mobiltelefon
Digitalt

Specialläraren: Så nyttig är mobilen i klassrummet

Den ger struktur, stöd för minnet och förenklar kommunikationen. För elever i behov av stöd kan mobilen vara ett mångsidigt hjälpmedel. Men det förutsätter att vuxna omkring eleven har kunskaper om vilka möjligheter som finns.

Digitala tips

Skolverket fick i november förra året i uppdrag av regeringen att föreslå nationella it-strategier för skolväsendet. Förslagen ska bland annat omfatta hur digitala verktyg, som mobilen, ska användas i undervisningen. En första delredovisning har redan kommit.

Här hittar du digitala lärresurser för elever i behov av stöd:

 • SKOLDATATEKET. Lånar ut resurser samt håller utbildningar för lärare och specialpedagoger. Finns i många, men ännu inte i alla kommuner.
 • SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten). Bra information om vilka digitala lärresurser som finns och hur de kan användas. Har under 2016 fått ett uppdrag att stödja uppbyggnad av Skoldatatek eller motsvarande i de delar av landet där de inte finns.

App-lista framtagen av Skolstöd i Stockholm hittar du här.

Ingela Erikssons app-tips:

Matematik:

 • MathTapper (iPhone, det mesta gratis)
 • NOMP (gratis och betal)
 • King of Math (olika varianter, betal)
 • Djungelgeometri (finns fler varianter, betal)
 • Skolappar.nu har bra info om lämpliga appar. Pedagogen avgör vad som stärker lärandet för gruppen eller individen.

Läs och skriv

 • Skolstil 2
 • Clarospeak, Claropdf, Claro Scanpen
 • Legimus (fri för den som behöver – kontakta biblioteket)
 • Inläsningstjänst (betal)

Språkträning

 • Sveapp.se. Har utvecklats för nyanlända, men används också till elever som tycker jobbigt att läsa.
 • LexiaProvia
 • TableTop.
 • SayHi

Fria sajter

 • Matteboken.se
 • Skolappar.nu har bra info om lämpliga appar. Pedagogen avgör vad som stärker lärandet för gruppen eller individen.

Betalsajter

 • Kartlaggaren.se
 • Mystudyweb.se

Debatten om för- och nackdelar med mobiler i skolan har mest handlat om nätmobbning och ständiga störningsmoment under lektionstid. Men det finns elever som kan ha stor nytta av mobilen som ett stöd för lärandet – om den används på rätt sätt.

Appar som erbjuder talsyntes eller omvandlar bild till uppläsningsbar text ger elever med olika svårigheter möjlighet att hänga med på lektionerna – utan att behöva sticka ut.

Ingela Eriksson.
Ingela Eriksson.

– Den här gruppen elever vill inte vara avvikande. Mobilen är bra på det sättet. Det är ingen som kan se om du sitter och chattar eller om du använder den som hjälpmedel. Det är normalt att använda en mobil, säger Ingela Eriksson, specialpedagog grundskolan, Plusgymnasiet och IT-gymnasiet i Skövde kommun.

Många appar finns både för Ipad och för mobilen. Men mobilens kanske främsta egenskap är att den alltid finns i närheten. Elever som har svårt att ta till sig information i ett enda svep kan utnyttja de små mellanrummen – på bussen, vid fikat eller en stund på morgonen.

– Att man bygger in det så att det blir användbart under vardagen för att träna upp sådant som de vet att de behöver.

Andra sidan av myntet är förstås att det finns så mycket annat man kan göra med sin mobil. Hur får man eleven att välja att träna sina mattekunskaper under bussresan hem från skolan i stället för att kolla de senaste uppdateringarna i Snapchat?

Ingela Eriksson tycker att ett visst mått av spelifiering – alltså moment hämtade från dataspelsvärlden – är bra för att driva engagemang.

– Det räcker att eleven kan följa sin egen statistik. Om du får 85 procents rätt på fyra minuter och nästa gång får 95 procent på tre minuter så kan du se utvecklingen. Det är också ett bra samtalsunderlag under nästa lektion.

Karin Källander.
Karin Källander.

För elever i kognitiva svårigheter kan mobilen vara ett sätt att ta kontroll över sin egen tid. Påminnelseappar kan ge eleven information om när det exempelvis är tio minuter kvar av rasten. Elever som behöver ta medicin vid ett visst klockslag kan få påminnelser med hjälp av videostöd. Karin Källander är specialpedagog vid Skoldatateket i Stockholm, som lånar ut digitala verktyg till elever i behov av stöd och som också kompetensutvecklar pedagoger i hur digitalt stöd kan användas.

– Min erfarenhet är att vissa elever är väldigt hjälpta av de här påminnelseapparna för att kunna slappna av och fokusera på att ta in kunskap. Det är av största vikt att skapa en tillgänglig lärmiljö där elever får känna självständighet och får struktur på sin skoldag.

Karin Källander är kritisk till ett generellt mobilförbud på skolor, där man inte tar hänsyn till de elever som behöver mobilen som ett stöd.

Det finns lärare som samlar in mobilerna och delar ut uppgifter på papper utan att ge dem  alternativ för att exempelvis kunna scanna, för att läsa upp eller diktera in svar på frågor.

Mobilen är också ett verktyg som eleverna kommer att ha med sig när de lagt skoltiden bakom sig, och som kan vara en stor hjälp för många elever utanför skolans väggar. Men då måste skolan ge eleven kunskap om att hjälpen finns och om hur den kan användas.

– Det kommer en tid då eleven måste kunna hantera sitt liv och vardag på egen hand. Då har de stor nytta av att läraren eller resursstödet stöttat i hur man kan använda de här hjälpmedlen.

Kommentera