Debatt

”Städa bort administrationssamhället”

DEBATT För att öka attraktiviteten i läraryrket behövs det insatser för att stärka professionen och ge lärarna mer tid att fokusera på sitt viktigaste uppdrag. Administrationssamhället som har flyttat in i skolan måste därför städas bort, skriver Olle Burell (S), skolborgarråd i Stockholm. 

Lärarna är elevernas viktigaste resurs. Som skolborgarråd har jag full tilltro till lärarnas kompetens och förmåga att självständigt omsätta nya krav och utmaningarna i praktisk undervisning. Som huvudman för Stockholms stads kommunala skolor är det vår uppgift att skapa förutsättningar för ett mer attraktivt läraryrke. Stockholm är och ska fortsätta vara löneledande i Sverige för lärare. För att öka attraktiviteten i läraryrket behövs det också insatser för att stärka professionen och ge lärarna mer tid att fokusera på sitt viktigaste uppdrag, att vara pedagoger. Administrationssamhället som har flyttat in i skolan måste därför städas bort.

Det är ett välkänt faktum att Sverige står inför en eskalerande lärarbrist. Bara i Stockholms stad behöver vi rekrytera cirka tusen nya lärare per år de kommande åren för att bibehålla nuvarande lärartäthet. Lärarbristen är en utmaning som kräver ett långsiktigt arbete för att både utbilda fler nya lärare, se till att de som kommer in i yrket får en bättre introduktion så att de stannar kvar i yrket, samt att satsa på kontinuerlig kompetensutveckling och möjligheter till fler karriärvägar inom skolan.

En god löneutveckling för lärare spelar en avgörande roll för att fler ska söka sig till yrket. Den satsning på 100 miljoner extra i höjda lärarlöner som vi i den nya majoriteten i Stockholm genomförde efter valet 2014 är unik i Sverige och vi hoppas att fler kommuner tar efter. Nu kommer nästa steg i och med regeringens kraftfulla tillskott om tre miljarder till lärarlönelyftet som innebär att runt 60 000 lärare i landet får i genomsnitt 3 000 extra i månaden från och med höstterminen 2016. Denna satsning står i kontrast mot åtta borgerliga år, där skattesänkningar fick gå före satsningar på våra elever och lärare.

Att allt fler lärare vittnar om en dålig arbetsmiljö och ökad stress är ett av de största problem som vi har att lösa. Därför prioriterar vi arbetet med att förbättra de tidiga insatserna, stärka ledarskapet inom skolan, anställa fler pedagoger, sätta fokus på elevhälsa, effektivisera administrationen och påskynda digitaliseringen.

Tidiga insatser är viktiga för att elever i behov av stöd ska kunna följa med i undervisningen och bidrar även till studiero samt avlasta läraren. Ett gott ledarskap handlar om att ge pedagogerna de bästa förutsättningarna att främja elevers utveckling och lust till lärande. Att lyckas i skolan förbättrar elevernas hälsa och vice versa. Fler kollegor, såväl lärare som företrädare för andra professioner, är nödvändigt för att förbättra både skolresultat och arbetsmiljö. Effektiv och ändamålsenlig administration skapar mer tid för mötet mellan lärare och elev. Digitalisering sparar tid och överbryggar ojämlik tillgång till teknik mellan eleverna.

I dag finns det socialdemokratiskt ledda majoriteter i Sverige och i Stockholm, som ser dessa behov och satsar på lärarna. Vi söker brett samförstånd för en ny riktning i politiken med syfte att återupprätta ett läraryrke med autonomi, hög status och goda utvecklingsmöjligheter.

/Olle Burell (S), skolborgarråd Stockholms stad

Kommentera