Skolpolitik

”Små steg mot fastare statligt grepp”

Ett större statligt ansvar för skolan. Det är en viktig fråga när Moderaterna tar fram en ny skolpolitik. En tanke som prövas är statligt anställda rektorer, men att fullt ut förstaliga skolan finns inte på agendan.

Michael Svensson, moderat ledamot i utbildningsutskottet, har i uppdrag att ta fram förslag på hur styrningen av skolan kan förändras. Han är bekymrad över skillnaderna mellan svenska skolor och vill se ett större statligt ansvar för skolan. Han hoppas på förslag i den riktningen på partiets stämma i oktober.

– Med små steg ska staten ta ett fastare grepp över skolan, säger Michael Svensson.

En idé Michael Svensson vill titta närmare på är att göra rektorerna till statligt anställda medan kommunerna skulle fortsätta ha ansvar för lärarna. Syftet skulle vara att stärka rektorernas roll som pedagogiska ledare.

– Tyvärr finns det kommuner i Sverige som har fel fokus. Alla förstår inte skolans betydelse. Att staten tar över ansvaret för rektorerna kan vara ett sätt att skapa distans till den kommunala förvaltningen, säger Michael Svensson.

Michael Svensson noterar att flera partier rör sig i riktning mot ett större nationellt ansvar för skolan. Ett exempel är regeringens förslag om att ge Skolverket mandat att gå in i svaga skolor och styra upp verksamheten.

– Jag hoppas vi kan få en samsyn över blockgränsen när det gäller hur skolan ska styras. Det finns inga låsningar i frågan längre, säger Michael Svensson.

Någon klar bild av hur skolans styrning ska se ut har inte Michael Svensson. Han vill se en ordentlig statlig utredning som tittar på hur ansvaret för skolan kan fördelas. Exempelvis öppnar han för att staten tar ansvar för lärarnas kompetensutveckling. Men en helt statlig skola tror han inte på.

– Jag tror inte allt blir frid och fröjd för att man backar tillbaka till före kommunaliseringen. Men det tycks finnas problem i skolan som man inte kommer åt genom andra reformer än ökat statligt ansvar, säger Michael Svensson. 

Kommentera