Annons
”Det är obehagligt och ovärdigt”, skriver Malin Hedin, lärare på språkintroduktionsprogrammet på Carlforsska gymnasiet.

”Sluta diskriminera eleverna på språkintroduktion”

Publicerad 18 december 2020

Relaterat

Debatt ”Våra elever har, trots att de är nya i språket och nya i Sverige, lika stor risk att smittas i skolan som alla andra elever. Varför har man undantagit dem från kravet på distansundervisning?”, skriver Malin Hedin, lärare på språkintroduktionsprogrammet på Carlforsska gymnasiet.

Vi förstår att regeringen menar väl när de vill undanta språkintroduktionsprogrammet från rekommendationen att ha all undervisning på gymnasiet på distans. Vi förstår att det är för att man vill trygga dessa elevers studier. Vi förstår att det grundar sig i omtanke. Men börjar man granska denna omtanke visar sig snart något helt annat.

Våra elever har, trots att de är nya i språket och nya i Sverige, lika stor risk att smittas i skolan som alla andra elever. De har också familjer som kan bli smittade och allvarligt sjuka. Varför har man egentligen undantagit just dessa elever från kravet på distansundervisning?

Jag arbetar på språkintroduktionsprogrammet på Carlforsska IM i Västerås och undervisade på distans i våras när hela gymnasiet blev ålagt att genomföra distansundervisning. Min erfarenhet var att eleverna lärde sig mycket och fler elever än beräknat nådde betyg. Varför? De fick jobba hårdare. Det gick inte att sitta sysslolös för att få närvaro. Det krävdes aktivitet. Den aktiviteten gav resultat på proven.

På de lägre nivåerna erbjöd fjärrundervisningen möjlighet till enskild undervisning med exempelvis uttalsträning och högläsning på ett helt annat sätt än i en klassrumssituation. Bättre eller sämre? Både och. Precis som för alla som tvingades ha distansundervisning.

Helt nya elever i Sverige kom till vår skola två dagar innan det blev distansundervisning och de lyckades, med hjälp av studiehandledare och envisa lärare, att utan fysisk hjälp installera nödvändiga program och komma in i undervisningen. Då fick alltså inte ens de elever som var helt nya i landet komma in till skolan för att få hjälp med sina datorer! För de allra flesta gick detta ändå utmärkt.

Nu är det helt andra regler som gör det lättare för elever att få komma in till skolan. Praktiska moment och nationella prov får genomföras på skolan. Det ger många möjligheter och mycket som ställde till problem i våras skulle nu helt kunna undvikas. Elever som är i behov av stöd får komma in till skolan för undervisning på plats.

Det regeringen, och vår huvudman, gör fel nu är att förutsätta att ALLA elever på språkintroduktionsprogrammet är i behov av särskilt stöd. Så är inte fallet. Språkintroduktionseleverna är inte en homogen grupp. De går på språkintroduktionsprogrammet för att de är nya i Sverige och inte hunnit skaffa sig tillräckliga svenskkunskaper för att komma in på ett nationellt gymnasieprogram. Det är INTE ett program för elever i behov av särskilt stöd. Vissa av eleverna på språkintroduktionsprogrammet behöver självklart särskilt stöd, precis som på alla andra program, men det stora misstaget man gör nu är att förutsätta att alla elever som går på språkintroduktionsprogrammet är i behov av extra stöd för att lyckas med sina studier. 

Visst är det en utmaning att undervisa elever på ett språk de ännu inte har fått lära sig och visst har våra elever svårigheter som hänger samman med att de kommer från andra kulturer eller har kort skolbakgrund men, tro mig, de kan lära sig att hantera en dator. Vad får beslutsfattarna att tro att dessa elever inte skulle klara av detta?

Visst har vi elever som bor trångt och som har svårt att få studiero hemma. Det finns på alla program. Men man är ute på hal is om man tänker att ALLA elever på språkintroduktionsprogrammet har svårt att få arbetsro hemma, men framförallt att tro att dessa elever inte kan hitta strategier trots eventuell sämre studiero, särskilt då det gäller en begränsad tid, nu i första hand endast två veckor. Regeringen hade kunnat ge rektorer möjlighet att besluta om att enskilda klasser ska ha närundervisning, men jag tror att de flesta skulle reagera om man t.ex. bestämde att alla program utom barn- och fritidsprogrammet skulle ha distansundervisning. Vad sänder det för signaler?

Det är obehagligt och ovärdigt.

Vi ser allvarligt på den generalisering beslutsfattarna gör när de avgör vilka program som ska undantas rekommendationer.

