Annons
Helene Fägerblad, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, tycker att det är bra att frågan om problematisk skolfrånvaro lyfts. Foto: Frida Rönnholm

SPSM: Så bör skolor arbeta för att stärka närvaron

Publicerad 9 januari 2020

Under den senaste tiden har frågan om problematisk skolfrånvaro varit ett hett ämne i skoldebatten.
Specialpedagogiska skolmyndighetens rådgivare Helene Fägerblad ger tips på vad skolor bör göra för att möta omfattande frånvaro och främja närvaro.

Den 8 januari skrev Malin Gren Landell, psykolog, psykoterapeut och regeringens tidigare utredare av skolfrånvaro, en uppmärksammad debattartikel på Dagens Nyheter om skolfrånvaro. 

I debattinlägget beskriver hon hur skolfrånvaro bör betraktas som ett samhällsproblem, och inte ett skolproblem.

”Frånvaro är alltid symtom på problem eller brister i en elevs tillvaro. Upptäckt och analys av frånvaro ger vägledning i vad som behöver förändras för att öka närvaro. Genom att uppmärksamma frånvaron kan skolan utvecklas så att till exempel elever med autism, adhd, svag teoretisk begåvning och ångest får en skolmiljö där de kan må bra och utvecklas mot utbildningens mål. Genom att uppmärksamma frånvaro kan brister i barns liv göras synliga och avhjälpas”, skriver hon.

Debattinlägget har hyllats av både lärare och organisationer på sociala medier, som exempelvis Riksförbundet Attention.

Även Helene Fägerblad, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, tycker att det är viktigt att debatten nu lyfts igen.

– Hon ger en bra bild av läget i Sverige. Tyvärr har vi ingen exakt statistik på om frånvaron har ökat i Sverige, men vi upplever att den har det. Nu gör Skolverket en kartläggning och det är bra. För det är viktigt att vi kan få mer statistik på det här området så att vi får en bättre bild. 

– Det har blivit ett samhällsproblem på ett mycket tydligare sätt än tidigare, precis som Malin nämner i artikeln. Det är svårare att klara sig i samhället 2020 utan att ha en fullvärdig skolgång. 

SPSM har tidigare lyft att det inte finns tillräckligt med forskning och statistik kring frånvaro och även fakta varierar vad gäller hur många elever som inte är i skolan.

– Det man framförallt behöver veta är att vi vet att det är för många som har en problematisk frånvaro i dag. SPSM:s fokus på det förebyggande och främjande arbetet och kartlägga varför eleverna är frånvarande. Det finns ju en mängd olika orsaker till detta. Men det påverkar inte vårt arbete här och nu att vi inte vet exakt hur många elever det rör sig om, vi vet att det är för många. Det är jätteallvarligt förstås, säger Helene Fägerblad. 

Men med det sagt välkomnar hon Skolverkets kommande kartläggning. 

– Den kartläggningen kommer ge en signal till samhället att man måste ta frågan på allvar och att vet vad vi står inför. 

Vad är orsakerna till problematisk skolfrånvaro? 

– Det kan variera. Vi vet att elever inom NPF är en stor grupp inom området. Då kan det handla om en rad olika saker. Det kan exempelvis vara stressrelaterat, eller att lärmiljön inte är anpassad på rätt sätt.   

På ett frukostseminarium som SPSM arrangerade i december 2019 presenterades medlemsenkäter från Autism- och aspergerförbundet och Attention som visade att orsakerna till skolfrånvaro till stor del består av:

  • Brist på individanpassning 
  • Depression och ångest 
  • Skolan tog för mycket energi 
  • Skolan förstår inte funktionsnedsättningen 

– Det ger en fingervisning vad den elevgruppen upplever. Vi känner igen den bilden som deras medlemmar ger. Man ska komma ihåg att man inte bara kan lägga ansvaret på landets lärare, utan skolan behöver mer resurser och kompetens för att kunna möta de här eleverna. Det måste också finnas mer kunskap och bättre stöd genom hela styrkedjan, från huvudman, förvaltning och politiker, säger Helene Fägerblad.

Vad behövs för att förebygga och främja närvaro?

– Även om det inte finns så mycket forskning på området så finns det några rapporter från Skolverket, Skolinspektionen och Malin Gren Landells utredning från 2016 visar vad det finns för framgångsfaktorer. Ifous har också nyligen kommit med en sammanställning av internationell forskning, säger hon och fortsätter:

– Det är bland annat att man tidig upptäcker elevernas behov och sätter in tidiga insatser. Även att man arbetar tillsammans med frånvarofrågorna på skolan och skapar trygghet och goda relationer. För kompetenserna finns inom elevhälsan och kan ge lärarna god kunskap från början.  

Sedan måste det finnas ett systematiskt kvalitetsarbete, så att man tydligt följer upp och utvärderar det man gör, menar Helene Fägerblad. 

– När vi tittar på de skolorna som har lyckats med de här frågorna så arbetar de mycket med att ha bra relationer med eleven. Förtydliga elevhälsans främjande och förebyggande arbete. 

Hur duktiga är svenska skolor generellt på att arbeta med detta? 

– Det varierar oerhört mycket. En del är väldigt bra på det medan andra inte alls är bra på det. Det kan också skilja sig mycket mellan klassrummen på samma skola också. Det ser vi när vi möter skolornas arbetslag. 

Vad ser du för utvecklingsområden som behöver förbättras? 

– Dels måste man kartlägga sin egen verksamhet och se vad det är man behöver bli bättre på. Då kan man dels använda sig av det som generellt har kommit fram av de senaste rapporterna om att främja närvaro. Men framförallt är det viktigt att se till sin egen skolas verksamhet för att se var det är någonstans man brister – det ser väldigt olika ut i landet. 

I debattinlägget framhåller Malin Gren Landell att anpassad studiegång bör vara en allra sista utväg, då det kan leda till att eleven lämnar grundskolan utan fullständig utbildning och utan behörighet till gymnasieskolans nationella program.

Den bilden delar Helene Fägerblad. 

– Om man ser att det finns frånvaro då ska det göras en utredning och då behöver man titta på vad det finns för orsaker till frånvaron, det kan vara skolan men det kan likaväl vara andra saker också. Då är det viktigt att man har gjort alla de andra insatserna innan man börjar göra en anpassad studiegång – för det kanske inte var det som var problemet. 

– Jag tror precis som Malin säger att börjar man ta det som nästan den första insatsen, som exempelvis om eleven är borta mycket så ska vi plocka bort vissa ämnen i veckan, då kan det vara helt fel. Det kan få stora konsekvenser helt i onödan tyvärr. Det måste vara mer genomtänkt helt enkelt.

Upplever du att det är ett stort problem i dag med att man ger elever en anpassad studiegång för snabbt i processen?

– Det är förstås svårt att säga hur det ser generellt, men det är viktigt att man ser över andra möjligheter innan man tar det beslutet. 

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

5 tips: Här är lärarnas favoritappar

Digitalt

Här är fem utvalda appar som lärare använder i sin undervisning.

Annons
Annons
Lärares befogenheter

Högsta domstolen friar i BEO-fallet: Inte kränkande behandling

Dom

Högsta domstolen friar i BEO-fallet.

LR: ”Lärare måste ha vissa befogenheter”

Dom

”Domen pekar på att det finns situationer där fysiskt ingripande är adekvat”, säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Annons

Betyg från årskurs fyra skjuts upp

Betyg

Möjligheten för fler skolor att införa betyg från årskurs fyra skjuts upp till nästa läsår.

Annons
Annons

Inget treterminssystem i Malmö

Treterminssystem

Malmö stads försök att testa tre terminer får ett nej från Utbildningsdepartementet.

Annons
Lämplighetstest

Regeringen föreslår lämplighetstest till lärarutbildningen

Lärarutbildning

Blivande lärare kan få göra lämplighetsprov på lärarutbildningen i framtiden. 

Debatt

Debatt: Bättre om lärare fick göra prov i stället för elever

Debatt

”För att säkerställa likvärdighet och rättssäkerhet i svensk skola behövs en annan lösning, något nytt. Varför inte testa Sveriges lärare?”

Kommentera
Skolverket hemligstämplar uppgifter

Uppmaningen till friskolorna: Publicera statistik om betyg

Beslut

Friskolornas Riksförbund rekommenderar friskolor att själva lägga ut betygsstatistik för allmänheten. 

Starka reaktioner på beslut att hemligstämpla uppgifter

Beslut

Beslutet skapar stor debatt i sociala medier.

Skolprofilerna: ”Dödsstöt för en demokratisk och öppen skola”

Beslut

”Det är ett helt förkastligt beslut som leder till en dödsstöt för en öppen demokratisk skola”, skriver Skolvärldens bloggare och profiler Sara Bruun, Michael Bruér och Nicklas Mörk.

Skolverket hemligstämplar uppgifter om alla skolor

Statistik

Från och med i höst kommer Skolverket inte längre att publicera statistik om enskilda skolor.

Anna Ekström kritisk: ”Information som behöver göras tillgänglig”

Utbildningsminister Anna Ekström (S) är kritisk till att Skolverket från och med i höst inte lämnar ut statistik om enskilda skolor.

Lärarutbildning

Efter coronakrisen – miljardsatsning på fler utbildningsplatser

Lärarutbildning

Fler studenter ska få chansen att plugga till lärare i höst. 

Alisa: Därför är jag lärare

Läraryrket

”Jag älskar klassrummet där olikheter och likheter möts.”

Anni: Därför är jag lärare

Läraryrket

Här berättar Anni varför hon är lärare – och vad hon skulle vilja förändra.

Coronaviruset

Lägre risk att lärare smittas än andra yrkesgrupper

Corona

I en färsk undersökning framgår det att lärare löper lägre risk att smittas av covid-19 än många andra yrkesgrupper. 

Debatt

Skolverket raderar ”guldpartner” till Ung företagsamhet: ”Missvisande”

Replik

Skolverket tar bort formuleringen att man skulle vara ”guldpartner” till Ung företagsamhet.

Kommentera

”Varför är Skolverket ’guldpartner’ till organisationen UF?”

Debatt

Enligt grundlagen måste alla statliga myndigheter "iaktta saklighet och opartiskhet" i sin verksamhet. Hur kan Skolverket få ihop detta med att vara ”guldpartner” till föreningen Ung företagsamhet? undrar debattörerna.

Kommentera
Lärarlegitimation

Fackets varning – undantagsregler för obehöriga riskerar slå fel

Legitimation

”Det finns en uppenbar risk att arbetsgivare använder de här reglerna på ett sätt som faktiskt drar undan mattan för legitimationsreformen”, säger Åsa Fahlén.

”Har inte skolan behövt prioritera tillräckligt?”

Debatt

Coronapandemins fortsatta konsekvenser för landets skolor är något som oroar läraren Tilde Jansson.

Kommentera
Politik

Så vill partierna lösa skolans största problem

Politik

Ny enkät med riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner.

Skolvärlden ökar i räckvidd – nya rekordhöga siffror

Media

Skolvärlden ökar i räckvidd och når rekordmånga läsare. Det visar Kantar Sifos senaste mätning.

Rehabilitering

Carolines väg tillbaka efter stroken: ”Jag kunde varken gå eller prata”

Rehabilitering

Det som började som en vanlig arbetsdag för läraren Caroline Pagmert Nilsson slutade på akuten. Hon hade fått en stroke, och var delvis förlamad. I dag har hon tagit sig tillbaka till sitt gamla liv, men vägen dit var lång. 

Experten svarar: Så kan du få hjälp under rehabiliteringen

Arbetsmiljö

Om du blir sjukskriven eller på annat sätt får nedsatt arbetsförmåga kan du få stöd under din rehabilitering. Ingrid Lindholm på Lärarnas Riksförbund berättar hur det fungerar.

Forskning

Hans forskning ska hjälpa elever med dyskalkyli

Forskning

Kenny Skagerlund forskar om dyskalkyli och har nyligen tagit emot ett forskningsanslag på 1,7 miljoner kronor.

rektorer väljer bort elever

Forskning visar: Barn med diagnos välkomnas inte av skolor

Jämlikhet

Forskning visar att skolor väljer bort elever med funktionsnedsättning.

Anna Ekström: ”Skolor ska inte välja barn – barn ska välja skola”

Elevurval

Såväl utbildningsminister Anna Ekström som Liberalernas Roger Haddad reagerar kraftigt på Skolvärldens rapportering om rektorer som ”tar referenser” på barn innan de erbjuds plats.

Rektorer ”tar referenser” på barn – elever med behov nekas plats

Urvalsfusk

Skolledare letar fakta om elever som sökt plats på deras skola innan de erbjuder en plats.

Nya lagar och regler

Här är skolans nya lagar och regler

Lagar

Under sommaren träder ett antal nya lagar och regler för skolan i kraft.

