Nyanlända

Småskolor har växtvärk

Det är svårt för kommuner att utöka skolorna i takt med nyanlända elever – skolsalar och lärare räcker inte till. Men i mars ska en ny lag göra att eleverna fördelas med rättvist i landet.

Nya riktlinjer för nyanlända

Skolverket har lanserat nya riktlinjer för nyanlända elevers utbildning.

Bland annat ska en inledande bedömning av elevens kunskaper göras så snabbt som möjligt – men senast inom två månader från det att skolväsendet tagit emot eleven.

Riktlinjerna innehåller även råd för hur skolorna ska leva upp till bestämmelser i skollagen vad gäller nyanlända, samt om roll- och ansvarsfördelning och förberedelseklass.

Källa: Skolverket.

Läs de nya Allmänna råden om utbildning för nyanlända elever på
Skolverket

Elevkullar växer snabbt, det är trångt i skolorna och bristen är lärare är stor – framförallt i svenska som andraspråk.

Det är situationen för landets 33 kommuner som haft ett särskilt stort tillskott av nyanlända under föregående år, enligt en lägesbeskrivning insamlad av TT.

”Vår ambition är att få lärare men i nuläget gäller det att hitta ”lämpliga personer” med så mycket skolerfarenhet som möjligt” skriver till exempel barn- och utbildningschefen i jämtländska Ragunda, enligt TT.

I Borgholm på Öland tog man emot 137 nya grundskolelever under höstterminen. ”Externa lokaler i form av moduler har varit svåra att få tag i på grund av det ansträngda läget i hela Sverige”, berättar utbildningsförvaltningens chef.

Skolvärlden har tidigare skrivit om de extra 200 skolmiljoner som tilldelas just de kommuner i landet som tagit emot flest nyanlända i åldern 1–19. Kommunerna har nu fått pengarna, som kan användas till studiehandledare, lokaler, lärare och undervisningsmaterial med mera.

I mars träder också en ny lag i kraft, som innebär att alla kommuner blir skyldiga att ta emot nyanlända. Förhoppningen är att fördelningen i landet ska bli mer rättvis.

Men ett problem som kommuner vittnar om till TT är att en kommun har rätt att köpa platser på ett boende i en annan kommun och därmed lämna ifrån sig ansvar och kostnad för utbildning.

– Vi kan inte ha ett system som är så råddigt. Det måste till en ändring av både fördelnings- och ersättningsprinciperna, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL till TT.  

Men problem kommer att finnas kvar även efter fördelningslagändringen.

– Det är oerhört viktigt att pengarna går till de kommuner som gör jobbet. Därför finns det skäl att se över lagstiftningen för ensamkommande barn, så att skolansvaret tas av alla kommuner, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

Kommentera