solbergaskolan_gotland

En av grundskolorna, Solbergaskolan, på Gotland. Foto: Shutterstock.com

Lärarassistenter

Sökte inte bidrag till lärarassistenter: ”Var för knepigt”

En av flera kommuner som inte valt att utnyttja statsbidraget till lärarassistenter är Gotland, som hade kunnat få 2,2 miljoner.

– Det var för knepigt. Vi diskuterade det om och om igen, men det gick inte att få till en ansökan utifrån kriterierna som gällde, säger grundskolechefen Torsten Flemming.

Under tisdagen berättade Skolvärlden att en av tre kommuner och fristående huvudmän valt att inte utnyttja statsbidraget till lärarassistenter på totalt 475 miljoner kronor.

En av de kommuner som inte sökte några pengar var region Gotland. Enligt Torsten Flemming, grundskolechef, fanns det flera anledningar till att man inte skickade in en ansökan.

– Dels var det att det skulle vara nyanställningar från första augusti, sen kom det här väldigt sent, säger han.

Så som statsbidraget är utformat måste kommunen eller den fristående huvudmannen själva skjuta till lika mycket pengar som man ansöker om. Att söka bidrag för en lärarassistent innebär alltså ännu en lärarassistent, som bekostas av kommunen.

– Budgetramen var ju redan färdig och vi står inför besparingar så för oss gick det inte att få ihop helt enkelt, säger Torsten Flemming.

Hade ni velat utnyttja statsbidraget om kraven sett annorlunda ut?

– Hade vi haft förutsättningarna och kriterierna lite tidigare så hade vi kunnat göra en annan plan. Nu blev det för sent, men just nu håller vi på att planera inför 2020.

Peter Eide-Jensen, tillförordnad enhetschef för statsbidrag på Skolverket, skrev på tisdagen i ett mejl till skolvärlden att det ”i detta fall varit relativt kort om tid för huvudmännen att förbereda sig”.

– Att ta del av bidraget kräver anställningar vilket tar tid att få på plats. Det krävs också att huvudmannen skjuter till egna medel vilket också kan kräva längre förberedelsetid, skriver han.

Vi har valt att tolka rollen lite bredare

En kommun som däremot valde att utnyttja bidraget nästan till fullo är Västerås, som har sökt 5,47 miljoner kronor.

– De här pengarna kommer gå till att på olika sätt stödja lärarna i deras uppdrag, säger Åsa Lundkvist, direktör för Barn- och utbildningsförvaltningen i Västerås.

Totalt har kommunen sökt bidrag för 24 medarbetare både på grundskola och gymnasium. Alla har dock inte titeln lärarassistenter.

– Vi har valt att tolka rollen lite bredare, att man inte behöver ha anställningsformen lärarassistent. Vi bedömer inte att det bara är en typ av person som kan avlasta lärarna, säger Åsa Lundkvist.

Förutom lärarassistenter rör det sig om bland annat elevassistenter och elevcoacher. Roller som kommunen bedömer underlättar för lärarnas pedagogiska arbete.

– Vi tycker att det var lite svårtolkat hur Skolverket vill att vi ska förhålla oss till statsbidraget, så därför tänkte vi att vi går ut med en bredare ansats nu när vi söker, säger Åsa Lundkvist.

Kommentera