vitmakt

Mannen på bilden har inget samband med artikeln.

Värdegrund

Skolverket: Vit Makt-sympatisör skulle kunna jobba kvar inom skolan

En person aktiv inom vit makt-rörelsen arbetar som lärare på en gymnasieskola i Mellansverige. Är det ens möjligt i skolans värld?
– Det är inte helt klart vad som är konsekvensen av det, säger Skolverkets rättschef, Jonas Nordström till Skolvärlden.

Värdegrund i förskola och skola

Här kan du läsa skolans om värdegrund: www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund

Skolans läroplan inleds med att beskriva vilka värden skolan ska förmedla och gestalta: människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta.

Kan man då arbeta som lärare om man på annat håll uttrycker åsikter som står i bjärt kontrast till det?

Frågan aktualiseras av Sveriges Radios rapportering om en gymnasielärare i Mellansverige som är aktiv inom vit makt-rörelsen och som i en pod uttryckt homofoba, rasistiska och kvinnoförnedrande åsikter.

– De här åsikterna, om jag förstått saken rätt handlar om nazistiska åsikter, är förstås helt oförenliga med skolans värdegrund, säger Skolverkets rättschef, Jonas Nordström till Skolvärlden. 

Kan man arbeta som lärare i skolan om man tydligt uttrycker åsikter som så tydligt krockar med värdegrunden?

– Det är det som är frågan. Om man som lärare uttrycker rasistiska eller nazistiska åsikter i klassrummet är det helt oacceptabelt. Där finns avgöranden från Lärarnas ansvarsnämnd (LAN), där lärare fått en varning för att ha gjort rasistiska uttalanden gentemot elever.

– Den svåra frågan här är handlar om man överhuvudtaget kan fullfölja sitt uppdrag som lärare om man ger uttryck för de här åsikterna eftersom de är oförenliga med det skolan står för. Det är inte prövat i domstol. Det är helt uppenbart att åsikterna är oförenliga med skolans värdegrund, men det är inte klart vad som blir konsekvenserna, säger Jonas Nordström.

Läraryrket är speciellt, säger han, i och med att skollagen ställer krav på att lärarna ska ställa upp på värdegrunden. Läraren är i sin yrkesroll skyldig att stå upp för mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Dessutom är läraren skyldig att aktivt motverka alla former av kränkande behandling.

Läroplanens formuleringar är tydliga. Men knäckfrågan är alltså att frågan inte prövats i domstol?

– Man måste hålla isär å ena sidan skollagen och å andra sida lagen om anställningsskydd som läraren omfattas av. Om en lärare ska förlora sin anställning måste det finnas laglig grund för det. Och det är inte prövat om en lärare skulle kunna bli uppsagd på grund av att man uttrycker åsikterna.

– Om läraren blev uppsagd av personliga skäl – om rektorn anser att du inte kan fullgöra ditt uppdrag om lärare om du uttrycker de här åsikterna – då skulle det prövas i domstol, ytterst Arbetsdomstolen, som prövar om det finns en arbetsrättslig grund att säga upp läraren. Det är inte prövat och det är väldigt svårt.

Även om läraren inte uttrycker sina åsikter i rollen som lärare, utan på sin fritid, kan det skapa oro hos elever, föräldrar och kollegor om man vet att läraren är aktiv nazist, säger Jonas Nordström, och tillägger att eleverna ska ha rätt att känna sig trygga och föräldrar ska kunna skicka sina barn till skolan med förtroende.

– Och jag har svårt att se något annat än att de här åsikterna som läraren har, har väl hen med sig in i klassrummet, även om man inte uttalar dem där. Går det att arbeta som lärare då, de frågorna måste rektorn måste ställa sig.

Det är rektorns ansvar att avgöra om läraren kan fullfölja sitt uppdrag.                             

– Enda möjligheten att detta kan prövas är att läraren blir uppsagd. Detta kan inte avgöras av Skolinspektionen, inte av LAN, för här handlar det om att pröva själva frågan om man kan vara anställd. Då måste en lärare förlora eller nekas en anställning på grund av sina åsikter och då kan det hamna i domstol.

Skulle det vara bra om detta faktiskt blev prövat av Arbetsdomstolen?

– Det vore intressant för det är en väldigt svår och principiellt viktig fråga. Vi har en långtgående, grundlagsskyddad yttrandefrihet. Det är inte olagligt att vara nazist och man har rätt att ha de här åsikterna, men frågan är om man kan arbeta som lärare och fullfölja det uppdraget och leva upp till de skyldigheter som följer med uppdraget om man uttrycker nazistiska värderingar. Det är inte avgjort och det kan bara slutligen avgöras i Arbetsdomstolen.

Kommentera