sofia_lokalombud_ny

Sofia Wennerström är lärare i religion och samhällskunskap på Polhemsskolan i Gävle.

Fackligt

Sofia: Därför är jag lokalombud

Sofia Wennerström, lärare i samhällskunskap och religion på Polhemsskolan i Gävle, är lokalombud på sin skola.
Hjälp till olegitimerade lärare och att det finns förutsättningar att arbeta med främst undervisning är viktigt för henne.

  • Vilken är den viktigaste frågan på din skola just nu?

– Den fackliga fråga som jag tycker är viktigast och som vi diskuterar mest är att sätta betyg tillsammans med obehöriga lärare. Att vara medbedömare till obehöriga lärare som saknar legitimation skapar en del frågor. Hur ska man få tid eller utrymme i tjänsten. Hur skapar man möjlighet för att lägga ned det arbete som krävs för att vara handledare och stötta den utan legitimation. Sedan beror det lite på vem man ska handleda och vara medbedömare till. Det är lärare som inte har en hel utbildning klar, den tid som krävs kan vara väldigt olika. Vi är en stor skola så det finns många som behöver hjälp med det här. En annan viktig fråga är som alltid lönen och att erfarenheten hos studie- och yrkesvägledare måste uppmuntras.

  • Vad är det som driver dig i ditt fackliga arbete?

– Jag tycker det är viktigt att alla har en bra arbetssituation för att kunna komma till jobbet och göra det man utbildat sig till. Man har blivit lärare och tagit det här jobbet för att jobba med undervisning. Förutsättningarna att göra det ska vara så pass bra som möjligt. Arbetssituationen ska vara så att man trivs på jobbet helt enkelt.

  • Hur ser ett bra fackligt arbete ut?

– Ett bra fackligt arbete består av två delar tänker jag. Det första är att man har en god kommunikation med sina medlemmar, och att man så ofta som möjligt har tillfälle att diskutera fackliga frågor på skolan. Det andra är att vara en god länk till skolledningen så att 
man har en god kommunikation. Har de ett bra förtroende för mig som ombud så kan jag med deras hjälp lösa de problem som uppstår. Att ha ett väl fungerande samarbete mellan facket och skolledningen är ett måste för att skapa en bra arbetsplats.

Kommentera