Skolkresultat

Sms till föräldrar minskar skolket

Allt färre elever skolkar från sina lektioner på Stockholms grundskolor. En anledning är att skolan skickar sms till föräldrarna vid frånvaro och följer upp den med möten. Ett samarbete med socialtjänsten ligger också bakom den positiva trenden.

Projektets mål
  • Elevens närvaro ska öka. Det ska mätas genom antal timmar av olovlig frånvaro för varje elev.
  • Elevens skolresultat ska förbättras. Det ska mätas genom uppföljning av elevernas individuella kunskapsmål.
  • 16 fokusskolor i Stockholm ingår: Solbergaskolan, Gubbängsskolan, Kvickentorpsskolan, Hökarängsskolan, Bagarmossens skola, Tätorpsskolan, Rågsvedsskolan, Hjultstaskolan, Hässelbygårdsskolan, Sätraskolan, Bredängsskolan Ärvingeskolan, Akalla grundskola, Rinkebyskolan, Husbygårdsskolan och Grimstaskolan.

Källa: Stockholms Stad, Lägesrapport om pilotprojekt samverkan skola och socialtjänst.

Enligt siffror, som Svenska Dagbladet har tagit del av, har frånvaron i Stockholms grundskolor sjunkit från 2,9 procent till 1,7 procent under året. En anledning är att Stockholms Stad för ett år sedan inledde ”Pilotprojekt samverkan skola och socialtjänst”. I projektet ingår sexton skolor och åtta stadsdelsförvaltningar. Målgruppen är elever i årskurs 7 till 9 med låg måluppfyllelse, hög frånvaro och risk för att inte få behörighet till gymnasiet. Nu verkar skolorna komma målet, att öka skolnärvaron och måluppfyllelsen, allt närmare.

Den skola som har lyckats bäst är Bredängsskolan i södra Stockholm. Under läsåret 2009/2010 var den ogiltiga frånvaron i snitt sju procent. Nu är den nere på 3,9 procent. Skolans rektor menar att en anledning är att man numera snabbt rapporterar till föräldrarna om en elev är ogiltigt frånvarande.

Över hälften av de skolor som ingår i projektet har nämligen använt sig av den SMS-tjänst som staden erbjuder. Den innebär att skolan skickar ett textmeddelande till föräldrarna så snart det visar sig att deras barn skolkar. En annan anledning till att frånvaron har sjunkit beror på att man inom projektet arbetar med multikompetenta team med medarbetare från bland annat socialtjänsten. Det innebär att en person från socialtjänsten är placerad på skolan för att fokusera på elever med stor frånvaro. Den personen finns i korridorer och annan skolmiljö för att motivera elever att gå till sina lektioner.

Om eleverna uppvisar en hög frånvaro kallar skolorna dessutom snabbt till ett möte. Skolan är enligt skollagen skyldig att meddela föräldrarna om barnet är frånvarande.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm