skyddsombudens_dag_utan_flarp

Just nu upplever Carin Arnesson att skyddsombuden varit extra uppskattade, men den uppskattningen har gått i perioder, säger hon

| Foto: Shutterstock, privat.
Skyddsombudens dag

Skyddsombudens dag: ”Är det nästan varje dag”

Idag är det skyddsombudens dag. Men med en brand på en gymnasieskola samtidigt som corona härjar är det enligt Carin Arnesson, huvudskyddsombud på Lärarnas Riksförbund i Örebro, skyddsombudens dag nästan varje dag.
 

Hur ska du uppmärksamma skyddsombudens dag?– Jag har inte gjort någonting idag eftersom jag har undervisning och utvecklingssamtal. Och imorgon ska jag och flera skyddsombud på en rapportskrivning angående en brand, säger hon.

För lite mer än två veckor sedan var det en brand på Virginska gymnasiet i Örebro. Hela skolan fick utrymmas efter att en brand på en toalett orsakat kraftig rökutveckling. Branden antas ha startats av en facebook-utmaning enligt Carin Arnesson.

– I tidningen stod det att det inte var omfattande skador men vi lider fortfarande av det två veckor senare. Skolrestaurangen har inte kunnat laga mat och skolbageriet har fått vara stängt. Alla program har blivit berörda då man behövt byta klassrum eftersom röken har skadat många rum. Samtidigt har vi covid-19. Då är det bra med skyddsombud. Så skyddsombudens dag är det nästa varje dag på våran skola kan man säga, säger hon.

Enlig Carin Arnesson är skyddsombud viktiga för arbetsmiljön och skolutvecklingen eftersom de kan ge ett annat perspektiv än arbetsgivaren har.

– Vi kan också vara medarbetarnas röst när de själva inte vågar framföra sitt budskap, säger hon.

Just nu upplever hon att skyddsombuden varit extra uppskattade, men den uppskattningen har gått i perioder.

– Ibland kan skyddsombud ses som något jobbigt men det är bra när cheferna ser vilken tillgång skyddsombud är. Nu känns det så, men det har inte alltid varit så. Jag har varit skyddsombud i 20 år och min erfarenhet är att det beror mycket på rektorn. Om tillit finns då funkar det, säger hon.

Carin Arnesson tycker dock att nya skyddsombud behöver få möjlighet att delta på flera av Lärarnas Riksförbunds centrala grundkurser för att få bättre förutsättningar som skyddsombud i Örebro.

– Vårt största problem som skyddsombud i Örebro är att vi blivit nekade kurserna då arbetsgivaren har tycket att det inte varit relevant innehåll. Men vi tycker det är bra kurser då skyddsombud kommer i situationer då Lärarnas Riksförbunds breda utbildning om arbetsrätt och arbetsmiljö behövs, säger hon.

Är det viktigt att skyddsombuden har en egen dag?– Jo det är jättebra. Men det är ju så mycket runt omkring så det blir lätt att man glömmer. Nu sitter jag med LR:s kalender uppslagen och skyddsombudens dag uppmärksammas inte i den, inte heller skolans dag uppmärksammas. Det är ett förbättringsförslag till de som gör Lärarnas Riksförbunds kalender. Hade det stått där hade jag kommit ihåg, säger hon.

Har du något budskap till huvudmännen?– Ha en ständigt god dialog med huvudskyddsombuden och lyssna på deras budskap. Det är det viktiga, att man har en bra dialog och inte en dialog för dialogens skull, säger hon.

Kommentera