mobilforbud_spsm_stefan_bonn

Stefan Bonn är rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och är sakkunnig i frågor som rör IT i lärandet. Fotograf: Gunilla Salo

Mobilförbud

SPSM kritiskt till skolornas inställning till mobilförbud

Majoriteten av Sveriges lärare vill ha mobilförbud i skolan, visar en ny undersökning.
Specialpedagogiska skolmyndigheten är kritiskt till att stoppa telefonerna på skolan.
– Förbjuda tror vi inte är någon lösning, säger Stefan Bonn på SPSM.

Mer om undersökningen:

Undersökningen genomfördes mellan juni och augusti under 2017 av Enkätfabriken på uppdrag av Telenor. Totalt har 1 518 lärare som undervisar i årskurs 4–9 intervjuats. Undersökningen är representativ och genomförd via webbintervjuer i panelen Lärarbarometern, den största panelen i Sverige av sitt slag. Lärarbarometerns panel består totalt av drygt 13 000 lärare.

  • Nio av tio mellan- och högstadielärare (88 procent) uppger att skolan de arbetar på har regler för om och hur eleverna får använda mobiltelefoner under skoltid.
  • Oftast tillåts mobiler bara på vissa lektioner och i undantagsfall (35 procent) följt av endast på raster (28 procent). Var sjunde lärare (14 procent) uppger att det inte finns några förbud alls. Var tionde lärare (8 procent) svarar att mobiler är helt förbjudna på skolan de arbetar på.
  • 77 procent av alla lärare i Sverige tycker att mobilförbud i skolan är bra. 51 procent tycker att mobilförbud är väldig bra.
  • De främsta fördelarna med mobilförbud i skolan är, enligt lärare, arbetsro i klassrummet (56 procent), följt av färre fall av nätmobbning och nätkränkningar (14 procent) samt att eleverna umgås mer med varandra (13 procent).
  • Drygt var tredje lärare (37 procent) svarar att eleverna inte har fått vara med och ta fram reglerna kring användandet av mobiltelefoner i skolan, vilket är ett krav från Skolinspektionen.

Debatten om mobiltelefonernas vara eller icke vara i svensk skola har pågått under väldigt många år. Enligt en ny undersökning som Lärarbarometern har gjort på uppdrag av Telenor och den ideella organisationen Surfa Lugnts initiativ Nätprat vill majoriteten av Sveriges skolor ha någon form av mobilförbud.

Enligt mätningen uppger nio av tio mellan- och högstadielärare att deras skola har regler för hur eleverna får använda mobiltelefoner under skoltid, samt att 77 procent av alla lärare i Sverige tycker att mobilförbud i skolan är bra.

– Majoriteten av landets lärare är positiva till mobilförbud i någon form. Våra tidigare undersökningar visar att även många elever som går i en mobilfri skola gillar att det finns ett förbud. Men oavsett regler så är det viktigt att vuxna, både skolpersonal och föräldrar, talar med unga om risker, möjligheter, källkritik och hur man ska bete sig på nätet, säger Katarina Hamnholm, ansvarig för initiativet Nätprat, i en skriftlig kommentar.

De främsta fördelarna med mobilförbud enligt lärarna är att det bidrar till arbetsro i klassrummet (56 procent), följt av färre fall av nätmobbning och nätkränkningar (14 procent) samt att eleverna umgås mer med varandra (13 procent).

– I klassrummet finns fördelar med att mobilen är avstängd. Forskning visar att det är lättare att koncentrera sig då. Om inte mobiler och surfplattor används i undervisningen ska utbildningen och läraren vara i fokus. Men för att komma tillrätta med nätkränkningar tror vi inte att mobilförbud är den främsta lösningen då kränkningarna riskerar att pågå ändå, utanför skoltid och med minskade möjligheter för vuxna att upptäcka det, säger Katarina Hamnholm.

Stefan Bonn arbetar som rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och är sakkunnig i frågor som rör IT i lärandet. Han tycker inte att det ska vara förbjudet med mobiltelefoner i skolan.

– Att förbjuda, som man ofta hör människor förespråka för, tror vi inte är någon lösning. Det borde snarare vara skolans skyldighet att stötta eleverna till att hantera sina telefoner på bästa möjliga sätt. Även utanför skolan, för lärandet fortsätter ju efter skoldagens slut och man kan inte ha en digital regel för skola och en för tiden efter skolan, säger han.

– Telefonen är ett utmärkt verktyg för att hålla ordning och reda på sin dag, för att få text uppläst, att prata i stället för att skriva eller diktering, översättning, med mera. I telefonen finns det otroligt mycket inbyggda möjligheter till att få stöd. Det gäller att hitta möjligheterna och lära sig hanteringen.

Stefan Bonn menar att många löser det lite för lätt med att förbjuda enheterna.

– Det håller inte i det långa loppet och det stämmer inte överens i förändringarna i kursplanerna som lyfter programmering och den nationella strategi som ska göra Sverige till världsledande inom området – dit når man inte med förbud, säger han och tillägger:

– Det handlar om hur man använder mobilerna. I dag finns så mycket inbyggt i en teknisk pryl som ligger i nästan varje elevs ficka, det vore förmätet att inte försöka ta till vara på de möjligheterna som det innebär. Sedan är vi alla fullt medvetna om att det finns massa fallgropar på vägen dit.

Kommentera