spansklarare_online

Adriana Sturesson, Tim Lind, Agustín Riverol och Victoria Iribarne Gómez-Haedo.

| Foto: Privat
Språk

Språklärare stöttar varandra i distansundervisningen

När en pandemi sätter stopp för fysiska möten gäller det att hitta nya tillvägagångssätt. Så resonerade Victoria Iribarne Gómez-Haedo när hon skapade en virtuell mötesplats för spansklärare i Sverige.
– När det är svårt att ses i i det verkliga livet och delta i fortbildningar och kurser så kan en sådan här möjlighet komplettera det som inte går att realisera fysiskt, säger hon.

Spanish Teachmeet Sweden
  • Syftet med den digitala mötesplatsen är att skapa ett digitalt, öppet och kollaborativt forum för spansklärare av spansklärare.
  • Detta sker genom korta muntliga presentationer där lärare delar med sig av en eller flera aktiviteter de gjort med sina språkgrupper, utbyter material, idéer, inspiration och tankar. 
  • Den första Teachmeeten skedde i samarbete med Språklärarnas riksförbund, APEOS, Spansklärarföreningen, Fortbildningsenheten vid Uppsala Universitet, Liber och den spanska ambassaden.

Läs mer om satsningen här.

Förberedelserna började redan i augusti.

Tillsammans med spansklärarkollegorna Adriana Sturesson, Agustín Riverol och Tim Lind började Victoria Iribarne Gómez-Haedo, som undervisar på Tumba gymnasium, att undersöka och besluta om vad fortbildningen skulle innehålla. I fokus stod det praktiska, och att underlaget skulle vara av spansklärare för spansklärare.

– Syftet var att skapa ett digitalt forum där vi lärare kan dela med oss av aktiviteter och projekt som vi har genomfört på våra lektioner. Att vi delar med oss av material, visar på goda exempel och inspirerar varandra, säger Victoria Iribarne Gómez-Haedo. 

I lördags var det dags. Under två timmar delade lärare och olika intresseorganisationer, som exempelvis Språklärarnas riksförbund, Spansklärarföreningen och den spanska ambassaden, med sig av lektionstips och information till de omkring 150 deltagarna.

Mötet sändes via Zoom och Youtube och utmynnade, enligt Victoria Iribarne Gómez-Haedo, i flera konkreta råd för att få eleverna mer delaktiga i undervisningen.

Victoria Iribarne Gómez-Haedo.
Victoria Iribarne Gómez-Haedo. | Foto: Privat

– Att få eleverna att kommunicera och samtala i mindre grupper blir en helt annan utmaning när undervisningen sker online. Att stimulera eleverna och få dem att till exempel skriva eller tänka ut någonting kreativt blir svårare eftersom den spontana kommunikationen och överblicken inte finns på samma sätt i ett virtuellt klassrum, säger hon.

Stora delar av mötet fylldes därför av lärare som delade med sig av olika digitala kanaler och verktyg som de har använt sig av för att få undervisningen att fungera både virtuellt och på plats i skolan.

– Jag visade till exempel ett projekt där eleverna fått göra vloggar där de virtuellt reser till ett spansktalande land och någon annan visade hur man kan använda sig av GIF:ar och mems för att förklara vokabulär, säger Victoria Iribarne Gómez-Haedo.

Responsen på det första Teachmeet online har varit ”över all förväntan” och tillsammans med sitt team planerar hon nu för ytterligare ett möte nästa år.

– När vi kollar visningarna från vårt första möte så ser vi att spansklärare från hela Sverige har deltagit. Det ser vi som positivt och tyder också på att det finns ett intresse för att kunna träffas mer varierat. Att man inte bara vill träffa sina kollegor på skolan utan faktiskt vill vidga sina perspektiv och se vad som händer i landet.  

Målet med satsningen är att just kunna erbjuda ett forum där spansklärare från hela Sverige kan samlas för att diskutera och dela med sig av erfarenheter och material.  

– Många lärare jobbar på mindre skolor i mindre orter där de ofta inte har en ämneskollega att prata med. Ett sådant här forum kan vara lösningen på det problemet eftersom det ger ämneskollegor möjligheten att prata med varandra digitalt. Det tror vi kan hjälpa lärare att utvecklas, men också bidra till en ökad likvärdighet i skolorna, säger Victoria Iribarne Gómez-Haedo.

Kommentera