slojforbud_lerwall

Lotta Lerwall är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.

| Foto: Shutterstock/Mikael Wallerstedt
Skolstyrning

Slöjförbudet: Skurups kommun JK-anmäls för hantering av rektor

Samtliga rektorer i Skurup säger nej till att genomföra kommunstyrelsens slöjförbud, och juridiska bedömare ger dem rätt.
– Huvudmannen kan inte kräva att rektorn ska följa ett beslut som är olagligt, säger Lotta Lerwall, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.

Slöjföbudet i Skurup

Sverigedemokraternas motion om slöjförbud i Skurups skolor röstades igenom den 16 december med stöd av Moderaterna och lokala Skurupspartiet.

Förbudet gäller ”huvudduk, burka, niqab och andra klädesplagg som har till syfte att dölja elever och personal”.

Förbudet har inte vunnit kraft ännu, men ska utgöra en del av den kommunala integrationsplanen.

Skurups kommun styrs av Moderaterna, Centerpartiet och Skurupspartiet, men Sverigedemokraterna har flest mandat i kommunfullmäktige.

Källa: Skurups kommun

I december beslutade Skurups kommunfullmäktige att införa förbud mot slöjor, burka och andra täckande klädesplagg för både personal och elever i kommunens skolor. Skolvärlden har tidigare intervjuat Skurupläraren och slöjbäraren Naouel Aissaoui om hur de påverkat henne och skolan. Hennes rektor Mattias Liedholm blev ofrivillig rikskändis när han i en SVT-intervju förklarade att han inte hade för avsikt att genomföra förbudet, eftersom det strider mot lagen. Därefter har han också blivit en måltavla för hat och dödshot.

Lotta Lerwall vid Uppsala universitet säger att ärendet är komplicerat, men att det mesta verka tala för att rektorns bedömning är riktig, rent regelmässigt.

– Rektor har ett eget ansvar för skolans verksamhet och en skyldighet att se till att skolan bedrivs enligt regelverket. När det gäller förbudet och rektors position kan man konstatera att huvudmannen inte kan kräva att rektorn ska följa ett beslut som är olagligt. Frågan blir då om man kan konstatera att beslutet är olagligt. Och där är jag ju inne på Skolverkets linje, säger hon.

Skolverket gick ut med sin bedömning i februari: Ett förbud skulle strida mot religions- och yttrandefriheten, som regleras i Europakonventionen och regeringsformen, och dessutom mot den svenska diskrimineringslagstiftningen.

– Det skulle vara möjligt att begränsa grundläggande fri- och rättigheter om man gör det genom lagstiftning. Men det är riksdagen som har makten att göra det, sa undervisningsrådet Emelie Högberg till TT då.

De styrande i Skurup hänvisar till att en tjänsteman bara har att utföra sitt uppdrag, och inte själv ska värdera saker och ting. Har de inte en poäng?

– Det kanske man kan säga på ett generellt plan. Men skolrektorer befinner sig i en intressant position på grund av den dubbla styrningen av skolan. I den senaste skollagen 2010 har man i vissa fall utpekat rektor som särskild beslutsfattare. Rektor har ett eget ansvar för skolans verksamhet och en skyldighet att se till att skolan bedrivs enligt regelverket. Det är ju egentligen nämnden som riskerar att få smäll på fingrarna av skolinspektionen för att de inför ett förbud som inte har stöd i lagen, säger Lotta Lerwall.

Kommunstyrelsen menar att ett förbud inte strider mot lagen, och hänvisar till flera domar i Europadomstolen som prövat frågan om muslimsk huvudduk kan förbjudas i offentlig undervisningsverksamhet. ”Europadomstolen har i samtliga dessa fall med stöd av artikel 9.2 godtagit förbud att bära muslimsk sjal (hijab) eller liknande”, skriver Skurups kommun i ett pressmeddelande.

– Det här är ju en jättesvår fråga. Vår religionsfrihet i regeringsformen är utformad så att om det handlar om till exempel en gudstjänst så faller det under föreningsfriheten, medan att bära symboliska kläder är yttrandefrihet. Det finns olika uppfattningar även inom islam om slöjan är ett påbud eller inte, men ett generellt förbud saknar stöd i lagen så jag skulle säga att huvudmannen är ute och cyklar, säger Lotta Lerwall.

Som ett svar på alla negativa reaktioner som rektor Mattias Liedholm fick på sitt ursprungliga uttalande i SVT om att inte driva igenom något slöjförbud på sin skola lade han upp en länk på skolans Facebooksida till en artikel som förklarade varför det vore olagligt. Kommunen beordrade honom att plocka bort den länken, en handling som nu JK-anmäls av Skolledarna.

– Det får förödande konsekvenser om en rektor inte har yttrandefrihet, säger Skolledarnas förbundsordförande Matz Nilsson till DN, och fortsätter:

– Om det skulle visa sig att en kommun kan beordra en rektor att ta bort information som citerar en myndighet som är normerande för skolan i Sverige, så är det mycket allvarligt.

Vänsterpartiet i Skurup har dragit beslutet till förvaltningsrätten, som ännu inte kommit med sitt utlåtande. Samtliga rektorer i kommunen gick nyligen ut med en skrivelse i Ystad Allehanda där de säger att de gör samma bedömning som Mattias Liedholm och inte kommer att genomföra något förbud.

Kommentera