idrottpojkar
Avhandling

Sms får unga att röra på sig

En ny avhandling visar att ungdomar som via sms peppar varandra att träna också ser till att göra det. Nu hoppas forskaren bakom studien att fler använder teknik för att uppmuntra unga till den viktiga motionen. 

Anna-Karin Lindqvist, fysioterapeut och doktorand vid institutionen för hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet, har i sin avhandling ”Främja ungas fysiska aktivitet i skolan” frågat ungdomar vad som inspirerar dem att röra mer på sig. Bakgrunden till avhandlingen är att endast en mindre del av svenska tonåringar når den rekommenderade nivån på 60 minuter per dag för fysisk aktivitet.

– Som utbildad fysioterapeut ligger fysisk aktivitet mig varmt om hjärtat. Vi vet utifrån många tidigare studier att det är svårt att ändra vanor i vuxen ålder och därför ville jag undersöka vad som kan få unga att bli mer fysiskt aktiva, säger Anna-Karin Lindqvist till Skolporten.se.

I Sverige når bara 10 procent av 15-åriga flickor respektive 15 procent av pojkarna i samma ålder den rekommenderade nivån på aktivitet. Det viktigaste resultatet i studien, som bygger på samtal i fokusgrupper och intervjuer med 28 ungdomar i årskurs 7, är att ungdomar som regelbundet peppar varandra via sms oftare får till någon form av fysisk aktivitet än de som inte peppar varandra.

Teknik för att uppmuntra aktivitet är med andra ord viktigt, enligt resultatet i avhandlingen.

– Teknik är en del av unga människors liv och min studie visar att teknik kan vara ett verktyg för en positiv beteendeförändring. De metoder som ungdomarna tog fram baseras på just digital teknik som exempelvis sms och meddelande i smartphones. En framtida idé är att utveckla ett dataspel för unga som mäter fysisk aktivitet, säger Anna-Karin Lindqvist.

Det som överraskade Anna-Karin Lindqvist mest är att föräldrarnas livsstil och förhållningssätt har en stor betydelse för ungdomars beteende och syn på fysisk aktivitet. De abdikerar för tidigt. Samtidigt visar studien att flera föräldrar stimulerades till träning genom sina barn. 

Nu hoppas Anna-Karin Lindqvist att resultaten kan inspirera fysioterapeuter att bli mer synliga i skolan.

Kommentera