du på det?

– Det är inte min sak att avgöra, det är regeringen som skriver direktiven för Skolkommissionen. Ett viktigt underlag för Skolkommissionens arbete är den stora OECD-rapport som kom om Sverige. Också i den rapporten så tas frågan om ökade resultatskillnader mellan skolor upp och i kommissionens underlag finns en hel del material som handlar om det.

annaekstrom

Anna Ekström, generaldirektör på Skolverket.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm