bernt_klockars

Bernt Klockars, ledande rektor för Vasa övningsskola.

| Foto: Jonny Huggare-Smeds HSS Media
VFU

Här får lärarna både tid och betalt för att handleda studenter

I Finland driver universiteten egna övningsskolor som lärarstudenterna gör sin praktik på.
– Närheten mellan verkstadsgolvet och lärarutbildningen är oerhört värdefull, säger Bernt Klockars som är ledande rektor för Vasa övningsskola.

Han och den övriga personalen på skolan är anställda av Åbo akademi. Vasa övningsskola ligger centralt i stan och omfattar allt från förskola till gymnasium fördelade på olika byggnader.

– Sammanlagt finns det tio stycken övningsskolor i Finland som alla är kopplade till universitetens lärarutbildning. Vi är den enda svenskspråkiga.

Övningsskolorna är, till skillnad från övriga skolor i Finland, statliga.

– Men vi samarbetar väldigt intensivt med Vasa stad och har ett normalt geografiskt elevupptagningsområde. Det är bostadsadressen som avgör vilka barn som går här. Vi gör inga urval och våra elever är inga elitbarn. Jag brukar säga till lärarstudenterna att vi har normala barn och normala vårdnadshavare, och så är det. Vi är i grunden en helt vanlig skola, säger Bernt Klockars.

En skillnad mot en traditionell finsk skola är den stora genomströmningen av lärarstudenter som gör sina praktikperioder på skolan.

– Från den första praktikperioden då de i princip bara följer lektioner till de avslutande praktikperioderna då de i stor utsträckning håller i lektionerna själva. Det är en progression från den första praktikperioden till den sista. Våra lärare är handledare och följer noga studenternas utveckling.

Enligt lärarnas kollektivavtal är en del av deras arbetstid vikt för handledaruppdraget.

En del av handledningen av lärarstudenterna sker gemensamt mellan universitetet och skolan.

– Under lektionerna kan det sitta med både en didaktiker från universitetet och en lärare från övningsskolan. Efteråt knyter de i samtal med den studerande ihop teori och praktik. 

Gör studenterna bara praktik hos er?

– En liten del sker på andra skolor. Men den största delen av en lärarstudents praktik sker på en och samma skola, vilket jag tror är bra. Det gör det enklare att bygga upp ett samarbete mellan universitetet och skolan, och att skaffa sig en gemensam syn på vad handledning innebär och hur progressionen ska ske.

Bernt Klockars berättar att alla lärare på Vasa övningsskola är utbildade i handledning av lärarstuderande.

– Tidigare var det krav på att alla lärare som arbetar på en övningsskola ska ha genomgått handledarutbildning. I dag är det en rekommendation.

Är det inte svårt att som lärare både fokusera på sina ”vanliga” elever och lärarstuderande?

– Tidvis kan det nog kännas jobbigt, speciellt under arbetsintensiva perioder. Men söker man sig till en övningsskola så vet man att i uppdraget ingår handledning av lärarstuderande. Omfattningen kan dock variera beroende på vilket ämne det är frågan om. I till exempel bildkonst och musik utbildas så få lärare att de som undervisar i dessa ämnen vissa år inte har några lärarstudenter att handleda.

– Enligt lärarnas kollektivavtal är en del av deras arbetstid vikt för handledaruppdraget. Klasslärarna till exempel, har en undervisningsskyldighet på 24 timmar i veckan varav tre är vikta för handledning av lärarstuderande. Uppdraget ska skötas inom ordinarie arbetstid. Räcker inte tiden till, betalar vi i juni månad ut eventuell övertidsersättning.

Vad tycker eleverna om att möta så många vuxna i skolan?

– De har vant sig vid att det är många olika ansikten framme vid tavlan, men också att de deltar i olika forskningsprojekt, utvärdering av olika pedagogiska metoder och liknande.

– Det är hög ambitionsnivå på våra lektioner som dessutom ofta är mycket elevaktiverande. En lärarstuderande som gör sin praktik här kan till exempel lägga ned tio timmar på att förbereda en lektion. Det kan ofta inte en normal lärare göra. 

Kommentera