Ännu allvarligare är att vår huvudman tolkar regeringens rekommendationer bokstavligt och vägrar lyssna på oss lärare. Trots att vi, som känner våra elever till skillnad från dem, enhälligt meddelat att våra elever klarar fjärrundervisning (och de enskilda individer som inte gör det erbjuds närundervisning) beslutar vår huvudman att vi ska ha närundervisning som vanligt. Detta har till följd att våra elever, och deras familjer, fortsatt tvingas utsättas för smitta medan andra elevers familjer inte behöver det. Anledningen? De är nya i Sverige.

Varifrån kommer idén att elever med utländskt ursprung inte skulle kunna tillgodogöra sig fjärrundervisning lika bra som elever med svenskt ursprung?

Varifrån kommer idén att vi kan generalisera kring elever som är nya i Sverige men inte kring andra elever?

Jag tror att vi alla förstår i vilken riktning svaren pekar. Det är obehagligt och ovärdigt.

Vad ska vi svara när våra elever undrar varför de måste komma till skolan när resten av gymnasiet har distansundervisning? Ska vi säga att regeringen och vår rektor inte tror att de klarar av det? Att deras och deras familjers hälsa är mindre viktig?

Och frågorna tar tyvärr inte slut där. Sedan kommer följdfrågorna och det är dem som blir riktigt svåra att besvara. Varför är just VÅR hälsa mindre viktig? Varför tror de att just VI inte klarar av att ha distansundervisning i två veckor?

De frågorna lämnar jag till vår regering och vår huvudman att besvara. Tyvärr kommer svaren, oavsett hur de är formulerade, visa att bakom de välmenande tankarna gömmer sig inget annat än vanlig ful rasism.

Sådan var inte tanken bakom. Det förstår vi. Men så blev resultatet. Vi vädjar nu att så snabbt som möjligt låta även språkintroduktionsprogrammet gå över till distans. De har också, vad än regeringen och vår huvudman tror, förmågan att ha två veckors distansundervisning och de är också värda att skyddas!

Malin Hedin, lärare på språkintroduktionsprogrammet på Carlforsska gymnasiet

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons
Betyg

Riksdagsbeslut: Skolor får ge betyg i årskurs 4

Betyg

”Det är olyckligt att man behandlar skolan på det sättet.”

Forskaren om tidiga betyg: ”Politikerna har inte lyssnat på oss”

Betyg

”Betyg i årskurs 4 används som en bricka i det politiska spelet.”

Annons
Lärarnas arbetsmarknad

Här är läraregenskaperna arbetsgivare rankar högst

Lista

Vilka egenskaper vill arbetsgivarna se hos sina lärare? Här är de 15 mest efterfrågade kompetenserna.

Annons
Annons
SFI

Otydliga riktlinjer slår hårt mot SFI-elever

SFI

”Som lärare känner jag en samvetsstress över att inte räcka till.”

Annons
Fackligt

Vab, vobb eller välgörenhet – detta gäller när lärare är hemma

Expertråd

LR:s ombudsman Fredrik Alm reder ut vem som ansvarar för undervisning och bedömning när du är borta från jobbet

Forskning

Forskare: Musiklyssning till läxorna skadar studierna

Forskning

"Musiken gör det svårare att förstå innebörden i en text".

Coronaviruset

Nya munskyddsråd får facklig kritik: ”Frustrationen stiger”

Corona

”Det finns ingen logisk förklaring till varför försiktighetsprincipen inte ska gälla även i klassrummen.”

Lärarpris

Frigjord från räkneboken – lärare prisas för kreativ undervisning

Prisad

”I matematik glöms det ofta bort att alla inte har samma utgångsläge.”

Nationella prov

Skolverkets besked: Digitala nationella prov försenas

Nationella prov

EU-dom försenar införandet av digitala nationella prov. 

Fackligt

Kravet på brottsmisstänkt lärare slopas efter fackliga protester

Fackligt

"Det känns bra eftersom kravet saknar laglig grund"

Lärare tvingas berätta om brottsmisstankar

Fackligt

"Det strider mot grundlagen."

Särskilt stöd

Nytt lagförslag: Krav på specialpedagog eller speciallärare i elevhälsan

Utredning klar

Bristen på utbildade lärare, speciallärare och -pedagoger försvårar lagförslag i ny utredning.
– Det är huvudmännens ansvar, säger utbildningsminister Anna Ekström.

2 av 3 lärare: Elever får inte särskilt stöd

Särskilt stöd

Samtidigt har lärarnas dokumentation ökat – trots att den skulle minska.

