HÖK 12

Snart fattas beslut om HÖK 12

Under hösten har Lärarnas Riksförbunds förbundsstyrelse rest landet runt för att tala med ombuden om hur man kan skapa bästa möjliga förutsättningar för högre lärarlöner. Samtalen kommer vägas in i styrelsen analys inför beslutet om HÖK 12 ska sägas upp eller ej. 

Många parametrar påverkar
  • Samverkansrådet måste var enigt om avtalet ska sägas upp. Första steget är alltså att komma överens med Lärarförbundet.
  • SKL får ny styrelse under våren. 
  • Det politiska läget och det allmänna opinionsläget gör det svårt att sia om utgången av att riva upp avtalet. 

 

Ett tjugotal lokal- och kommunombud från distriktet har samlats i en lektionssal i Virginska skolan i Örebro för att diskutera lärarlönerna och HÖK 12, avtalet som löper ut våren 2016.

Före årsskiftet ska förbundsrådet fatta beslut om avtalet ska sägas upp i förtid eller inte.

– Vi som sitter i förbundsstyrelsen ger vår syn på frågan och vår rekommendation till förbundsrådet. Det är därför vi behöver få era argument och lyssna till era synpunkter, säger Karin Rylenius som håller i mötet tillsammans med Larz Blomqvist, båda ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen.

Mötet i Örebro är ganska typiskt, enligt Karin och Larz. Det är ungefär samma diskussioner oavsett var i landet de träffar ombuden.

När HÖK 12 slöts 2012 utfärdade dåvarande förbundsordföranden Metta Fjelkner ett löfte. ”Vi vill se en löneökning om uppemot 10 procent 2014, annars säger vi upp avtalet.” Utfallet har blivit 11,3 procent (kedjat). 

– Lärarlönerna är för låga, där är vi eniga. Men sedan avtalet slöts har våra löner, relativt sett, blivit bättre i de flesta kommuner. Avsikten är att få till varaktiga höjningar, säger Larz Blomqvist.

– Antingen behåller vi avtalet, politikerna har sagt att man ska satsa på lärarna, och det kan kommunerna göra inom gällande avtal. Eller så säger vi upp det, det vi fått hittills duger inte, men då måste vi lyckas förhandla fram en siffra med SKL som ligger väsentligt högre än vi tror att varje enskild kommun kan ge på egen hand, säger Karin Rylenius.

Kommentera