Annons

SPSM: Så når du elever i behov av stöd på distans

Publicerad 19 mars 2020

Relaterat

Elever i behov av stöd kommer att drabbas hårt av att skolorna inför distansutbildning. Det menar Helene Fägerblad, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Här är hennes råd för att lyckas med distansundervisningen för utsatta elever. 

Tidigare i veckan meddelade regeringen att alla skolverksamheter från gymnasieskolan och uppåt från och med onsdagen den 18 mars att bedriva distansundervisning efter rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. 

Men grundskolan rekommenderar man inte att stänga i dagsläget – samtidigt pågår förberedelser för att även de andra skolformerna kan gå samma väg snart.

Helene Fägerblad arbetar som rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och anser att regeringens besked innebära en extremt stor utmaning för myndighetens målgrupper ur ett specialpedagogiskt skolperspektiv.

– Det kan bli så att eleverna förväntas arbeta mer självständigt med att klara av inlämningsuppgifter och så vidare. Men det beror ju även på hur läraren lägger upp undervisningen. Det blir intressant att se hur skolorna lägger upp det hela, för många skolor har kommit olika långt. Det finns förstås en viss oro för hur det kommer att gå. Jag tror att det kommer att bli en tuff omställning för många elever, säger Helene Fägerblad.

Vilka elever är det som kommer att drabbas hårdast av den här omställningen? 

– Det är eleverna som är i behov av stöd i skolan sedan tidigare. Det handlar om elever som är mindre självständiga, elever som har svårt att arbeta med längre skoluppgifter, de som har koncentrationssvårigheter och elever som behöver ha tydliga strukturer. Så det är klart att en del elever med NPF kommer att få det tufft med den här omställningen. Det handlar förstås också om vilka andra förutsättningar man har att plugga hemma, säger hon.

Helene Fägerblad menar att det är viktigt att de utsatta eleverna får det stödet som de är vana vid även om undervisningen nu ska ske över distans.

– Man kan upprätthålla bra och tydlig struktur även genom distansundervisning. Det kommer visa sig vilka skolor som är vana vid att hantera det. 

Helene Fägerblad. Foto: Frida Rönnholm.

Vad mer måste till för att det ska fungera så bra som möjligt för de här eleverna?

– Man måste börja titta på den egna verksamheten. Vilken typ av undervisning har man möjlighet att bedriva? Har man redan digitala plattformar som är igång och har man möjlighet att skapa en tydlig struktur där eller är vi inte riktigt framme där – sådant måste man först se över grundligt. Man behöver planera utifrån skolans befintliga förutsättningar. Sen kan man utveckla distansundervisningen efter hand.

Utifrån de funderingarna måste man sedan börja titta på anpassningar och särskilt stöd precis på samma sätt som man gör i den ordinarie undervisningen, menar Helene Fägerblad.

– Man får börja med att prata ihop sig med speciallärare, specialpedagoger, elevhälsan och resurspersoner för att se hur man ska lägga upp det för eleverna som vet behöver extra stöd. Som ett exempel kanske man behöver ge lite mer kontinuerlig återkoppling med vissa elever.

Sedan får man inte glömma bort den sociala biten, påpekar Helene Fägerblad.

– Det kan vara bra att skapa digitala chattgrupper med eleverna där man håller i möten kontinuerligt. Man kanske till och med kan följa och behålla det ordinarie schemat för att skapa en struktur. Då kanske hemmet mer känns som en skola. 

Vad bör lärare tänka lite extra på när man undervisar på distans så att även de utsatta eleverna kan hänga med? 

– Det finns studier inom området där man pratar om vikten av återkoppling och att det finns en relation och kontakt. Ett exempel på forskning som stödjer detta är Charlotta Hilli som gjort avhandling om lärande i virtuella miljöer, en intervjustudie med finska gymnasieelever, säger Helene Fägerblad.

Här är hennes fyra råd till lärare: 

  • Prioritera: ”Vilka uppgifter som är viktigast? I relation till kunskapsutveckling och måluppfyllelse, men också vad som är rimligt.” 
  • Avgränsa: ”Ge hellre avgränsade deluppgifter till de elever som har svårt med längre självständiga uppgifter.” 
  • Tydliggör: ”För dialog med eleven så att ni är överens om att hen förstått.”
  • Återkoppla: ”Se till att kontinuerligt lägga in återkoppling. Ha bestämda tider för detta.”

