klassrum_tomt_2
Legitimation

Skolverkets nya satsning sågas: ”Sanktionerar obehöriga i skolan”

Skolverket lanserar ett nytt stödverktyg för obehöriga lärare som är tänkt att avlasta legitimerade lärare. 
Men satsningen möts av kritik bland behöriga lärare.
– Det här sanktionerar obehöriga i skolan, säger Robert Rasmussen, lärare på Glömstaskolan. 

Under söndagen skriver Skolverket generaldirektör Peter Fredriksson på DN Debatt om att myndigheten nu har lanserat ett webbaserat stöd för obehöriga lärare och förskollärare.

Tanken med satsningen är bland annat att ge obehöriga en orientering i skollagen och läroplanerna samt avlasta behöriga lärare på landets skolor. 

En annan del i stödet är att ge en grundläggande orientering om hur undervisning ska bedrivas och ska skapa förståelse för bedömning av kunskaper och hur betygssättning går till.

”Vi inser att det kan uppfattas som kontroversiellt att vi som statlig myndighet tar fram ett stöd till obehöriga lärare och förskollärare. Vi har ställt oss frågan om det kan uppfattas som att staten accepterar att skolor använder obehöriga lärare och om det kan undergräva skollagens krav på lärarlegitimation och behörighet. I andra vågskålen ligger rätten till en bra utbildning för alla barn och elever. Det senare väger tveklöst tyngre”, skriver Peter Fredriksson.

Robert Rasmussen arbetar som lärare på Glömstaskolan i Huddinge i Stockholm och han tycker att Skolverkets lansering leder till att man sanktionerar obehöriga i skolan. 

– Det är värdelöst att man gör detta. Man måste öka ansträngningarna för att få fler behöriga lärare med legitimation. Det är klart att det är svårt att få folk att söka sig till lärarutbildningen i dag, och det är tragiskt att det är så, men man måste försöka. 

Robert Rasmussen.
Robert Rasmussen.

– Den här satsningen innebär att målbilden förändras. Man vill å ena sidan ha en massa legitimerade lärare men man gör åtgärder som gör det enklare för olegitimerade att vara kvar i skolan. 

Men Robert Rasmussen ser också fördelar med stödet.  

– Erbjuder man ett webbaserat stöd till obehöriga har man en högre nivå att utgå ifrån. Om jag som lärare ska handleda en obehörig blir det naturligtvis något enklare. Man höjer ribban för vad som är det allra lägsta kravet för att man ska få kunna jobba i skolan. Det kanske tydliggör vad det är som egentligen är viktigt i skolan för de som är olegitimerade. 

– Man skulle dock behöva jobba med helt andra metoder för att få legitimerade metoder till skolan, för det här sanktionerar obehöriga i skolan. Jag tycker att man måste satsa mer på lön och arbetsmiljön för att fler ska vilja utbilda sig till lärare i framtiden. 

Sten Hagberg är gymnasielärare i Varberg och distriktsordförande för Lärarnas Riksförbund i Halland, och han är också negativt inställd till satsningen.

Sten Hagberg.
Sten Hagberg.

– Jag är väldigt kritisk till detta. Visserligen säger Peter Fredriksson att det här inte är till för att legitimera användandet av obehöriga, men jag är väldigt rädd för att det i praktiken kommer att uppfattas som det. 

– Jag är rädd för att vi mentalt ska acceptera lärarbristen till den nivån att vi om tio år har ett helt nytt system där vi har delvarverat hela skolsystemet och där vi nöjer oss med att ha behöriga lärare på varannan lärartjänst.  

I stället tycker Sten Hagberg att man borde sätta en långsiktig plan för att få fler behöriga lärare och satsa på andra kvalificerade yrken. 

– Jag tror mer på att ta in andra kvalificerade yrken som gör annat än det som är direkt förknippat med läraryrket, som exempelvis socialpedagoger och andra som kan ta hand om mentorskapet och föräldrakontakten. 

Kommentera