skolpengar
Rapport

Statsbidrag når inte fram till lärarna

Nästan 40 procent av skolans statsbidrag når aldrig fram till lärarna. Det handlar om mer än 329 miljoner kronor varje år som hade kunnat gå till lärarlöner och lärarfortbildning.
– Detta är tydliga tecken på huvudmännens bristande engagemang i att stimulera lärarnas yrkesutveckling, säger Bo Jansson, Lärarnas Riksförbund.

Outnyttjade statsbidrag

Totalt finns 40 riktade statsbidrag på skolans område. Nyttjandegraden för de tre statsbidrag Lärarnas Riksförbund analyserat ser ut så här (perioden 2007–2014:

Lärarlyftet 1: Totalt outnyttjat 1 608 066 325 kronor, 46 % outnyttjat

Lärarlyftet 2: Totalt outnyttjat 461 030 000 kronor, 38 % outnyttjat

Karriärtjänster: Totalt outnyttjat 239 735 370 kronor, 25 % outnyttjat

I en ny rapport, ”Pengar i sjön”, har Lärarnas Riksförbund följt upp hur skolans huvudmän nyttjar de statsbidrag som finns att söka för Lärarlyftet 1, Lärarlyftet 2 och karriärtjänsterna.

Kartläggningen visar att hela 2,3 miljarder, under perioden 2007-2014, inte har använts till det de var tänkta. Årligen handlar det om mer än 329 miljoner kronor.

– De pengar som är avsatta för lärarlöner och fortbildning kommer inte lärare till del. Flera huvudmän struntar helt i att söka statsbidragen. Det spelar stor roll vilken kommun du arbetar i, vilket riskerar att öka skillnaderna snarare än att jämna ut dem. Det är något som inte stämmer i statens finansieringsambitioner för svensk skola, säger Bo Jansson.

Lärarnas Riksförbund kräver nu att de resurser som staten sätter av till skolan måste nå ut till skolorna. Det ska inte vara fritt för huvudmännen att välja vilka reformer de vill genomföra.Förbundet kräver också att de statliga pengarna till bland annat fortbildning måste permanentas, och att det då blir obligatoriskt för huvudmännen att delta. Dessutom kräver de att staten garanterar lärares löpande fortbildning.

Läs hela rapporten här

Kommentera