dator_elev_hemma
Corona

SPSM: Så når du elever i behov av stöd på distans

Elever i behov av stöd kommer att drabbas hårt av att skolorna inför distansutbildning. Det menar Helene Fägerblad, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Här är hennes råd för att lyckas med distansundervisningen för utsatta elever. 

Tidigare i veckan meddelade regeringen att alla skolverksamheter från gymnasieskolan och uppåt från och med onsdagen den 18 mars att bedriva distansundervisning efter rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. 

Men grundskolan rekommenderar man inte att stänga i dagsläget – samtidigt pågår förberedelser för att även de andra skolformerna kan gå samma väg snart.

Helene Fägerblad arbetar som rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och anser att regeringens besked innebär en extremt stor utmaning för myndighetens målgrupper ur ett specialpedagogiskt skolperspektiv.

– Det kan bli så att eleverna förväntas arbeta mer självständigt med att klara av inlämningsuppgifter och så vidare. Men det beror ju även på hur läraren lägger upp undervisningen. Det blir intressant att se hur skolorna lägger upp det hela, för många skolor har kommit olika långt. Det finns förstås en viss oro för hur det kommer att gå. Jag tror att det kommer att bli en tuff omställning för många elever, säger Helene Fägerblad.

Vilka elever är det som kommer att drabbas hårdast av den här omställningen? 

– Det är eleverna som är i behov av stöd i skolan sedan tidigare. Det handlar om elever som är mindre självständiga, elever som har svårt att arbeta med längre skoluppgifter, de som har koncentrationssvårigheter och elever som behöver ha tydliga strukturer. Så det är klart att en del elever med NPF kommer att få det tufft med den här omställningen. Det handlar förstås också om vilka andra förutsättningar man har att plugga hemma, säger hon.

Helene Fägerblad menar att det är viktigt att de utsatta eleverna får det stödet som de är vana vid även om undervisningen nu ska ske över distans.

– Man kan upprätthålla bra och tydlig struktur även genom distansundervisning. Det kommer visa sig vilka skolor som är vana vid att hantera det. 

Helene Fägerblad. Foto: Frida Rönnholm.
Helene Fägerblad. Foto: Frida Rönnholm.

Vad mer måste till för att det ska fungera så bra som möjligt för de här eleverna?

– Man måste börja titta på den egna verksamheten. Vilken typ av undervisning har man möjlighet att bedriva? Har man redan digitala plattformar som är igång och har man möjlighet att skapa en tydlig struktur där eller är vi inte riktigt framme där – sådant måste man först se över grundligt. Man behöver planera utifrån skolans befintliga förutsättningar. Sen kan man utveckla distansundervisningen efter hand.

Utifrån de funderingarna måste man sedan börja titta på anpassningar och särskilt stöd precis på samma sätt som man gör i den ordinarie undervisningen, menar Helene Fägerblad.

– Man får börja med att prata ihop sig med speciallärare, specialpedagoger, elevhälsan och resurspersoner för att se hur man ska lägga upp det för eleverna som vet behöver extra stöd. Som ett exempel kanske man behöver ge lite mer kontinuerlig återkoppling med vissa elever.

Sedan får man inte glömma bort den sociala biten, påpekar Helene Fägerblad.

– Det kan vara bra att skapa digitala chattgrupper med eleverna där man håller i möten kontinuerligt. Man kanske till och med kan följa och behålla det ordinarie schemat för att skapa en struktur. Då kanske hemmet mer känns som en skola. 

Vad bör lärare tänka lite extra på när man undervisar på distans så att även de utsatta eleverna kan hänga med? 

– Det finns studier inom området där man pratar om vikten av återkoppling och att det finns en relation och kontakt. Ett exempel på forskning som stödjer detta är Charlotta Hilli som gjort avhandling om lärande i virtuella miljöer, en intervjustudie med finska gymnasieelever, säger Helene Fägerblad.

Här är hennes fyra råd till lärare: 

  • Prioritera: ”Vilka uppgifter som är viktigast? I relation till kunskapsutveckling och måluppfyllelse, men också vad som är rimligt.” 
  • Avgränsa: ”Ge hellre avgränsade deluppgifter till de elever som har svårt med längre självständiga uppgifter.” 
  • Tydliggör: ”För dialog med eleven så att ni är överens om att hen förstått.”
  • Återkoppla: ”Se till att kontinuerligt lägga in återkoppling. Ha bestämda tider för detta.”

– Det är viktigt att bryta ner uppgifterna så att distansundervisningen inte sker under för lång tid. Sedan är det viktigt att ha en tätare återkoppling till de eleverna där man ser att de har det behovet. Ett annat råd är att man prioriterar bland uppgifterna, så att man lägger fokus på de uppgifterna som är mest relevanta. 

– Det kan ju vara väldigt avgörande i en senare bedömningssituation. Att lärare pratar ihop sig så att inte alla uppgifter läggs ut samtidigt kan vara viktigt, samarbete och helhetssyn här kommer att vara betydelsefullt för eleverna. 

Snart kan grundskolan gå samma väg som gymnasieskolorna har gjort med distansundervisningen. Hur ser du på den omställningen kopplat till era målgrupper? 

– Det kommer förmodligen bli likadant där. Där blir också samverkan med vårdnadshavarna ännu viktigare. Den skillnaden man ser på hur elever klarar av undervisningen i skolan kommer att bli tydligare. Det finns en risk att det kommer bli tuffare för de utsatta eleverna i högre utsträckning om även grundskolan går över till distansundervisning, säger Helene Fägerblad och tillägger:

– Det blir därför extra viktigt att skolorna tänker till kring anpassningar, särskilt stöd och hur man kan fortsätta ha det över distans på ett bra sätt. Det kommer att bli en stor utmaning, men det kan också leda till kreativa lösningar och att den digitala utvecklingen gynnas. Vi ska  komma ihåg att vi precis som med Corona spridningen inte riktigt vet konsekvenserna av det här. Det kan också vara så att vissa elever kommer att gynnas. Elever som annars upplever att skolmiljön och sociala sammanhang tar väldigt mycket energi, kan plötsligt få bättre förutsättningar för skolarbete. Det kan också ge möjligheter att inkludera elever med lång frånvaro på ett nytt sätt. Glöm inte bort att göra de delaktiga. 

Kommentera