klocka_0
Debatt

”Sluta undvika det riktiga problemet: Arbetsmiljö”

Kära politiker som vill reformera skolan, sluta undvika det riktiga problemet: Arbetsmiljö. Det är nyckeln till en bättre skola. Tänk om någon mer än jag och mina kollegor kunde se det, skriver läraren Peter Dahlgren.

De flesta lärare jag känner brinner för sitt ämne och de vill gärna utvecklas för sin skola, kollegor och elever. Men lågan och viljan dör i takt med en usel arbetsmiljö.

Inför skolstarten har de politiska partierna försökt övertrumfa varandra i att prata skola. Den farligaste och allvarligaste bristen är att ingen av dem egentligen pratar om den största utmaningen: lärarnas och elevernas arbetsmiljö. I stället svingar partiledarna skolpiskan hej vilt. Fler lärarutbildningsplatser med tuffare krav. Enligt flera politiker så saknar lärarna kompetens och bryr sig inte om sina ämnen. Att fler betyg med tuffare bedömning kan bygga framtiden. Ibland känns det som om politikerna lever skolinspektionens dröm. Verkligheten borde nyanseras.

I stället för att kunna planera och utveckla sin undervisning drunknar ämneslärarna i administration. Det är en uppsjö av checklistor som ska fyllas i, hållas ”levande”, utvärderas och revideras. Det handlar om närvaro och frånvaro på varje enskild elev med daglig kontakt med föräldrar runt detta. Rapportering av omdömen, betyg och åtgärdsplaner. Administration och rättning av nationella prov. Lärarna sköter om elevernas skåp, busskort, praktik och val till exempelvis gymnasiet. Lärarna administrerar språkval, elevens val och en mängd andra val. Lärarna medlar i konflikter, löser konflikter och förebygger och beivrar skadegörelse. Dessutom sköter lärarna felanmälan och koll av elevernas datorer. Allt läraren gör ska dessutom dokumenteras skriftligt och rapporteras till olika instanser. Är det inte Skolverket så är det en IT-avdelning. Ofta grovstädar och möblerar lärarna klassrum också.

I stället för att kunna planera och utveckla sin undervisning möter lärarna och eleverna ofta en fysisk arbetsmiljö som är dålig. Arbetsstolar från 1980-talet. Inga höj- och sänkbara bord. Undermålig ventilation. Temperaturer som ofta närmar sig 30 grader i överfulla klassrum. Avsaknad av förebyggande företagshälsovård är vardag.

I stället för att kunna planera och utveckla sin undervisning möter lärarna en psykisk arbetsmiljö som knäcker dem. En lärare pressas av politiker, rektorer, elever och föräldrar. Betygen och de nationella proven står i fokus. Som grädde på moset jagar skolinspektionen enskilda lärare. Att hotas med anmälan och anmälan till skolinspektionen är vardag för lärare i dag. Nu har också lärarna slagits sönder av ogenomtänkta lönereformer. I dag består en helt vanlig grundskola av fyra grupper av lärare. Det finns förstelärare med särskilt lönepåslag och uppdrag. Det finns behöriga andrelärare med särskilt lönepåslag med vanlig lärartjänst. Sedan finns det behöriga tredjelärare utan högre lön, men med samma uppdrag som andrelärarna. Det finns också obehöriga fjärdelärare. Det är ett recept på nedgång.

Så kära politiker som vill reformera skolan, sluta undvika det riktiga problemet. Problemet stavas arbetsmiljö. Skit i fler betyg, strängare kontroll, hårdare krav, tuffare inspektioner, lönebildningsmanipulation och besparingar på lärares arbetsstolar. Inget av det där funkar. Vi har prövat det i 20 år nu.

Att skapa en arbetsmiljö där lärarna och eleverna trivs är nyckeln till en bättre skola. Tänk om någon mer än jag och mina kollegor kunde se det.

Peter Dahlgren, lärare 7-9, Mora

Kommentera