– Det är viktigt att bryta ner uppgifterna så att distansundervisningen inte sker under för lång tid. Sedan är det viktigt att ha en tätare återkoppling till de eleverna där man ser att de har det behovet. Ett annat råd är att man prioriterar bland uppgifterna, så att man lägger fokus på de uppgifterna som är mest relevanta. 

– Det kan ju vara väldigt avgörande i en senare bedömningssituation. Att lärare pratar ihop sig så att inte alla uppgifter läggs ut samtidigt kan vara viktigt, samarbete och helhetssyn här kommer att vara betydelsefullt för eleverna. 

Snart kan grundskolan gå samma väg som gymnasieskolorna har gjort med distansundervisningen. Hur ser du på den omställningen kopplat till era målgrupper? 

– Det kommer förmodligen bli likadant där. Där blir också samverkan med vårdnadshavarna ännu viktigare. Den skillnaden man ser på hur elever klarar av undervisningen i skolan kommer att bli tydligare. Det finns en risk att det kommer bli tuffare för de utsatta eleverna i högre utsträckning om även grundskolan går över till distansundervisning, säger Helene Fägerblad och tillägger:

– Det blir därför extra viktigt att skolorna tänker till kring anpassningar, särskilt stöd och hur man kan fortsätta ha det över distans på ett bra sätt. Det kommer att bli en stor utmaning, men det kan också leda till kreativa lösningar och att den digitala utvecklingen gynnas. Vi ska  komma ihåg att vi precis som med Corona spridningen inte riktigt vet konsekvenserna av det här. Det kan också vara så att vissa elever kommer att gynnas. Elever som annars upplever att skolmiljön och sociala sammanhang tar väldigt mycket energi, kan plötsligt få bättre förutsättningar för skolarbete. Det kan också ge möjligheter att inkludera elever med lång frånvaro på ett nytt sätt. Glöm inte bort att göra de delaktiga. 

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Facket räknar med besvärlig skolstart

Corona

Pandemin och ett lapptäcke av åtgärder runt om i landet bäddar för en orolig skolstart.

Annons
Annons

Därför ska lärare använda normkritik

Stockholm Pride

Normkritik i klassrummet är en konsekvens av skolans styrdokument och kan dessutom öka ämnesförståelsen, menar läraren Annika Sjödahl.

Annons

Lund vill ha kameraövervakning på alla skolor

Bevakning

Efter ett stort antal skolbränder planerar Lunds kommun för kamerabevakning på samtliga skolor och förskolor.

5 tips: Här är lärarnas favoritappar

Digitalt

Här är fem utvalda appar som lärare använder i sin undervisning.

Annons
Annons
Lärares befogenheter

Högsta domstolen friar i BEO-fallet: Inte kränkande behandling

Dom

Högsta domstolen friar i BEO-fallet.

LR: ”Lärare måste ha vissa befogenheter”

Dom

”Domen pekar på att det finns situationer där fysiskt ingripande är adekvat”, säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Annons

Betyg från årskurs fyra skjuts upp

Betyg

Möjligheten för fler skolor att införa betyg från årskurs fyra skjuts upp till nästa läsår.

Inget treterminssystem i Malmö

Treterminssystem

Malmö stads försök att testa tre terminer får ett nej från Utbildningsdepartementet.

Lämplighetstest

Regeringen föreslår lämplighetstest till lärarutbildningen

Lärarutbildning

Blivande lärare kan få göra lämplighetsprov på lärarutbildningen i framtiden. 

Debatt

Debatt: Bättre om lärare fick göra prov i stället för elever

Debatt

”För att säkerställa likvärdighet och rättssäkerhet i svensk skola behövs en annan lösning, något nytt. Varför inte testa Sveriges lärare?”

Kommentera
Skolverket hemligstämplar uppgifter

Uppmaningen till friskolorna: Publicera statistik om betyg

Beslut

Friskolornas Riksförbund rekommenderar friskolor att själva lägga ut betygsstatistik för allmänheten. 

Starka reaktioner på beslut att hemligstämpla uppgifter

Beslut

Beslutet skapar stor debatt i sociala medier.

Skolprofilerna: ”Dödsstöt för en demokratisk och öppen skola”

Beslut

”Det är ett helt förkastligt beslut som leder till en dödsstöt för en öppen demokratisk skola”, skriver Skolvärldens bloggare och profiler Sara Bruun, Michael Bruér och Nicklas Mörk.

