Partierna svarar

Socialdemokraterna: ”Pengarna ska gå till eleverna och lärarna”

Anna Ekström

Anna Ekström, socialdemokratisk utbildningsminister.

Socialdemokraterna vill ha förbud mot vinstuttag i skolan.
– Sverige kan inte fortsätta vara det i princip enda landet i världen som tillåter obegränsade vinstuttag ur en med skattepengar gemensamt finansierad skola, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Anna Ekström, socialdemokratisk utbildningsminister, svarar på Skolvärldens frågor.

Vill ni se någon förändring av privata skolhuvudmäns möjligheter att plocka ut vinst ur sina skolor? I så fall vilka och varför? Om inte, varför inte?

– Socialdemokraternas partistyrelse föreslår förbud mot vinstuttag ur skolan. Lagstiftningen ska ändras så att de skattemedel som vi gemensamt investerar i skolan också går till skolan, och att alla elevers skolgång säkras. Sverige kan inte fortsätta vara det i princip enda landet i världen som tillåter obegränsade vinstuttag ur en med skattepengar gemensamt finansierad skola.

– Pengarna behöver komma elever och lärare till del, inte gå till privata vinster. Dessutom leder vinstintresset helt fel och försvagar skolans kunskapsfokus, säger utbildningsminister Anna Ekström (S).

Vill ni se någon förändring i antagningen av elever till friskolor, exempelvis genom att ta bort eller begränsa kösystemen? Varför eller varför inte?

– Ja, vi vill att skolvalet görs rättvist för alla elever. Elever ska kunna välja skola, men skolor ska inte kunna välja elever. I dag är skolvalet orättvist, platser är paxade åratal i förväg och utformningen bidrar till segregation och att elever delas upp på olika skolor. En gemensam antagning i offentlig regi behöver införas till alla skolor och kötid ska inte få vara ett urvalskriterium.

– Syskonförturen ska säkras så att familjer får en hållbar vardag. Oberoende skolinformation ska finnas tillgänglig inför skolvalen, säger Anna Ekström.

  • Socialdemokraterna har partikongress 3–7 november.
Kommentera