Saknas: 5 000 speciallärare för att täcka behovet

Speciallärare

Kravet: Att staten tar ansvar för finansieringen av skolan.

”Lärarna har väldigt svårt att möta behovet”

Speciallärare

Tidsbrist vanligaste orsaken till att alla elever inte kan få stöd.

Arbetsmiljö

Fackets larm: Lärare drabbas av näsblod och andningsproblem

Arbetsmiljö

Eskalerade hälsoproblem gör att lärarfacken vill stoppa arbetet på grundskolan. 

Fackligt

Förhandlingarna kring HÖK21: ”Måste leda till leverans”

Fackligt

Uppgifter till Skolvärlden: Parterna står långt ifrån varandra.

Trots tidigare böter: Kommunen kringgår facken igen

Ny facklig tvist om felaktig rekrytering – tre månader efter att kommunen betalade vite för ett liknande brott.

Coronaviruset

Regeringen: Håll skolorna öppna så länge det går

Corona

Risken för en tredje våg är stor, men skolorna är det sista vi ska stänga, meddelar stats-, utbildnings- och socialministern.

Så olika ser bedömningarna av smittskyddet i skolan ut

Corona

Flera regioner inför skarpare restriktioner men det ser olika ut över landet.

Efter ökad smitta – gymnasielärare uppmanas ha munskydd

Corona

Regionen skärper de lokala rekommendationerna.

Det räcker nu – sänk kraven på lärare

Debatt

Lärare som sliter, men samtidigt får höra att de ska göra mer kommer inte kunna göra ett bra jobb, skriver Daniel Henriksson.

Kommentera
Betyg

Forskaren om tidiga betyg: ”Politikerna har inte lyssnat på oss”

Betyg

”Betyg i årskurs 4 används som en bricka i det politiska spelet.”

Nedskärningar i skolan

Kommunen går 1,7 miljarder plus – men sparar ändå miljoner på skolan

Nedskärningar

Samtidigt som kommunen tjänar hundratals miljoner varje år varnar LR för galopperande arbetsbelastning när man fortsätter skära ner på skolan.

Coronaviruset

Rasar mot sent beslut om distans: ”Lärare känner sig uppgivna”

Corona

Med en kvälls varsel fick kommunerna information om nya rekomendationerna. 

Läs- och skrivundervisning

Anna skapar läslust – med hjälp av bilderböcker

Läsning

Svenskläraren: ”Jag visar eleverna att jag älskar bilderböckerna”.

Elevhälsa

Psykologen: Så hanterar du oroliga och blyga elever

Elevhälsa

Att närma sig eleverna som inte tycks må bra i skolan.

Idrott och hälsa

Idrottslärarna ryter ifrån: ”Vi kräver förändring”

Idrott och hälsa

Ny idrottsreform: Vill ge yrkeskåren möjlighet att utvecklas.

Anna Ekström om kritiken: ”Idrott och hälsa är prioriterat”

Idrott och hälsa

Utbildningsministern om idrottslärarnas förslag på ny reform.

Fackligt

Nya ordföranden: Det här blir vårt fokus för studenterna

Fackligt

Lina Hading är vald till ny ordförande för LR Stud.

Sociala medier

Elever avlyssnade lärarrum i hemlighet: ”Väldigt allvarligt”

Appar

På Tiktok ska eleverna ha fått idéen om att spela in lärare i smyg.  

Fackligt

I pandemins spår: Tre av fyra fackförbund växer

Utbildningssektorn

Lärarnas Riksförbund har aldrig varit större när det gäller antalet yrkesverksamma medlemmar – men tappar bland studenter.

Pensionerade läraren Kaj ger läxhjälp via nätet: ”Hoppas avlasta”

Efter pensionering

Såg ett behov: ”Jag hoppas ge avlastning till lärarna”.

Arbetsmiljö

Ny undersökning: Därför ökar stressen bland lärare

Undersökning

Nya krav ska sätta stopp för den ohållbara stressen.

Coronaviruset

Nytt beslut: Lärare får munskydd – elever blir utan

Corona

Malmö stad backar – bara lärare kommer att få gratis munskydd i skolan. 

Trots lärarbrist – LR ser gärna höjda krav på studenter

Rapport

"Om behörighetskraven inte skärps är risken att det på sikt att det blir ännu mindre attraktivt att bli lärare."

Coronaviruset

Rapport: Mer närundervisning i många skolor

Corona

Många högstadie- och gymnasieskolor har mindre distansundervisning.

