Nationella proven

”Står inte nationella prov på pengarna”

Kommunerna fick 40 miljoner kronor extra per år för de ökade antalen nationella prov, från 2013. Men pengarna är inte öronmärkta, meddelar Skolverket. 

Just nu pågår de nationella proven för årskurs 3, 6 och 9, vilket innebär stor arbetsbelastning för många lärare. Sedan 2013 har det dessutom inneburit fler prov i de två senare årskurserna, även om proven i SO och NO årkurs 6 har blivit frivilliga för skolor att genomföra från och med i år.

För att kompensera för de ytterligare provens merarbete och därmed merkostnad ökade regeringen kommunernas anslag med 40 miljoner kronor per år, från och med 2013. 

På vilket sätt ska pengarna användas?

– Det är inte pengar som det står nationella prov på, utan handlar snarare om att kommunernas totala anslag utökades.

Så pengarna måste inte till exempel gå till anställning av vikarier?

– Nej, de är inte öronmärkta. Rektorn fattar beslut om hur provens genomförande ska organiseras på bästa sätt utifrån de resurser som finns.

Hur anser du att pengarna bör användas?

– Eftersom de är till för att skolorna ska klara av ett utökat eller förändrat uppdrag så är det lämpligt att lärarna får goda förutsättningar att genomföra proven. Till exempel organisera så att muntliga delprov går att genomföra på ett bra sätt och att lärarna ges möjlighet att sambedöma, säger Karin Hector-Stahre.

Kommentera