Skolverket hemligstämplar uppgifter om alla skolor

Statistik

Från och med i höst kommer Skolverket inte längre att publicera statistik om enskilda skolor.

Anna Ekström kritisk: ”Information som behöver göras tillgänglig”

Utbildningsminister Anna Ekström (S) är kritisk till att Skolverket från och med i höst inte lämnar ut statistik om enskilda skolor.

Lärarutbildning

Efter coronakrisen – miljardsatsning på fler utbildningsplatser

Lärarutbildning

Fler studenter ska få chansen att plugga till lärare i höst. 

Alisa: Därför är jag lärare

Läraryrket

”Jag älskar klassrummet där olikheter och likheter möts.”

Anni: Därför är jag lärare

Läraryrket

Här berättar Anni varför hon är lärare – och vad hon skulle vilja förändra.

Coronaviruset

Lägre risk att lärare smittas än andra yrkesgrupper

Corona

I en färsk undersökning framgår det att lärare löper lägre risk att smittas av covid-19 än många andra yrkesgrupper. 

Debatt

Skolverket raderar ”guldpartner” till Ung företagsamhet: ”Missvisande”

Replik

Skolverket tar bort formuleringen att man skulle vara ”guldpartner” till Ung företagsamhet.

Kommentera

”Varför är Skolverket ’guldpartner’ till organisationen UF?”

Debatt

Enligt grundlagen måste alla statliga myndigheter "iaktta saklighet och opartiskhet" i sin verksamhet. Hur kan Skolverket få ihop detta med att vara ”guldpartner” till föreningen Ung företagsamhet? undrar debattörerna.

Kommentera
Lärarlegitimation

Fackets varning – undantagsregler för obehöriga riskerar slå fel

Legitimation

”Det finns en uppenbar risk att arbetsgivare använder de här reglerna på ett sätt som faktiskt drar undan mattan för legitimationsreformen”, säger Åsa Fahlén.

”Har inte skolan behövt prioritera tillräckligt?”

Debatt

Coronapandemins fortsatta konsekvenser för landets skolor är något som oroar läraren Tilde Jansson.

Kommentera
Politik

Så vill partierna lösa skolans största problem

Politik

Ny enkät med riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner.

Skolvärlden ökar i räckvidd – nya rekordhöga siffror

Media

Skolvärlden ökar i räckvidd och når rekordmånga läsare. Det visar Kantar Sifos senaste mätning.

Rehabilitering

Carolines väg tillbaka efter stroken: ”Jag kunde varken gå eller prata”

Rehabilitering

Det som började som en vanlig arbetsdag för läraren Caroline Pagmert Nilsson slutade på akuten. Hon hade fått en stroke, och var delvis förlamad. I dag har hon tagit sig tillbaka till sitt gamla liv, men vägen dit var lång. 

Experten svarar: Så kan du få hjälp under rehabiliteringen

Arbetsmiljö

Om du blir sjukskriven eller på annat sätt får nedsatt arbetsförmåga kan du få stöd under din rehabilitering. Ingrid Lindholm på Lärarnas Riksförbund berättar hur det fungerar.

Forskning

Hans forskning ska hjälpa elever med dyskalkyli

Forskning

Kenny Skagerlund forskar om dyskalkyli och har nyligen tagit emot ett forskningsanslag på 1,7 miljoner kronor.

rektorer väljer bort elever

Forskning visar: Barn med diagnos välkomnas inte av skolor

Jämlikhet

Forskning visar att skolor väljer bort elever med funktionsnedsättning.

Anna Ekström: ”Skolor ska inte välja barn – barn ska välja skola”

Elevurval

Såväl utbildningsminister Anna Ekström som Liberalernas Roger Haddad reagerar kraftigt på Skolvärldens rapportering om rektorer som ”tar referenser” på barn innan de erbjuds plats.

Rektorer ”tar referenser” på barn – elever med behov nekas plats

Urvalsfusk

Skolledare letar fakta om elever som sökt plats på deras skola innan de erbjuder en plats.

Nya lagar och regler

Här är skolans nya lagar och regler

Lagar

Under sommaren träder ett antal nya lagar och regler för skolan i kraft.

Längre grundskoleterminer ger resultat senare i livet

Forskning

Nationalekonomer har analyserat effekterna av utökad undervisningstid.  

