sprak_0
Forskning

Omvälvande lära nytt språk som vuxen

En ny avhandling från Stockholms universitet visar att språkinlärning i vuxen ålder kräver stora arbetsinsatser och har konsekvenser för det egna jaget. 

Karin Ahlgren är doktorand på institutionen för språkdidaktik på Stockholms universitet. Hon har under sex år träffat och studerat andraspråkstalare med olika bakgrund. Fokus har legat på språkanvändning och språkinlärning samt attityder till det svenska språket.

Arbetet har resulterat i en avhandling som innehåller personernas livsberättelser. I dessa synliggörs hur omvälvande andraspråksanvändning kan vara och att inlärningen kräver stora arbetsinsatser.

– Många människor når inte ända fram och blir kanske aldrig nöjda med sitt språk. Språkinlärning i vuxen ålder är också något som får stora konsekvenser för det egna jaget, vem man blir eller tvingas bli som andraspråkstalare, säger Katrin Ahlgren, i ett pressmeddelande.

Karin Ahlgren har i texten lyft fram de kreativa aspekterna av andraspråkstalarnas språkanvändning, med hjälp av så kallad etnopoetisk transkriptionsmetod. Det ska bland annat ge berättarna röster med egen bärkraft.

– Jag hoppas att avhandlingen ska bidra till ökad förståelse för andraspråkstalares dilemman och möjligheter genom att lyfta fram både det som är allmänmänskligt och det som är unikt, och genom att belysa dynamiken i den utveckling som sker över tid, säger Katrin Ahlgren.

Avhandlingen heter ”Narrativa identiteter och levande metaforer i ett andraspråksperspektiv”. 

Kommentera