Annons
Uppgifter som Skolverket inte längre lämnar ut i Sverige är offentliga via EU-kommissionens geoportal på nätet.

Skolverkets register hemligt i Sverige – men offentligt i EU

Publicerad 8 september 2020

Relaterat

Registret över vilka skolor det finns i Sverige och deras adresser är sedan drygt en vecka hemligt hos Skolverket. Samtidigt kan registret enkelt laddas hem via EU-kommissionens hemsida.
– Det beror på deras sekretessregler. Vi har levererat uppgifterna till dem, säger Skolverkets rättschef Cecilia Asker.

Sedan den 1 september är uppgifter om enskilda skolors resultat, lärarbehörighet och liknande inte längre offentliga i Sverige efter beslut av Skolverket. Samma sak gäller för registret över vilka svenska skolor det finns.

Bakgrunden till Skolverkets beslut är ett ställningstagande av Statistiska centralbyrån (SCB) och en lagakraftvunnen dom i Kammarrätten som bland annat innebär att uppgifter om friskolors elevsammansättning och betyg är affärshemligheter.

Det är en informationsinskränkning som enligt Skolverket självt riskerar leda till mycket allvarliga konsekvenser för myndigheter, huvudmän, skolor och elever. Den riskerar dessutom möjligheterna att genomföra de digitala nationella proven och Sveriges deltagande i den globala kunskapsmätningen Pisa. 

– Det är en väldigt olycklig situation, säger Skolverkets rättschef Cecilia Asker.

I fredags överlämnade Skolverket och SCB sina förslag till regeringen på hur problemen kan lösas. De båda myndigheterna menar att det enklaste vore att utöka offentlighetsprincipen till att även omfatta skattefinansierade friskolor. Om det inte går anser de att ett antal åtgärder bör övervägas, bland annat att en sekretessbrytande bestämmelse införs i offentlighets- och sekretesslagen, något som dock anses komplicerat av juridiska experter.

– Vi hoppas på lösningar som gör att vi kan leverera de uppgifter som alla har behov av. Det är vår målsättning och jag vet att det även är regeringens målsättning. Den här situationen är det ingen som har önskat sig. Vi hoppas på en snabb lösning, säger Cecilia Asker.

Det är en väldigt olycklig situation som vi är i.

Men redan är en del av de uppgifter som Skolverket inte längre lämnar ut i Sverige offentliga via EU-kommissionens geoportal på nätet: Stora delar av det så kallade skolenhetsregistret som innehåller uppgifter om vilka skolor det finns i Sverige och väsentlig information om dessa.

EU-kommissionen beskriver registret som ”Skolenheter i Sverige för förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan samt gymnasiesärskolan. Uppgifterna avser läsåret 2019/20 och är fria för både privat och juridisk person att använda utan kostnad”.

Enligt geodataportalen är registrets huvudsyfte att fungera som urvalsram för statistikinsamling och undersökningar. Två gånger per år sker en uppdatering på geodataportalen. Den senaste skedde den 4 juni i år klockan 14:35:58.

– När vi levererade uppgifterna till EU var de offentliga, säger Cecilia Asker.

Efter frågor från Skolvärlden ska  Skolverkets jurister på att utreda hur det så kallade Inspiredirektivet, ett EU-direktiv med bestämmelser om infrastruktur för geodata inom Europa, påverkar möjligheterna för verket att även i framtiden kunna lämna ut skolenhetsregistret till EU. 

I slutet på juni hävdade verket i en skrivelse till regeringen – i en fotnot – ”att sekretessen enligt 24 kap. 8 § OSL inte hindrar att Skolverket fullgör samarbete som följer av Inspiredirektivet".

Kommer ni att fortsätta lämna ut registret till EU?

– Nästa gång det ska ske är i december. Men det är oklart om vi kommer att kunna lämna ut dessa uppgifter fortsättningsvis, säger Cecilia Asker.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons
Debatt

”Barnens bästa måste få gå före affärsintressen”

Debatt

”Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej till i princip alla förslag för att öka likvärdigheten”, skriver Carina Ohlsson och Gunilla Svantorp (S).

Kommentera
Annons
Coronaviruset

Studie: Högstadielärare bland de värst drabbade yrkesgrupperna

Corona

”Lärarnas oro har varit befogad.”

Åsa Fahlén: ”Jag är förvånad och oroad”

Corona

Beskedet om att gymnasiet ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum är oroväckande, enligt LR. 

Annons
Annons

Gymnasieläraren Robin: ”Positivt men tufft”

Corona

Det här efterlyser han för att kunna planera resten av vårterminen.

Annons

Nya coronaråd för gymnasiet

Corona

Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum.

Så många högstadieskolor undervisar på distans

Corona

Här är resultatet av Skolverkets snabbutredning.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

Friskolor

Kommunlistan: Tunga koncerner ligger bakom två av tre nya friskolor

Friskolor

”Regelverket styr friskoleväsendet mot koncernerna”.

Forskning

Forskning: Därför brister elevernas historiekunskaper

Forskning

”Systematiska grundproblem som är orsaken bakom bristerna.”

”Tvålärarskapet kan ta svensk skola ur krisen”

Undervisning

Läraren och författaren Anders Tidström om en metod som lätt viftas bort.

Skolbibliotek

Kraven på bemannade skolbibliotek hyllas: ”En garanti”

Skolbibliotek

Kraven skärps – måste vara bemannade av utbildad personal.

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons