klassrum_tomt_3
Debatt

Slutreplik: ”Ansvaret för arbetsmiljön ligger på huvudmannen”

Debatt ”Johanna Jaara Åstrand, om du anser att det för dina medlemmar uppstått ”en osund anmälningskultur”, varför kräver du inte av de ansvariga, att reda ut vad som gäller för våra barn och dina medlemmar?”, skriver skoldebattörerna Jiang Millington och Claes Jenninger i en slutreplik.

Som ordförande för Lärarförbundet borde du fördjupa och problematisera skoldebatten, Johanna Jaara Åstrand. Istället ägnar du dig åt populistiska utspel om att lärares största problem är bråkiga och lättkränkta elever. Anmälningarna till Skolinspektionen ökar kraftigt inom områdena kränkande behandling och särskilt stöd, exempelvis. Två kategorier som man inte behöver vara lärare för att förstå att de hänger samman. Elever som inte får rätt bemötande och möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen utsätts varje dag för kränkningar i skolan och elever utsätter också varandra för mobbning när skolor inte ges rätt förutsättningar att bedriva individanpassad undervisning. 

Statistiken bekräftar detta. Enligt SCB ökade antalet elever som uppger sig vara mobbade från 12,6 procent år 2014 till 19,4 procent det här läsåret. Över hälften av eleverna med autism gick ut grundskolan utan gymnasiebehörighet 2018, och trenden är att siffran stiger för varje år. Du reagerar på två larm, men skyller på eleverna för att mobbning och upplevda kränkningar ökar och att elever inte får sitt lagstadgade stöd till utbildning. 

Vi skriver för att vi upprörs över att du som förbundsordförande vill lösa problem med att lägga ännu fler arbetsuppgifter, ställa ännu större krav och lägga ännu mer ansvar på lärarna i stället för att ge dem ditt och Lärarförbundets stöd mot dem som sviker sitt ansvar. Du nämner dem inte ens, skolans arbetsgivare, din motpart SKL.

Ansvaret för arbetsmiljön ligger på huvudmannen. (Skollagen Kap2 §8 och Arbetsmiljölagen Kap 3, §2a m fl.) Självklart är lärare rädda för att ingripa vid problem i arbetet, när skolan till exempel inte har tillräcklig personal, organisation och andra resurser som de behöver för att ge eleverna rätt stöd, när ordningsproblem uppstår, när huvudmannen inte markerar gränser för föräldrar som lägger sig i undervisningsmetoder och betygssättning. Omfattningen av det förebyggande arbetet, som vi är överens om, ligger också det på huvudmannens bord.

Du driver en hopplös önskan om att alla barn i Sverige ska komma från hem som stöttar och själva ha iver och vilja att studera, att eleverna vare sig har för svag eller för hög begåvning, svåra allergier, diabetes, hjärntrötthet, depression eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi har skolplikt och med den följer också rätten till utbildning även om man inte är en mönsterelev.

Johanna Jaara Åstrand, om du anser att det för dina medlemmar uppstått ”en osund anmälningskultur”, varför kräver du inte av de ansvariga, att reda ut vad som gäller för våra barn och dina medlemmar? Det yttersta ansvaret för arbetsmiljön i skolan ligger hos kommunens politiska styre, inte hos lärarna, föräldrarna eller barnen själva! 

Claes Jenninger, lärare, författare, skoldebattör

Jiang Millington, skoldebattör

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenterna som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera