gunilla

Foto: Jennifer Glans.

Nyanlända

Språket placerar deltagarna i ”tomrummet”

Många är nöjda med snabbspåret, säger Gunilla Oredsson Blomberg, samordnare för snabbspåret vid Stockholms universitet.
– Men syftet med satsningen är att få fler legitimerade lärare. Om bara några få når hela vägen fram kan man inte säga att satsningen varit lyckad.
Nu försöker man fylla ”tomrummet” som uppstått efter kursen.

De står bakom snabbspåret

Snabbspåret genomförs i samarbete med Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet, SKL, Almega tjänsteföretagen, Arbetsförmedlingen samt sex lärosäten: Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Malmö högskola, Umeå universitet och Örebro universitet.

80 deltagare har avslutat snabbspåret vid Stockholms universitet. Några har insett att ett lärarjobb i Sverige inte är något för dem och 22 deltagare har börjat studera inom ULV eller ansökt till hösten. Men för den största gruppen, nästan hälften av deltagarna, krävs mer svenskstudier för att kunna gå vidare.

Det är en grupp som vid avslutat snabbspår hamnat lite mellan stolarna.

– Utbildningen inom snabbspåret är bra, inga diskussioner om det. Men det är viktigt att fråga sig vad satsningen får för bäring på längre sikt. Syftet är att deltagarna ska etablera sig på lärararbetsmarknaden och få legitimation och det får man inte på de här 26 veckorna. För en del är resan ganska lång och det de ofta får kämpa mest med är svenskan. Då är frågan: Vad ska de göra när de är klara hos oss? säger Gunilla Oredsson Blomberg.

Hon och kollegorna blev under pilotomgången varse att inget riktigt ”dockade i” efter utbildningen.

– Det blev ett tomrum. Och vi upptäckte snart att ingen annan visste heller, så ansvarsfrågan blev central. Det vi tycker är så viktigt är att deltagarna inte tappar kontakten med skolvärlden under tiden som de blir klara med språket.

Det vi tycker är så viktigt är att deltagarna inte tappar kontakten med skolvärlden under tiden som de blir klara med språket.

I pilotgruppen som var klar strax före jul kunde sju gå vidare direkt till ULV. Vid ett uppföljningsmöte med övriga frågade Gunilla Oredsson Blomberg om någon av dem jobbade i skolan.

– Ingen av dem hade en skolrelaterad tjänst av något slag. De flesta läste svenska i sin hemkommun, vilket förstås är bra och viktigt. Men i övrigt var det ingen sysselsättning. Man väntar på att bli klar för ULV.

– Då ställs deltagarna utanför skolan och förskolan i stället för att fortsätta vara en del av den. Det vore ytterligare en språktillförsel om de kunde vara i den kontext där man sen ska jobba. Vi förstod att vi måste vara med och påverka detta. Annars är risken stor att deltagarna hamnar i en annan sysselsättning som de anvisats av Arbetsförmedlingen.

Gunilla Oredsson Blomberg
Gunilla Oredsson Blomberg

Huvudansvaret för frågan om ”tom­rummet” ligger på Arbetsförmedlingen. Men Gunilla Oredsson Blomberg driver på för att hitta en bra lösning och nämner Sollentuna kommun som uppmärksammat samma problem och dragit igång egna processer. Tanken där är att de ska fånga upp de snabbspårsdeltagare som gjort sin APL i kommunen så att de även fortsättningsvis har en uppgift på sin APL-skola parallellt som de läser svenska.

– Sollentunas tankar är bra. Även Södertälje är på gång. Drömläget vore att deltagarna redan när de får sin APL-plats under utbildningen fick en plan för hela resan och har en uppgift i skolan tills de är klara lärare.

Den kartläggning som universitetet gör för varje deltagare förs redan i dag över till Arbetsförmedlingen.

– Så myndighetens handläggare kan fördela skoltid och språktid. Men det krävs tätare samarbete mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna och att man skapar strukturer för detta så att det kan genomföras överallt. I Sollentuna har man just påbörjat arbetet, säger Gunilla Oredsson Blomberg.

– Syftet med snabbspårssatsningen är att vi ska få fler lärare med legitimation, som kan få lärar­anställning. Om ingen kommer dit, eller bara några få, då kan man inte säga att satsningen varit lyckad – även om många är nöjda med utbildningen inom snabbspåret, den håller hög kvalitet.

De olika lärosätena har kommit olika långt med hur tomrummet ska fyllas, säger hon.

– Men uppenbart är att om man inte gör något, då kommer snabbspåret inte få det genomslag som man tänkt att det ska få.

Kommentera