matz

Matz Nilsson, ordförande för Skolledarförbundet.

| Foto: Andreas Hillergren
Skolledning

”Sluta skyll på rektorerna”

Börja samarbeta och sluta med beskyllningar. Det är receptet för en tryggare skolmiljö, menar Matz Nilsson, ordförande för Sveriges Skolledarförbund.
– Vi kan inte leta syndabockar, det leder inte till att fler söker sig till skolan, säger han.

Skolvärldens undersökning visar att var femte lärarstudent har funderat på att sluta på grund av hot eller våld mot lärarna. En tidigare undersökning av Lärarnas Riksförbund visar att en fjärdedel av lärarna har utsatts för hot, våld, sexuella trakasserier eller kränkningar. 

Matz Nilsson menar att det är på tiden att det sker en förändring.

– Det är alltid allvarligt när någon blir kränkt, som i detta fall lärare, och inte känner att man får det stödet man behöver, säger han.

Lärare, elever, föräldrar och rektorer har alla blivit beskyllda i debatten om varför anmälningarna om hot och våld i skolan har växt den senaste tiden. Många av medlemmarna i Sveriges Skolledarförbund upplever, enligt Matz Nilsson, att lärarna i dag inte har en tillit till rektorernas ledar-skap. 

– Rektorn måste inta en objektiv hållning eftersom lagen bygger starkt på ett rättighetsperspektiv för eleven. Det ställer enormt stora juridiska krav på rektorn när en utredning sker. Här kan nog lärare ibland känna sig övergiva av rektorn eftersom de inte blir stöttade direkt. Men man förhåller sig bara till den lag som finns i dag. 

Matz Nilsson är övertygad om att i princip alla skolor i Sverige har ordningsregler mot kränkningar av personal och elever. Dock tror han inte att det är reglerna i sig som är lösningen, utan delaktigheten i att se till att det inte sker något.  

I detta balanserar rektorn på en knivsegg genom att dels företräda elevens rättigheter enligt skollagen, dels företräda sin personal enligt arbetsmiljölagen. Om bilden av skolan ska bli bättre måste alla inblandade börja arbeta tillsammans och inte ställa sig utanför och se sig som offer, menar Matz Nilsson.

– Man måste sluta skylla på rektorerna, och framför-allt sluta skylla på varandra. Det enda sättet att lösa situationen är att samarbeta. Det går inte bara att hänga ut skolledaren som ansvarig utan detta är en organisation som heter skola där vår rektor har ett ansvar, där våra lärare har ett andra ansvar och eleverna ett tredje ansvar att följa de regler som finns.

Kommentera