ssu-philip
Debatt.

SSU: Stoppa vinstjakten i skolan

Debatt Att allt fler friskolor börsnoteras borde vara en varningsklocka för alla seriösa politiker. SSU uppmanar högerpartierna att se bortom sina ideologiska skygglappar och tänka på Sveriges elever i kommande förhandlingar med regeringen om vinst i välfärden.

Sverige är det enda landet i världen där privat drivna skolor finansieras med offentliga medel, som sedan kan plockas ut i vinst helt utan kontroll. År 2014 var de totala övervinsterna som plockades ut ur skolan 725 miljoner. Det är pengar som hade räckt till 1 700 skolkuratorer eller 116 000 datorer. Samtidigt som elevhälsan brister runt om i landets skolor är det orimligt att pengarna går till vinstuttag i stället för att anställa fler kuratorer. Det är dags för ett vinststopp i skolan. 

När vinst sätts i första hand sätts elevers rätt till en jämlik utbildning i andra hand. Det är orimligt att aktiebolags vilja att göra snabba pengar sätts före elevers rätt till en bra skolgång. 

Flera undersökningar visar att friskolor som tar ut vinst generellt sett har lägre lärartäthet och fler obehöriga lärare. Det är uppenbart att vinstuttaget finansieras på bekostnad av sämre undervisning för eleverna. 

En myt som cirkulerar är att friskolor, trots färre lärare, ger elever bättre undervisning. Men i våras kunde Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) visa att gymnasieelever på friskolor presterar sämre på de nationella proven än elever på kommunala gymnasier. Trots sämre resultat får friskoleelever bättre betyg. Skälet är att skolor med vinstsyfte ger glädjebetyg för att locka fler elever att söka. På så sätt kan skolan få mer i skolpeng. Detta skapar betygsinflation och olikvärdiga chanser för unga att ta sig in på högskolan.

Skolinspektionens granskningar visar även att skillnaderna är stora mellan kommunala och fristående skolor vad gäller elevhälsan. Av de granskade kommunala gymnasieskolorna hade 3 procent brister i elevhälsan medan motsvarande siffra för skolorna med privata huvudmän var 16 procent. Kommunala grundskolor lägger
2 840 kronor per elev på elevhälsan medan fristående grundskolor lägger 2 180 kronor. Det är en uppseendeväckande skillnad som sätter fingret på hur kortsiktig vinst sätts framför elevernas välmående.

Att allt fler friskolor börsnoteras borde vara en varningsklocka för alla seriösa politiker. I SSU:s vision om skolan är eleverna vinnare, inte riskkapitalister. SSU uppmanar högerpartierna att se bortom sina ideologiska skygglappar och tänka på Sveriges elever i kommande förhandlingar med regeringen om vinst i välfärden. Vårt budskap är glasklart: Stoppa vinstjakten i skolan!

Philip Botström, förbundsordförande SSU

 

Kommentera