spsm_npf_skolstart

Lennart Hansson vid Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) rådgivningstjänst. Foto: Katja Kircher/Mostphotos

Skolstart 

SPSM: Så blir skolstarten bättre för elever med NPF

Vid skolstarten vänder sig många till Specialpedagogiska skolmyndigheten för att få rådgivning kring elever i behov av stöd.
SPSM-rådgivaren Lennart Hansson vet vad som krävs för att elever med NPF ska få en så lyckad terminsstart som möjligt.

Lennart Hansson vid Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) rådgivningstjänst arbetar med att ge stöd och rådgivning på distans till skolor och personal vid skolstarten.

Vilka frågor är det man främst vill få rådgivning kring? 

– Det handlar bland annat om frågor som rör elever som har behov av ett nära stöd, alltså i situationer då man har en lärare nära sig i klassrummet. Vi trycker mycket på att det nu är extra viktigt att hela styrkedjan hos en huvudman, hela vägen från skolchefer till rektorer och lärare, nu måste ta ett gemensamt ansvar för att förbättra situationen för att eleverna ska få en bra utbildning vid skolstarten.

En undersökning av Riksförbundet Attention – en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och deras anhöriga – visar att mer än 60 procent av alla elever med egen neuropsykiatrisk diagnos känner stor eller ganska stor oro inför terminsstarten.

– Siffrorna om oron måste tas på stort allvar och stärker det vi redan vet och hör i debatten inför skolstarten. Alltför många elever mår dåligt och många vill inte ens gå till skolan. De oroar sig för att det inte ska fungera, varken med skolarbetet eller relationerna och upplever en stor hopplöshet, säger Anki Sandberg, ordförande i Riksförbundet Attention.

Lennart Hansson känner igen bilden som beskrivs i rapporten.

– Elever med funktionsnedsättningar och som har behov av stöd och anpassningar har drabbats hårdast av undervisningen på distans under pandemin. Inför skolstarten har det funnits oro kvar som skolorna nu måste ta tag i, säger han.

Vilka är dina bästa råd till verksamma inom skolan vid terminsstarten? 

– Om vi först tittar på råd som riktar sig till huvudmannen och de som är verksamhetsansvariga så handlar det om att skapa så goda förutsättningar som möjligt för lärarna och rektorerna att klara utmaningar som man står inför vid skolstart. Följ upp, utvärdera och analysera hur situationen ser ut. Och ta det övergripande ansvaret, säger Lennart Hansson och fortsätter:

– Till lärarna handlar det om att tidigt analysera om det finns något kunskapstapp när eleverna kommer tillbaka och sedan fundera ut hur man kan reparera det bäst. Här ska alla lärare veta att SPSM finns som ett kompletterande stöd.

Han påpekar samtidigt att det är svårt att ge mer konkreta råd och tips till lärare och skolledare om myndigheten inte är insatta i situationen.

– Ett konkret tips kan jag ge som vi formulerade så här på vår hemsida: ”Fånga elevens röst. Fråga eleverna hur de upplever situationen. Vad fungerar? Vad fungerar inte? Elevens tankar framöver?”

Även om det för de flesta i skolan är en självklarhet så är det ett viktigt råd, påpekar han.

– Glöm aldrig lyssna på eleverna. Ta reda på hur de har haft det under våren. Har de fått det stöd som de behöver? Annars är det på tiden att de får det.

Kommentera