annika_sjodahl_elever_2
Språkval

Skolverkets förslag: Ta bort möjligheten att läsa extra svenska och engelska

Fler elever ska läsa moderna språk, tycker Skolverket. Därför föreslår man att möjligheten att läsa extra engelska och svenska som språkval, ska ta bort.
– Bra, tycker läraren Annika Sjödahl.

Förslaget med syfte att få fler elever att läsa moderna språk har nu lämnats över till regeringen. Enligt Skolverket är det ungefär en fjärdedel av eleverna i årskurs nio som väljer bort moderna språk för att istället läsa extra svenska eller engelska eller en kombination av de båda ämnena.

Detta skapar ojämlikhet och kan påverka elevernas framtid, menar Skolverket.

– Vi vill med vårt förslag att fler elever ska läsa ett tredje språk utöver svenska och engelska. Detta för att förbättra elevernas språkkunskaper, öka intresset att läsa språk i gymnasieskolan och för att möta samhällets behov av språkkunskaper, säger Torun Rudin, enhetschef enheten för gymnasieskola, läroplansavdelningen på Skolverket.

Även fortsättningsvis ska det dock finnas några alternativ inom språkvalet, enligt förslaget.

*Det språk som eleven har rätt till modersmålsundervisning i.
*Teckenspråk för hörande.
*Engelska för nyanlända elever med inga eller ringa kunskaper i engelska vid början av årskurs 6 eller senare.

Annika Sjödahl, som undervisar i svenska och engelska på högstadiet vid Gröna Dalenskolan i Bålsta, tycker att Skolverkets förslag är bra. Hon har ända sedan hon blev färdig lärare undervisat grupper med elever som läser extra svenska och engelska istället för moderna språk.

– Jag har hela tiden önskat att man skulle ta beslut om att inte ha detta kvar, så jag tycker att förslaget är bra. Dels handlar det om elevernas möjligheter att kunna läsa språk på gymnasiet, men det är också så att EU:s nyckelkompetenser, som anger de kompetenser som medborgare behöver för ett kunskapssamhälle, och som återfinns i läroplanen, utgår från att alla elever ska lära sig två språk utöver modersmålet och det lever vi inte upp till idag, säger Annika Sjödahl.

En annan nackdel för de elever som väljer bort moderna språk på högstadiet är att de går miste om de meritpoäng som språken ger.

 – En sak som är svår när man undervisar i en grupp som läser extra svenska eller engelska är att man både har elever som är duktiga i engelska, men som inte vill läsa ytterligare ett språk, tillsammans med nyanlända elever som kanske inte läst engelska alls. Därför tycker jag att Skolverket förslag om ett språkval specifikt riktad till nyanlända elever utan engelskkunskaper är bra. 

Vad kan man mer göra för få fler elever att läsa moderna språk?

– Jag tror att det är viktigt att eleverna förstår syftet med att läsa språk. Som att det ökar förståelsen för andra länder och kulturer och att man har stor nytta av att kunna främmande språk i arbetslivet. Som lärare tror jag att det är viktigt att visa på syftet.

Kommentera