Annons
Specialpedagogiska skolmyndighetens generaldirektör Fredrik Malmberg. Foto: Magnus Glans/SPSM

SPSM om nedskärningarna: Drabbar utsatta elever hårt

Publicerad 27 november 2019

Relaterat

Specialpedagogiska skolmyndighetens generaldirektör Fredrik Malmberg varnar för att kommunernas nedskärningar kan drabba de utsatta eleverna hårt.
– Den här gruppen är beroende av att man har förutsättningarna på plats i skolmiljön, säger han.

Under 2019 har Skolvärlden rapporterat om hur kommuner över hela Sverige skär i anslagen till skolan. 

Kommunernas nedskärningar har drabbat flera av landets skolor, något som fått förödande konsekvenser för både lärare och elever. Men den ansträngda ekonomin drabbar även de allra mest utsatta eleverna hårt.

I Värmdö kommun har lärarna under hösten larmat om att många elever står utan särskilt stöd då skolorna inte har råd att anställa specialpedagoger eller att skapa särskilda undervisningsgrupper. 

I Stockholm riskerar nedskärningarna att leda till att flera resursskolor kan få läggas ner. Ett beslut som enligt kritikerna skulle betyda ett stort lidande för de elever som i dag har sin trygghet i dessa skolor. 

Samtidigt bekymras många andra över att kommande nedskärningarna kommer att drabba fler elever med behov genom kommunernas effektiviseringskrav.

Fredrik Malmberg, generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), menar att den senaste tidens reaktioner och uppmärksamhet kring ämnet tyder på att skolpersonal behöver mer stöd.

– Tittar vi på TALIS-undersökningen som presenterades i somras så ser vi att skolor verkligen vill ha mer kunskap kopplat till undervisningen för elever i behov av stöd. Samtidigt visar Skolinspektionens tidigare årsrapporter att det finns brister på området med extra anpassningar och särskilt stöd, säger Fredrik Malmberg.

Även många av SPSM:s rådgivare vittnar om ett läge där skolor uttrycker en allt tydligare frustration kring att få tiden att räcka till för att ge ett bra stöd för alla elever, menar han.

– Detta har i vissa fall med det ekonomiska läget att göra. Men man beskriver även att det handlar om en kompetensförsörjningsproblematik med att allt fler är outbildade i skolorna. Det har blivit ett större ansvar på de som är utbildade och det påverkar också situationen, vilket leder till att man får helt klart svårare att hinna med att jobba förebyggande och främjande.

Under våren 2019 genomförde Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolverket och Skolinspektionen dialogkonferenser med skolchefer för att lyssna till deras utmaningar och behov av stöd från skolmyndigheterna.

I rapporten framkommer det bland annat att bristande tillgång till ekonomiska resurser och behöriga lärare är återkommande teman i diskussionerna. Tillsammans leder besparingarna till begränsningar i förutsättningarna att skapa tillgängliga lärmiljöer, utveckla barn och elevers lärande i trygga lärmiljöer samt att ge stöd till elever i behov.

– Den här måste vi ta på stort allvar. Problemet är att om man inte har rätt kunskap att ge rätt stöd så får det väldigt stora konsekvenser för de här eleverna och samhället, säger Fredrik Malmberg.

Han påpekar att det är huvudmännens ansvar att se till att skolan följer skollagen, och att resurser och kompetens finns på skolan.

– Huvudmännen måste se till att skolan är till för alla elever och att den är tillgänglig. Sedan har vi vårt ansvar som myndighet att ge kompetenspåfyllnad och stöd för att de ska kunna lösa den uppgiften.

En konsekvens vi ser av nedskärningarna är att lärarnas arbetssituation ofta beskrivs som pressad där lärare har svårt att orka. Hur märker ni som myndighet av den pressade arbetssituationen?

– Det är många lärare som hör av sig till oss för att få stöd rent generellt. Men vi kan inte se någon skillnad på ärendenas karaktär. Man beskriver att man hamnar i mer akuta situationer, där det kan bli särlösningar och som i allra värsta fall inte är till elevens bästa.

Skulle ni kunna göra någonting bättre i frågan om stöd till lärare?

– Ett problem som jag ser är att det finns en ojämlikhet i vilka som har kapacitet, förmåga och kunskap att vända sig till oss. Även om vi har jobbat hårt för att göra oss mer lättillgängliga så finns det en risk att de som har ett riktigt tufft läge – och det är det många som har – inte har rätt förmåga att ens be om statens stöd. Där behöver vi fundera en hel del på hur vi kan arbeta mer proaktivt gentemot skolan och skolhuvudmännen.

Nästa år kommer SPSM därför att lansera någonting som myndigheten kallar för samverkanskontor. Med de nya kontoren hoppas man kunna bli bättre på att erbjuda stöd även till de som vanligtvis inte vänder sig direkt till SPSM. 

– I dag bygger upplägget på att man har vänt sig till oss och bett om hjälp. Vi ser att det finns en risk i den här situationen att en del skolor och skolhuvudmän som verkligen skulle behöva ha vårt stöd inte har kapacitet och förmåga att ta del av det. Vi hoppas att vi ska kunna nå ut bättre med vårt stöd med de nya samverkanskontoren, säger Fredrik Malmberg. 

SPSM kommer att starta 16 länsvisa samverkanskontor i Luleå, Umeå, Östersund, Härnösand, Gävle, Västerås, Solna, Stockholm, Örebro, Linköping, Jönköping, Växjö, Kalmar, Halmstad, Göteborg och Malmö. 

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons

Kommunen erbjöd politiker coronaskydd – men lärare nekades

Corona

"Jag blir både förbannad och fundersam", säger LR:s Niclas Wahlgren.

Annons

Bildlärarens brev till Skolverket: "Efter oron kommer ilskan"

Öppet brev

"Dessa förändringar innebär en katastrof för bildlärarkåren", skriver bildläraren Ann-Sofi Viklund.

Kommentera
Coronaviruset

Studie: Högstadielärare bland de värst drabbade yrkesgrupperna

Corona

”Lärarnas oro har varit befogad.”

Annons
Annons

Åsa Fahlén: ”Jag är förvånad och oroad”

Corona

Beskedet om att gymnasiet ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum är oroväckande, enligt LR. 

Annons

Gymnasieläraren Robin: ”Positivt men tufft”

Corona

Det här efterlyser han för att kunna planera resten av vårterminen.

Nya coronaråd för gymnasiet

Corona

Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum.

Så många högstadieskolor undervisar på distans

Corona

Här är resultatet av Skolverkets snabbutredning.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

Friskolor

Kommunlistan: Tunga koncerner ligger bakom två av tre nya friskolor

Friskolor

”Regelverket styr friskoleväsendet mot koncernerna”.

Debatt

”Barnens bästa måste få gå före affärsintressen”

Debatt

”Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej till i princip alla förslag för att öka likvärdigheten”, skriver Carina Ohlsson och Gunilla Svantorp (S).

Kommentera
Forskning

Forskning: Därför brister elevernas historiekunskaper

Forskning

”Systematiska grundproblem som är orsaken bakom bristerna.”

”Tvålärarskapet kan ta svensk skola ur krisen”

Undervisning

Läraren och författaren Anders Tidström om en metod som lätt viftas bort.

Skolbibliotek

Kraven på bemannade skolbibliotek hyllas: ”En garanti”

Skolbibliotek

Kraven skärps – måste vara bemannade av utbildad personal.

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons