Regeringsförslag

Snabbspår till läraryrket

Regeringen vill att nyanlända snabbare ska komma ut i arbete. Idag finns det drygt 1300 lärare i etableringssystemet som ännu inte arbetar i sitt yrke.

På en presskonferens igår pressenterade Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) ett förslag om hur nyanlända snabbare ska komma ut på en arbetsplats som är relevant för individens utbildning, erfarenheter och intresse. Regeringen ska nu inleda samtal med arbetsmarknadens parter om ett så kallat snabbspår in på arbetsmarknaden.

Samtalen har tre mål: Korta tiden från ankomst till arbete, använd kompetensen rätt – nyanlända ska inte bara komma i ett jobb, utan rätt jobb samt att branscher där det råder brist på arbetskraft ska få hjälp med kompetensförsörjningen.

Läraryrket var ett av de yrken som lyftes vid presskonferensen. Det finns stor brist på behöriga lärare inom vissa ämnen och bristen spås bli ännu större. Samtidigt finns det idag drygt 1300 lärare i etableringssystemet som ännu inte arbetar i sitt yrke.

– Skolan har stora rekryteringsproblem i dag, och många kommer med pedagogisk utbildning, säger Ylva Johansson till Lärarnas Tidning.

Ylva Johansson kommenterade också det faktum att många lärare med utländsk examen idag får vänta länge på att få sin legitimation och säger att hon inte utesluter att förslaget kan innebära mer pengar till Skolverket för att korta handläggningstiderna.

 – Det kan absolut vara en del av ett snabbspår. Det är precis det vi vill diskutera med parterna, för att se branschvis och yrkesvis vad som behövs för att det ska fungera, säger hon till tidningen. 

Kommentera