Joakim Larsson skr

Joakim Larsson är ordförande i Sveriges kommuner och regioners (SKR) förhandlingsdelegation och Sobonas föreningsstyrelse.

HÖK21

SKR: ”Vi vill vara attraktiva arbetsgivare i hela landet”

Lärarfacken och SKR har skrivit på ett nytt avtal för drygt 200 000 lärare, studie- och yrkesvägledare och skolledare i kommunal sektor. SKR är nöjt med att ha ett nytt sifferlöst avtal på plats.

Joakim Larsson är ordförande i Sveriges kommuner och regioners (SKR) förhandlingsdelegation och Sobonas föreningsstyrelse, och han beskriver de gånga förhandlingarna som hårda.

– Det har varit både tuffa och konstruktiva diskussioner. Jag tror att alla är glada över att vi kunde ro hem det här. Det behövdes ett avtal nu, vi befinner oss mitt i pandemin och många i skolan sliter, säger han till Skolvärlden.

Enligt Skolverkets senaste prognos väntar ett underskott på 45 000 lärare år 2033, och en viktig punkt för SKR i förhandlingarna har varit frågan om skolans kompetensförsörjning.

”Det är viktigt att vi krokar arm med facken.”

– Vi vill vara attraktiva arbetsgivare i hela ladet. Vi vill att kompetensförsörjningen ska fungera. Vi vill inte stå med skolor som inte kan rekrytera, säger Joakim Larsson.

Är det just att vara en attraktiv arbetsgivare som varit ert fokus när det kommer till kompetensförsörjning?

– Det är viktigt att vi krokar arm med de fackliga organisationerna och driver det gemensamt, och staten har en stor part i det. Samarbetet mellan alla tre parter är viktigt. Men visst handlar det om rekrytering också.

Att vara en attraktiv arbetsgivare handlar väl inte minst om att erbjuda en god arbetsmiljö? Hur har diskussionerna gått där?

– Vi började egentligen att jobba med arbetsmiljöfrågor i det förra avtalet, och vi jobbar fortsatt med det. Men det regleras inte centralt, säger Joakim Larsson.

Under den gånga avtalsperioden upplevde delar av lärarkåren en frustration över att de kommunala huvudmännen inte levde upp till de skrivningar om systematiskt arbetsmiljöarbete som fanns med i HÖK18. Någon försäkran om att det kommer att bli annorlunda den här gången kan Joakim Larsson inte ge.

– Jag upplever att våra medlemmar har jobbat med detta under det tidigare avtalet. Det är ett ständigt arbete, säger han.

Kommentera