Blogg

Alexander Skytte: ”Därför slopar vi omklädning på idrotten i höst”

Blogg

Läraren Alexander Skytte skriver om varför han vill slopa omklädning på idrotten.

Specialpedagogik

Satsning för elever i behov av särskilt stöd

Specialpedagogik

Efter flera turer inför Stockholms stad en ny modell för att säkerställa att elever som är i behov av särskilt stöd får den stöttning de behöver för att klara skolan.

Ny mätning: Så ser förtroendet ut för Lärarnas Riksförbund

Fackligt

LR ökar i ny mätning – men ligger strax under genomsnittet.

Debatt

”I Tyskland är friskolor en självklarhet – utan att vara aktiebolag”

Debatt

”Utifrån ett kontinentalt perspektiv ter sig den svenska friskoledebatten som närmast obegriplig”, skriver Arne Engström, biträdande professor vid Strömstad Akademi.

Kommentera

”Varför laga något som inte är trasigt?”

Debatt

Linköpings kommun har rustat upp grundskolornas bibliotek genom att satsa på modellen med fokusbibliotek, något som har givit frukt. Men nu vill utbildnings- och arbetsmarknadsenheten göra förändringar som debattörerna menar kommer leda till försämringar för Linköpings skolelever. 

Kommentera
Förkortningar

Knepigt hänga med i skolans förkortningsdjungel

Arbetsmiljö

Läraryrket är fullproppat av förkortningar av olika slag.
– Det kan vara omöjligt att koda vad det är frågan om, säger erfarne läraren Karin Boberg.

Testa dig själv: Kan du de här skolförkortningarna?

Test

Skolans värld kryllar av förkortningar. Här listar Skolvärlden 52 stycken – har du koll på dem?

Lovskola

Sommarskola – utan behöriga lärare: ”Dåligt för eleverna”

Lovskola

”Det bör vara behöriga lärare som undervisar på sommarskolan.”

Trygghet i skolan

Flickor otryggare än pojkar i skolan

Undersökning

När skolor kartlägger trygghetsproblem saknas jämställdhetsperspektiv, enligt Skolinspektionen. "Inte förvånande men tragiskt".

Terminsslut

Pandemisk vårtermin: Du vet att du är lärare när…

Lista

Känner du igen dig i någon av de här situationerna?

Debatt: ”Öka volymerna och sänk priserna på läromedel”

Debatt

Efterfrågan på läromedel bland lärare och elever är stor men medel för inköp minskar – vilket leder till höjda priser från förlagen. En paradox – och en kräftgång som måste brytas, skriver Rolf Ekelund.

Kommentera

SFI-elever påverkas extra negativt av coronakrisen

Corona

76 procent av lärare inom SFI anser att elever med ett annat modersmål än svenska påverkats negativt av coronapandemin, visar en ny undersökning.

Studie- och yrkesvägledning

Den ensamma vägvisaren: ”Vi har för många elever”

Vägledning

Behovet av vägledning i ett komplext skolsystem är stort. Ändå är studie- och yrkesvägledarna sällan prioriterade.

Så drabbas landets syvare under coronakrisen

Corona

Sju av tio studie- och yrkesvägledare menar att distansvägledningen gjort att eleverna fått sämre förutsättningar när det gäller val av framtida studier och jobb. 

Gymnasieutredningen

Kornhall: Vi börjar se konturerna av ett skolsystem värt namnet

Analys

Per Kornhall analyserar utredningen om gymnasieskolan: ”Utredaren ska ha en eloge för detta konkreta förslag”.

Utredning: Staten ska styra gymnasieutbudet

Utredning

Staten ska sätta ramarna för vilka gymnasieutbildningar som ges var i landet, föreslår ny utredning.

Estetlärare

Här kombineras slöjd med kemi och svenska

Undervisningsmetoder

”Jag ser bara fördelar med att jobba på det här sättet”, säger slöjdläraren Karolin Wagner.

Debatt

”Ju mer kommunerna sparar – desto mer tjänar friskolorna”

Debatt

”Min förhoppning är att lärare och rektorer kräver av de partier som vill ha deras röster i nästa val att de ska prioritera elever och anställdas behov före koncernskolornas aktieägares behov”, skriver Marcus Larsson från tankesmedjan Balans.

Kommentera
Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons