skyddsombud_0

Lars Santelius, huvudskyddsombud på LR Stockholm och SO-lärare vid Kungsholmens grundskola i Stockholm.

Arbetsmiljö

Skyddsombudens dag: ”Arbetsbelastningen är inte acceptabel i läraryrket”

Lars Santelius, huvudskyddsombud på LR Stockholm, firar skyddsombudens dag genom att arbeta och lyfta arbetsmiljö-frågor för lärare och syv. 
– Skyddsombuden har en enormt viktig roll och är onekligen en av nyckelgestalterna på varje arbetsplats när det gäller arbetsmiljön, säger han. 

I dag är det skyddsombudens dag. En dag då många väljer att uppmärksamma landets alla tusentals skyddsombud och deras löpande arbete.

Förra året, i samband med skyddsombudens dag, släppte Lärarnas Riksförbund en undersökning som visar att 9 av 10 skyddsombud menar att stress och arbetsbelastning är de viktigaste arbetsmiljöområdena på arbetsplatserna.

Lars Santelius, huvudskyddsombud på LR Stockholm och SO-lärare vid Kungsholmens grundskola i Stockholm, kommenterade undersökningsresultatet då för Skolvärlden och han bedömde stress och arbetsbelastning som viktiga problemområdena för facket.

– Även om det skiljer sig åt i landet går lönerna åt rätt håll. Men om läraryrket ska vara attraktivt måste arbetsmiljö och förhållanden vara sådana att de attraherar nya lärare och att de som är lärare orkar stanna kvar. Och det finns mycket att göra, sa han då. 

Ett år senare kvarstår grundproblemen fortfarande, menar han.

– Tyvärr är det fortfarande så. Sedan ser det olika ut på olika skolor givetvis. Arbetsmiljön och arbetsbelastningen är inte på ett generellt plan acceptabel i läraryrket. Så det är inte så att segrarna är vunna, så ser inte verkligheten ut. Det är mycket kvar att göra, säger han.

Ett problem enligt Lars Santelius är att det inte är en självklarhet att valda skyddsombud ges förutsättningar att hantera sitt uppdrag. 

– Det är ett sjukdomstecken i sig på en arbetsplats om inte valda skyddsombud ges möjlighet att utföra sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt, i och med att det gagnar såväl arbetsgivare som anställda – och därmed verksamheten som helhet. Det är allvarligt. 

Han menar att grundproblemet när det kommer till lärares arbetsmiljö är relationen mellan krav och resurser.

– Inte minst så handlar det oftast om tid. Du har en mängd uppgifter som du ska utföra och du vill utföra dessa så bra som möjligt – dels för din egen personliga yrkesstolthet och tillfredsställelse men också för verksamheten bästa. Men då har du bara en viss arbetstid att utföra det här på – där går ekvationen inte ihop, säger Lars Santelius och fortsätter:

– När det gäller exempelvis undervisningen så är förutsättningarna i form av tid till för- och efterarbete, med all sannolikhet, den viktigaste faktorn för den kvaliteten som vi kan leverera i skarp läge i klassrummen. Men ändå ser vi att den tiden minskar och äts upp av besparingsskäl och olika organisationsförändringar. 

Vad är lösningen på problemet? 

– Många lärare drömmer om en återgång till en USK, och det kanske vi inte når. Men om det fanns någon form av reglering nationellt skulle gynna kvaliteten i svensk skola. Det behövs skarpare regleringar när det gäller tid till för- och efterarbete kring lektioner. Det är det kärnuppdrag som vi har som lärare i svensk skola, säger Lars Santelius.

Samma resonemang finns när det kommer till studie- och yrkesvägledare. 

– Det finns en mängd uppgifter som man ska utföra i yrkesrollen, och du har bara en viss tid. Är det för många uppgifter och för lite tid så blir det dålig kvalitet och ohälsa bland de anställda. 

Hur viktigt tycker du det är att skyddsombuden har en egen dag?

– Skyddsombuden har en enormt viktig roll och är onekligen en av nyckelgestalterna på varje arbetsplats när det gäller arbetsmiljön. Så det är jättebra att man uppmärksammar den rollen och det uppdraget med en egen dag. För i samband med en sådan här dag så skrivs det debattartiklar, det lyfts upp i media och man belyser alla problem. Ju mer vi pratar om problemen som finns desto bättre kan det bli. 

Hur ska du själv uppmärksamma skyddsombudens dag?

– Givetvis genom att jobba, haha. Det är det allra bästa sättet för att göra skillnad som skyddsombud, säger Lars Santelius

Kommentera