”Polariseringen kring samtalet om pandemin bekymrar mig”

Kommentar

”Det finns minst två problem med den här rapporteringen”, skriver Per Kornhall.

Elever håller inte avstånd – då hotas skolan med böter

Corona

"Skollagen har en trappa med ett antal disciplinära åtgärder, från tillsägelse till skriftlig varning och avstängning."

Lärare vädjar om förlängd fjärrundervisning efter sportlovet

Corona

"Det finns absolut inte utrymme för att ta in fler elever"

Skolchefen erkänner: Facken hölls utanför beslut om nedskärningar

Tvist

Skolchefen bekräftar förvaltningens brott mot kollektivavtalet – men beslutet ligger fast.

Åsa Fahlén: Nu tar vi makten över lärarprofessionens framtid

Debatt

”Lärarnas Riksförbund inrättar ett professionsråd för att bidra till att lärarkåren tar makten över sin egen verksamhet och sin egen utveckling med elevernas bästa för ögonen”, skriver Åsa Fahlén.

Kommentera

Alexander Skytte: Den gränslösa läraren

Blogg

”Linjen mellan rätt och fel är sällan rak, utan går som vågor. Jag kan bli gränslös åt bägge håll”, skriver han.

LR om miljardöverskottet: Bör användas för att stärka skolan

Corona

"Lärarna kan inte ta på sig ytterligare undervisning för att kompensera underskottet".

Munskyddsfrågan splittrar lärarkåren: ”Ska inte vara tvingade”

Corona

"Många elever behöver kunna se lärarens mimik och munrörelser för att på bästa sätt kunna delta".

Forskning

Forskaren: Därför kan serier lyfta undervisningen

Serier 

”Serier är ett utmärkt sätt att ta undervisningen till nya nivåer.”

Debatt

Replik: ”Åsa Plesner förenklar frågan om friskolor”

Debatt

”Oavsett var man står politiskt i frågan så är vi många som arbetar i fristående verksamheter”, skriver företrädare för Drottning Blanka gymnasiet.

Kommentera

”Håll er till ämnet i debatten om friskolor”

Replik

Åsa Plesner på Tankedsmedjan Balans i replik till Academediaskolans debattartikel.

Kommentera

Svaga bevis för att tre terminer är bättre än två

Forskning

"Att förkorta sommarlovet skulle kunna leda till försämrade resultat".

GRANSKNING: LÄRARLÖNER

Lärarnas skilda löner – så mycket tjänar de

Lön

Skolvärldens granskning av Sveriges lärarlöner visar stora skillnader i hur kommuner satsar på lärare och studie- och yrkesvägledare.

L-kommunalrådet: Därför ser jag elever som kunder

Kritik

”För mig är ”kund" det bästa som finns”, säger hon till Skolvärlden.

Debatt

”SD lyssnar hellre på friskolelobbyn än på kritiken från lärare”

Slutreplik

”Istället för att begrunda fakta prioriterar SD friskolelobbyns ekonomiska egenintressen”, skriver Gunilla Svantorp, (S) ordförande i utbildningsutskottet.

Kommentera

SD: När det kommer till kritan vägrar S diskutera skolförslag med oss

Replik

”När det kommer till kritan vägrar Socialdemokraterna att ens sätta sig ner vid bordet och diskutera förslag med oss.”

Kommentera
Lärarbristen

Skolor söker inte aktivt efter legitimerade lärare: ”Obehöriga är billigare”

Lärarbrist

Många skolor söker inte aktivt efter legitimerade och behöriga lärare till tjänster som innehas av obehöriga, framför allt inte under terminerna.

Forskning

Studie om kamrateffekt prisas: ”Viktig för lärarkåren”

Forskning

LR:s Pontus Bäckström belönas med Best Paper Award 2020.

BETYG OCH BEDÖMNING

IES vill införa betyg från årskurs 4 – facket: ”Vi fick inte veta”

Tidiga betyg

Internationella engelska skolan vill införa betyg från årskurs fyra. Vad lärarna tycker har ingen frågat.

Coronaviruset

Ledarskap på distans: ”Utmaning att fånga elevens intresse”

Corona

”Det är extra viktigt och utmanande att fånga elevernas intresse.”

Skola sätter in väktare – anhöriga följer inte coronareglerna

Corona

”Vårdnadshavare har struntat i reglerna.”

Kurs- och ämnesplaner

Kritik mot uppskjutna kursplaner: ”Sänder ut helt fel signaler”

Kursplaner

På grund av pandemin har regeringen beslutat att skjuta upp förändringen av grundskolans kursplaner. 

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons