pris_larare

Ann-Katrin Wijk (mitten) med sina kollegor från Kalmarsunds gymnasieförbund. Foto: Jenny Herlin

Likvärdighet

Specialpedagoger prisas för likvärdighetsarbete: ”Vi jobbar stenhårt”

Ett nätverk av specialpedagoger och speciallärare i Kalmarsunds gymnasieförbund prisas för sitt likvärdighetsarbete.
– Vi är en grupp som sällan lyfts fram, säger Ann-Katrin Wijk, specialpedagog på Stagneliusskolan. 

Lärarnas Riksförbunds likvärdighetspris för skolan
  • Priset uppmärksammar personer som på olika sätt bidrar till att öka likvärdigheten i skolan. Det är LR-ombud som utser kandidater och bland de nominerade finns bland annat lärare, rektorer, elever, företagsledare och forskare.
  • Priset delas ut en gång i månaden från september till april. Pristagarna får ett diplom men prissumman på 1000kr går direkt till Malalas fond som arbetar för att flickor i världen ska få gå i skola. 

”Varje dag arbetar denna grupp för att göra skoldagen lite lättare, lite mer likvärdig för den grupp elever som behöver stöd och ledning av en specialpedagog eller en speciallärare. Dessa arbetar förebyggande för en tillgänglig och inkluderande skola.”

Så lyder motiveringen till Lärarnas Riksförbunds likvärdighetspris som delades ut idag. Pristagare är elva specialpedagoger- och lärare på Kalmarsunds gymnasieförbund. Ann-Katrin Wijk är en av dem:

– Det känns förstås fantastiskt. Vi har i många år jobbat i ett nätverk för att finna en gemensam väg och öka likvärdigheten mellan våra olika skolor. 

I Kalmarsunds gymnasieförbund ingår gymnasieskolorna i Kalmar, Torsås, Mörbylånga och Borgholms kommuner. Ann-Katrin Wijk betonar vikten av att jobba förebyggande och i tätt samarbete med övriga instanser inom elevhälsan:

–Vi vet att trivsel är en oerhört viktig faktor för att det ska gå bra i skolan. Därför jobbar vi tillsammans med kuratorer, skolsköterskor och även studievägledare för att tidigt få in rätt hjälp. 

Lärarnas Riksförbunds likvärdighetspris för skolan delas ut en gång i månaden fram till kongressen i maj. Totalt blir det åtta priser och idag delades det första ut. Ann-Katrin Wijk nominerade sig och kollegorna för att lyfta den profession de tillhör:

– Vi jobbar mycket i det dolda och finns sällan med i det dagliga samtalet om skolan. Men vi jobbar alla stenhårt för att bli en integrerad del av skolan, säger hon. 

Johan Runesson sitter i förbundsstyrelsen för LR och närvarande vid prisutdelningen i Kalmar:

– Likvärdighet handlar om alla ska ha samma förutsättningar att lyckas i svenska skola, oavsett hemort och socioekonomisk bakgrund. Priset är till för personer som på något sätt bidrar till att öka likvärdigheten. 

Varför är det viktigt med ett pris?

– För att uppmärksamma det arbete som görs på olika håll. LR har länge drivit frågan om likvärdighet och vill nu öka medvetenheten om den här frågan även utanför skolvärlden, säger Johan Runesson.

Kommentera