Längre grundskoleterminer ger resultat senare i livet

Forskning

Nationalekonomer har analyserat effekterna av utökad undervisningstid.  

Blogg

Alexander Skytte: ”Därför slopar vi omklädning på idrotten i höst”

Blogg

Läraren Alexander Skytte skriver om varför han vill slopa omklädning på idrotten.

Specialpedagogik

Satsning för elever i behov av särskilt stöd

Specialpedagogik

Efter flera turer inför Stockholms stad en ny modell för att säkerställa att elever som är i behov av särskilt stöd får den stöttning de behöver för att klara skolan.

Ny mätning: Så ser förtroendet ut för Lärarnas Riksförbund

Fackligt

LR ökar i ny mätning – men ligger strax under genomsnittet.

Debatt

”I Tyskland är friskolor en självklarhet – utan att vara aktiebolag”

Debatt

”Utifrån ett kontinentalt perspektiv ter sig den svenska friskoledebatten som närmast obegriplig”, skriver Arne Engström, biträdande professor vid Strömstad Akademi.

Kommentera

”Varför laga något som inte är trasigt?”

Debatt

Linköpings kommun har rustat upp grundskolornas bibliotek genom att satsa på modellen med fokusbibliotek, något som har givit frukt. Men nu vill utbildnings- och arbetsmarknadsenheten göra förändringar som debattörerna menar kommer leda till försämringar för Linköpings skolelever. 

Kommentera
Förkortningar

Knepigt hänga med i skolans förkortningsdjungel

Arbetsmiljö

Läraryrket är fullproppat av förkortningar av olika slag.
– Det kan vara omöjligt att koda vad det är frågan om, säger erfarne läraren Karin Boberg.

Testa dig själv: Kan du de här skolförkortningarna?

Test

Skolans värld kryllar av förkortningar. Här listar Skolvärlden 52 stycken – har du koll på dem?

Lovskola

Sommarskola – utan behöriga lärare: ”Dåligt för eleverna”

Lovskola

”Det bör vara behöriga lärare som undervisar på sommarskolan.”

Trygghet i skolan

Flickor otryggare än pojkar i skolan

Undersökning

När skolor kartlägger trygghetsproblem saknas jämställdhetsperspektiv, enligt Skolinspektionen. "Inte förvånande men tragiskt".

Terminsslut

Pandemisk vårtermin: Du vet att du är lärare när…

Lista

Känner du igen dig i någon av de här situationerna?

Debatt: ”Öka volymerna och sänk priserna på läromedel”

Debatt

Efterfrågan på läromedel bland lärare och elever är stor men medel för inköp minskar – vilket leder till höjda priser från förlagen. En paradox – och en kräftgång som måste brytas, skriver Rolf Ekelund.

Kommentera

SFI-elever påverkas extra negativt av coronakrisen

Corona

76 procent av lärare inom SFI anser att elever med ett annat modersmål än svenska påverkats negativt av coronapandemin, visar en ny undersökning.

Studie- och yrkesvägledning

Den ensamma vägvisaren: ”Vi har för många elever”

Vägledning

Behovet av vägledning i ett komplext skolsystem är stort. Ändå är studie- och yrkesvägledarna sällan prioriterade.

Så drabbas landets syvare under coronakrisen

Corona

Sju av tio studie- och yrkesvägledare menar att distansvägledningen gjort att eleverna fått sämre förutsättningar när det gäller val av framtida studier och jobb. 

Gymnasieutredningen

Kornhall: Vi börjar se konturerna av ett skolsystem värt namnet

Analys

Per Kornhall analyserar utredningen om gymnasieskolan: ”Utredaren ska ha en eloge för detta konkreta förslag”.

Utredning: Staten ska styra gymnasieutbudet

Utredning

Staten ska sätta ramarna för vilka gymnasieutbildningar som ges var i landet, föreslår ny utredning.

Estetlärare

Här kombineras slöjd med kemi och svenska

Undervisningsmetoder

”Jag ser bara fördelar med att jobba på det här sättet”, säger slöjdläraren Karolin Wagner.

Debatt

”Ju mer kommunerna sparar – desto mer tjänar friskolorna”

Debatt

”Min förhoppning är att lärare och rektorer kräver av de partier som vill ha deras röster i nästa val att de ska prioritera elever och anställdas behov före koncernskolornas aktieägares behov”, skriver Marcus Larsson från tankesmedjan Balans.

Kommentera
Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons