sprakrapport_panel_artikel
Moderna Språk

Starkt stöd för att stärka språkens ställning i skolan

LR:s rapport om hur språkens ställning i den svenska skolan sjunker har väckt stora reaktioner. Under en paneldiskussion under språkdagarna får undersökningen massivt stöd bland annat från de nordiska grannländerna och Skolverket.

Andelen elever som läser moderna språk minskar i grund- och gymnasieskolan, det visar undersökning ”Språk – så mycket mer än engelska” som Lärarnas Riksförbund har gjort bland landets yrkesverksamma språklärare samt svenska företag. Där konstateras dessutom att det är mycket få som utbildar sig till språklärare trots en väntad stor brist under de kommande åren.

I en paneldiskussion om hur Sverige ska stärka språkens ställning i skolan, som hölls under språkdagarna i Stockholm, deltog bland andra språklärarförbund från hela norden, Skolverkets generaldirektör Anna Ekström, Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund och Miljöpartiets statssekreterare Helene Öberg.

Ett av förslagen som Lärarnas Riksförbund skulle vilja se införas för att rädda flerspråkigheten i Sverige är att ha obligatorisk undervisning av moderna språk i högstadiet.

– I rapporten skriver vi att borde överväga detta, men jag tycker att vi bara ska göra så. Vi tycker att man ska börja med moderna språk tidigare, till exempel i årskurs fyra. Det kommer bli mycket bättre för inlärningen överhuvudtaget, sa Bo Jansson under paneldiskussionen.

Skolverkets Anna Ekström är även hon väl medveten om utvecklingen. Hon understryker att vi kommer behöva fler som vill utbilda sig till lärare i moderna språk så att vare sig elever eller samhället går miste om viktig kompetens.

– Det är en fråga som vi på Skolverket återkommer till. Vi tycker att frågan om tillgången till välutbildade och kompetenta lärare är en av de absolut mest akuta frågor i den svenska skolan. Det finns en stor och viktig uppgift kvar och det är att tala om hur stor bristen är på lärare och hur stor den håller på att bli i moderns språk. Det är varningsflagg. Polletten har inte riktigt trillat ner så vi måste fortsätta tala om det här, säger hon och fortsätter:

– Det första vi ska använda de här nya medlen till är att försöka utvärdera om vi kan utveckla ett lyft i moderna språk. Vi tror att det är jätteviktigt inte bara för moderna språk utan för alla skolans ämnen.

Bo Jansson håller med om att det kommer behövas ekonomiska krafttag och tycker att det är orimligt att språklärarna ska behöva tjäna mindre än andra lärare.

– Det är fullständigt vansinnigt. Staten och huvudmän måste ta ett ansvar för så här kan vi inte ha det. Fortsätter den här utvecklingen så kommer det leda till att det inte kommer att vara möjligt att läsa språk.

Stackars dig, ska du behöva lära dig ett språk till?

Elevavhoppen är stora från moderna språk och det är ofta språk som får ge vika inför skolornas nedskärningar. Men varför ser det ut så här? Bo Jansson menar att om man som en skoltrött 13-åring kan välja bort ett ämne där det inte är samma krav, då är det inte särskilt förvånade att man gör det.

– Vi har ett ämne i svensk grundskola som man kan välja bort när man vill och byta till ett ämne där man inte får betyg – det är just moderna språk. Det får inte vara en plåga att lära sig ett språk, det är en fördel, säger han.

R. Steinar Nybøle, Chef för Nationellt centrum för främmande språk i utbildning i Norge, känner igen problematiken även i Norge.

– Vi har också problem med att man säger ”stackars dig, ska du behöva lära dig ett språk till?”. Vi har samma system som i Sverige. Jag hade kunnat tänka mig att man börjar med språk tidigare, men att man då leker in språket i undervisningen i stället för att man öser på med teorier.

Helene Öberg (MP), deltog i paneldiskussionen i stället för utbildningsminister Gustav Fridolin och hon håller med om att språket är en viktig grund för att komma framåt i sitt lärande.

– Samtidigt funderar jag över om vi nu har problem med att få elever att välja eller hålla i ett val i moderna språk. Då måste vi titta på vad som är anledningen till att de lämnar och hur jobbar man med att anpassa undervisningen med motivationen.

Helene Öberg berättar att två av dem mest aktuella frågorna som man jobbar med på utbildningsdepartementet just nu är språkutvecklingen för nyanlända och tillgången för minoriteter till sitt språk.

– Sverige har fått allvarlig kritik för hur vi jobbar med nationella minoriteter och tillgången till deras språk. Nu har vi bestämt oss för att nu får det vara slut på den kritiken. Det är inte värdigt Sverige att misslyckas och inte prioritera dem här frågorna år efter år efter år. Regeringen har en ambitiös agenda här.

Kommentera